วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ได้พบปะ ประชาชนในพื้นที่

เมื่อ30พ.ย.60 เวลา1100-1500 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.ฉก.นราธิวาส ลงพื้นที่ อ.จะแนะ อ.ศรีสาครและอำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย ได้พบปะ ประชาชนในพื้นที่ สำรวจความเสียหายมอบถุงยังชีพและอาหารให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกับประชาชนในพื้น

โดยมีนายอำเภอ ผบ.ฉก.ทพ. ผกก. ผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในแต่ละพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลความเสียหายรวมถึงการช่วยเหลือในห้วงที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์บือแต ซึ่งประชาชน กลุ่มเลี้ยงวัวได้รับความเสียหาย   
3 ราย วัวสูญหายจำนวน 4 ตัว  ได้เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงโคนม ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และได้เป็นประธานมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานให้แก่กลุ่มเกษตรกรในฟาร์มตัวอย่างตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุระเบิด ชป.รพศ.403 ฉก.สันติสุข

เมื่อ 30 พ.ย.60 เวลา1030 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.ฉก.นราธิวาส ลงพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ร่วมตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุระเบิด ชป.รพศ.403 ฉก.สันติสุข ที่กำลังเดินทางเข้าไปหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือ ปชช.ที่ถูกน้ำท่วม กำลังพลทุกนายปลอดภัย แต่มีราษฎรที่ผ่านไปมาบริเวณนั้นบาดเจ็บเล็กน้อย 2 คน เป็น จนท.อส.1 คน 

ทั้งนี้ ผบ.ฉก.นราธิวาสได้ให้กำลังใจกับ จนท.และปชช.รวมถึงเน้นย้ำมาตรการควบคุมพื้นที่เส้นทางและการปฏิบัติตามแผนป้องกันตำบลของกำลังประจำถิ่นและกำลังปชช.ต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับปชช.ในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

เมื่อ ๒๙ พ.ย.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.ฉก.นราธิวาส พร้อมด้วย นายสุรพร พร้อมมูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่บ้านไทย หมู่ที่ ๓ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสโดยมี นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ , พ.อ.อิศรา จันทะกระยอม ผบ.ฉก.ทพ.๔๕ , ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วัดชัยรัตนาราม (วัดบ้านไทย ) ม.๓ ต.ตันหยงมัสและได้ลงพื้นที่ ฮูลูปาเละ ม.๑ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับปชช.ซึ่งไม่สามารถออกมาจากบ้านได้เนื่องจากระดับน้ำสูงไม่สามารถสัญจรได้

จากนั้นได้เดินทางมาเยี่ยมเยือน พบปะให้กำลังใจ ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ณ ศูนย์อพยพที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ โดยมียอดผู้อพยพ ๖๔ ครัวเรือน ๒๔๕ คน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคให้กับผู้ประสบภัยอุทกภัย


เดินทางสำรวจความเสียหายและเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ชุมชนโปฮงยามู ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำโก-ลกได้ให้กำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่และสั่งการให้หน่วยงานทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและทันท่วงที โดยมี พ.ท.สิทธิชัย บำรุงเขต ผบ.ฉก.นราธิวาส ๓๐ , นาย ปรีชา นวลน้อย นอภ.สุไหงโก-ลก , นาง สุชาดา พันธ์นรา นายกเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และ พ.ต.อ.ประยุทธ์ พงศ์สันติ ผกก.สภ.สุไหงโก-ลก ร่วมให้การต้อนรับ

โฆษก กอ.รมน. แจง ครม.แค่ต่ออายุ พรบ.มั่นคงฯ ที่ตัองต่ออายุ ทุกๆ1 ปี

วันนี้ 29 พ.ย.60 พลตรี พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้กล่าวถึงกรณี การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่ง คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อ 28 พ.ย. 2560 นั้น เป็นการประกาศเพื่อเป็นการต่ออายุจากประกาศของเดิมที่กำลังจะหมดอายุลง และเป็นการกำหนดระยะเวลาเพียง 1 ปี

พล.ต. พีรวัชฌ์ฯ ได้กล่าวอีกว่า พื้นที่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี และพื้นที่ อ.จะนะ , อ.เทพา , อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ในพื้นที่ 5 อำเภอนี้ เป็นพื้นที่ที่ยังคงปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ได้ระดับหนึ่ง จึงได้มีประกาศกำหนดพื้นที่ความมั่นคง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้มีประกาศกำหนดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ในการประกาศมีการกำหนดเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 30 พ.ย.60 นี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการบริหารจัดการรักษาความสงบและความปลอดภัยให้มีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ยังคงต้องกำหนดมาตรการป้องกันไว้เช่นเดิม


กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)จึงขอขยายระยะเวลาไปอีก 1 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 ธ.ค.60 ถึง 30 พ.ย.61 เพื่อให้สามารถดำรงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ มีสภาวะแวดล้อมสังคมที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุข และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถ อำนวยการ และยุติหรือแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้โดยเร็ว

การเกิดเหตุการณ์เมื่อ 27 พ.ย.60 กรณีกลุ่มต่อต้านโรงไฟฟ้าเทพานั้น เป็นการดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายปกติของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่เกี่ยวข้องกับการประกาศฉบับนี้ อย่าได้นำมาเชื่อมโยงกันซึ่งจะทำให้สังคมเข้าใจผิดและนำไปสู่ความขัดแย้งในสัง

ร่วมแสดงยินดีกับประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส

เมื่อ 29 พ.ย.60 พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วยพันเอก ไพศาล หนูสังข์ และคณะ เดินทางเข้าพบนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่นายซาฟีอีฯ เข้ารับตำแหน่งประธานฯ เป็นสมัยที่ 2 จากการลงคะแนนคัดเลือกของอิหม่ามในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า ได้นำความยินดีของพลโท ปิยวัฒน์ นาควินิช แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และพลเอก ชินวัฒน์ แม้นเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก ที่ปรึกษาพิเศษผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มายังนายซาฟีอีฯ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมถือโอกาสนี้มาทำความรู้จักกับคณะกรรมการฯ ทุกคน เพื่อการประสานการทำงานต่อไป อย่างไรก็ตาม เรื่องเร่งด่วนในขณะนี้คงเป็นเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังเกิดฝนหนักในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่อง อยากให้ทางคณะกรรมการฯ ได้แจ้งประชาชนว่าหากประสบภัยน้ำท่วม ให้ไปหาหน่วยทหารในพื้นที่ ซึ่งพร้อมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ทั้งการอพยพ การขนย้ายสิ่งของ รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่

นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การทำงานยังคงขับเคลื่อนงานตามนโยบายเดิม ซึ่งยึดมั่นกับอัล-กุรอ่าน อัล-หะดิษ ให้คำวินิจฉัยหรือฟัตวา ตามแนวทางอิหม่ามซาฟีอี ปกป้องและรักษาความบริสุทธิ์ของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่สำคัญคือการสร้างจิตสำนึกและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้นำศาสนา โดยเฉพาะอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และคณะกรรมการมัสยิด เพื่อให้บริการต่อสังคมอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้าและผู้ยากไร้ และปฏิรูประบบการบริหารจัดการและบูรณาการการดำเนินกิจกรรมให้ทันกับยุคปัจจุบันอีกด้วย หลังจากนี้ทางจังหวัดจะเสนอรายชื่อไปยังกรมกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและจะมีการเสนอรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อแต่งตั้งต่อไป

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เกี่ยวข้าวนาอินทรีย์ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พระราชทาน

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวข้าวนาอินทรีย์ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวขยายผลแก่ชาวนาในพื้นที่ภาคเหนือต่อไป✨เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 และ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอเมือง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8   สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2   สำนักงานชลประทานพิษณุโลก ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก ประมงจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 เกษตรกรอำเภอเมือง 200 คน และใช้รถเกี่ยวทั้งหมด จำนวน 5 คัน จากกองพลพัฒนาที่ 3 จำนวน 2 คัน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จำนวน 3 คัน สำหรับข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ในครั้งนี้จะนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไป

✨โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ(เกษตรอินทรีย์)กองทัพภาคที่ 3 เป็นโครงการที่กองทัพภาคที่ 3 ได้ริเริ่มดำเนินขึ้นภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านการเกษตร แหล่งเพาะพันธุ์พืชพันธุ์ข้าว และพันธุ์สัตว์ให่แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย โครงการนาอินทรีย์ , โครงการเกษตรประณีต ,โครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล และ โครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

✨เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่นำมาเพาะพันธุ์เพื่อการขยายผลนั้น เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นชนิดข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 4,100 กิโลกรัม จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ โดยนำเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานไปเพาะ(ตกกล้า) และได้ทำการปักดำข้าวโดยใช้รถปักดำ (ในระหว่างวันที่ 10 – 15 กรกฎาคม) จากเครือข่ายเกษตรกรของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก จำนวน 272 ไร่

✮สำหรับพื้นที่จะทำการเกี่ยวข้าวในวันนี้นั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ เยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 และทรงปลูกข้าว ด้วยวิธีโยนกล้า(นาโยน) จำนวน 3 ไร่ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยในห้วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นเวลา 150 วัน นั้น กองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดูแลรักษา ได้แก่
✫ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว พิษณุโลก สนับสนุนส่งเสริม พัฒนา และติดตามให้คำแนะนำด้านการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานข้าวอินทรีย์ ตลอดจนให้การสนับสนุนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ได้เป็นข้าวพันธุ์ดี
✫ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช พิษณุโลก สนับสนุนปัจจัยการควบคุมศัตรูพืช ในแปลงนา
✫ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 สนับสนุนงานพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน ด้วยการวิเคราะห์ดิน ให้คำแนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร(สารสกัดชีวภาพ)
✫ และทีมงาน นางสาวสีดา นรสิงห์(ป้าปุ่น)และผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริจว.สุรินทร์ให้คำแนะนำในการกำจัดพันธุ์ปน และตรวจรับรองตามมาตรฐาน ของศูนย์ฯ

🌟จากการดำเนินการนี้คาดว่าจะได้ผลผลิตในฤดูนาปี ทั้งสิ้น 82,500 กิโลกรัม ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 จะดำเนินการแจกจ่ายพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไป


ผบ.มทบ.28 พาทหารช่วยชาวนา ลงแขกเกี่ยวข้าว โชว์ต๊ะตุ่งตวงสนุกสนาน

วันที่ 27 พ.ย.60 พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นประธานนำกำลังพลร่วมกับเทศบาลตำบลศรีสงคราม ช่วยชาวบ้านเกี่ยวข้าวที่ทุ่งนาของนางดวงพร บัวระภาบ้านไทยเจริญ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างทหารกับประชาชนกับหน่วยทหาร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายจำนงชัย แสงมะโน รองนายกเทศมนตรีศรีสงคราม กล่าวว่า การลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นประเพณีของชาวไทยอีสาน เนื่องจากชาวอีสานเป็นผู้มีน้ำใจไมตรีในการร่วมกิจกรรมต่างๆจะช่วยกันทำจนสำเร็จลุล่วง การทำงานแบบนี้ชาวอีสานเรียกว่า “ลงแขก” ซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากในปัจจุบัน
ทหารคืนความสุขให้กับชาวนาที่มาร่วมงาน โดยก่อนลงแขก ก็มีการแสดงของทหาร เต้นโชว์สเต็บต๊ะตุ่งตวง เพลงที่เป็นกระแสนิยมในโลกโซเชียลในตอนนี้ ทหารก็จะเต้นกลางทุ่งนา มือถือรวงข้าว กับเกี่ยว พอเต้นเสร็จ ผบ.มทบ.28 ได้ร่วมเต้นอย่างสนุกสนานกันไป เพื่อไม่อยากให้ชาวนา และคนที่มาร่วมงานเครียด ถึงแม้แดดจะแรงก็ตาม
ที่มา : ข่าวสด

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม Kick Off "ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน"

วันจันทร์ที่ 27 พ.ย.60 เวลา 0930 พ.อ.พิชิต วันทา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ได้รับมอบ จาก ผบ.มทบ.22/ผบ.กกล.รส.จว.อ.บ.ให้ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off "ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน" เพื่อลดต้นทุนการผลิต และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยตามสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 2

ณ แปลงนา นางชาตรี บุ้งทอง บ.นาซาว ม.2 ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จว.อ.บ. พื้นที่ 6 ไร่ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ยากจนและขาดแรงงาน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก นายอำเภอเขื่องใน, นายกองการบริหารส่วนตำบลโนนรัง, สาธารณะสุข อ.เขื่องใน, เกษตร อ.เขื่องใน, จิตอาสาในพื้นที่ และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 คน และหน่วยได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม 35 นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าของแปลงนารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่หน่วยทหารและส่วนราชการเข้าช่วยเหลือวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประชุมเครียด "รถอ้อยห้ามสูงเกิน 3.80 เมตร" หวั่นถนนพังและเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  2560   พล.ต.ชาญชัย  เอมอ่อน  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก  ประชุมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) แนวทางปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่ โรงงานผลิตน้ำตาลฤดู กาลหีบอ้อย ปี พ.ศ. 2560-2561

โดยมีผู้แทนของโรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง  โรงงานน้ำตาลขอนแก่น (KSL) สาขาวังสะพุง  ผู้แทนสมาคมชาวไร่อ้อยที่ราบสูงจังหวัดเลย สมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กองอำนวยการรัก ษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภู  ตำรวจภูธรจังหวัด ขนส่งจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด แขวงทางหลวงเลยที่ 1 แขวงทางหลวงชนบทเลย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สถานีตำรวจทางหลวง 4 กก.4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาเลย และตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม โรงงานน้ำตาลขอนแก่น (KSL) สาขาวังสะพุง ต.หนองหญ้าปล้อง  อ.วังสะพุง  จ.เลย

การทำบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ทุกฝ่ายมีมติเห็นชอบนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์ของประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน ขณะเดียวกันเกษตรกรชาวไร่อ้อย สมาคมขนส่ง ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องก็ไม่ได้รับผลกระทบมากจนเกินไป ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ถนนไม่ชำรุด อุบัติเหตุเกิดน้อยลงบันทึก

สำหรับข้อตกลงที่ได้ทำบันทึกร่วมกันครั้งนี้มี 20 ข้อ โดยมีส่วนที่สำคัญเช่น  บรรทุกอ้อยได้สูงไม่เกิน 3.80 เมตรจาก ผิวจราจรถึงส่วนที่สู ที่สุด สมาคมผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อยทั้งสองแห่งจัดรถออกตรวจเส้นทางอย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง เพื่อเก็บอ้อยตกหล่น จัดทำป้าย แจ้งเตือน กลางคืนติด ไฟท้ายรถไม่น้อยกว่า 3 ดวง  ขับรถตามห่างกัน อย่างน้อย 100 เมตร ทำคานเหล็กทางเข้า โรงงานน้ำตาล สูง 4 เมตร

ทั้งนี้  ในพื้นที่จังหวัดเลย มีโรงงานน้ำตาล 2 แห่ง มีเกษตรกรประมาณ 10,000 ครอบครัว  ฤดูกาลหีบอ้อยปีนี้คาดว่าจะมีวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานประมาณ 6 ล้านตัน ค่าการตลาด 6,000 ล้านบาท   มีเงินหมุน เวียนตามหลักเศรษฐศาสตร์ จำนวน 24,000 ล้านบาท.

ที่มา:ภาพ/ข่าว ภัทราวุธ  บุญประเสริฐ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.เลย 


วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันนี้ ๒๔ พ.ย.๖๐ เวลา 0930 - 1200 พล.ต.วิชาญ สุขสง รองมทภ.4 / ผอ.ศปพร.ศปรกอ.รมน. ภาค ๔ สน. เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการประจำเดือน โดยเชิญหน่วยที่รับผิดชอบงานมาบรรยายสรุปความคืบหน้าการปฏิบัติงานและเสนอปัญหา ณ ห้องประชุมพล.พัฒนา4 ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

✨สั่งการเน้นยํ้าให้หน่วย.
❋1.ดำรงความมุ่งหมายในการทำให้โครงการฯ ขยายอย่างต่อเนื่องและสัมฤทธิ์ผล
❋2.ทุกหน่วยรวบรวม จัดระเบียบข้อมูลโครงการฯไว้ให้สมบูรณ์ เรียกมาดูและใช้ได้ทันที
❋3.การใช้งบประมาณทำให้โปร่งใส มีหลักฐานและตรวจสอบได้
❋4.การทำงานต้องมุ่งมั่นและชัดเจนให้หน่วยเหนือและกองศิลปาชีพเชื่อมั่น
❋5.ขับเคลื่อนงานจัดระเบียบที่ดินมูลนิธิฯ, ศาลาทรงงาน, ต้นไม้ที่ทรงปลูก
❋6.ฟาร์มตัวอย่างให้มุ่งมั่นที่จะลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อทะยอยลดภาระค่าใช้จ่ายของมูลนิธิฯ
❋7.การดูแลวัดและพระสงฆ์ในวัดที่ยากลำบาก 15 วัด ตั้งแต่เดือนนี้จะสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารให้ เพื่อให้พระสงฆ์อยู่ได้ ไม่ทิ้งวัดอีก
❋8.โครงการศิลปาชีพแต่ละแห่งให้สำรวจสมาชิกที่สายตาไม่ดี ให้ส่งรายชื่อพร้อมความต้องการแว่นสายตามายัง ศปร.ทภ.4 ภายใน ธ.ค.60

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ม.44 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551

วันนี้ 23 พ.ย.60 พลตรี พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้กล่าวถึงการที่ พลเอกประยุทธ์ หัวหน้าคสช.ใช้อำนาจ ม.44 ออกคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ว่า เพื่อให้การอำนวยการในการรักษาความมั่นคง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที สามารถดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง จึงให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบาย จนถึงส่วนขับเคลื่อนงานในพื้นที่ระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบร้อยในสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคและจังหวัดนั้น จะประกอบไปด้วย หน่วยราชการทุกหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ที่ ผอ.รมน.ภาค และ ผอ.รมน.จังหวัด แต่งตั้งขึ้น ซึ่งจะมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญคือ การประเมินสภาวะแวดล้อมในพื้นที่ในมิติความมั่นคงและสิ่งที่เชื่อมโยงกับความมั่นคง นำมาบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนรักษาความมั่นคง รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและแผนงานโครงการที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงภายในพื้นที่

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับการดูแล การช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพ

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รองแม่ทัพภาคที่2 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 พลตรี ธัญญา เดียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประอุทกภัย พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย และได้ตรวจพื้นที่สูบน้ำออกจากบริเวณที่ท่วมขัง ซึ่งได้รับความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่นำเครื่องสูบน้ำมาระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ณ บ้านดินแดง ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ดเลขาธิการ กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมการทำงานของ กอ.รมน.ภาค 1

วันนี้ 22 พ.ย.60 เวลา 09.00 น. พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน กอ.รมน.ภาค 1 และหน่วยขึ้นตรง ณ หอประชุม กองทัพภาคที่ 1เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย โดยมี พล.ท. กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 /ผอ.รมน.ภาค 1 ให้การต้อนรับ

พล.ต. พีรวัชฌ์ฯ ได้กล่าวว่า ในพื้นที่ภาคกลางซึ่งครอบคลุม 26 จังหวัด(รวม กทม.)มีปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหายาเสพติด , ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากน้ำเสียและขยะ และปัญหาอุทกภัย ซึ่ง เลขาธิการ กอ.รมน. ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยได้ยึดถือนโยบายของ ผอ.รมน. ที่ได้เน้นย้ำให้ กอ.รมน. ลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจการทำงานของรัฐบาล รับทราบปัญหา และดำเนินการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ทุกคนเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย

 นอกจากนี้ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้เน้นย้ำให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้ดำเนินการตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 51/2560 ลง 21 พ.ย.60 อย่างเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง และสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการบูรณาการอย่างรอบด้าน ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศชาติปราศจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงในทุกมิติ และสังคมมีสันติสุขบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

เปิดการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชน

เมื่อ 21พ.ย.60 เวลา1330 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.ฉก.นราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชน อ.ระเเงะ จ.นราธิวาส พร้อมทั้งรับชมการสาธิตการยิงปืนฉับพลันของชรบ. การต่อต้านการซุ่มโจมตีของจนท.อส.และการสวนสนาม

ในการนี้ได้ให้โอวาทให้กำลังทุกส่วน ช่วยกันดูแลพื้นที่,หมู่บ้าน,เส้นทางรวมถึงปฏิบัติตามแผนป้องกันตำบลอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันเหตุร้ายไม่ให้เกิดในพื้นที่รวมถึงดูแลประชาชน ให้มีความปลอดภัยสูงสุด

ในโอกาสนี้ได้มอบรางวัลและเสื้อสามารถให้กับชรบ.ดีเด่นในแต่ละตำบล,มอบรางวัลให้กับตำบลที่ปลอดเหตุในปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชน

นอกจากนี้ได้พบปะผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีทุกตำบลในพิธีเปิดการฝึกครั้งนี้มีกำลังประจำถิ่นและกำลังปชช.เข้าร่วมกระทำพิธีเปิดจำนวน2,000คนประกอบด้วย 1มว.นปพ. 4ชคต.และชรบ.ทั้ง61หมู่บ้านโดยมีศปก. อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ส่วนราชการทุกภาคส่วนและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธี

เลขาธิการ กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมการทำงานของ กอ.รมน.ภาค 2

วันนี้(21 พ.ย.60)เวลา 09.30 น. พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน กอ.รมน.ภาค 2 และหน่วยขึ้นตรง ที่ห้องประชุม กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย โดยมี พล.ท. ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2/ผอ.รมน.ภาค 2 ให้การต้อนรับ


พล.ต. พีรวัชฌ์ฯ ได้กล่าวว่า ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหายาเสพติด , ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า , ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากขยะ และปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติในพื้นที่ตามฤดูกาล


 เลขาธิการ กอ.รมน. ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยได้ยึดถือนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน. ที่ได้เน้นย้ำให้ กอ.รมน. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ประหยัด ไม่ซ้ำซ้อน สนับสนุนส่งเสริมการทำงานทุกหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้กลไกทุกภาคส่วนทั้งในระดับ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

นอกจากนี้ให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีรายได้น้อย และบูรณาการกับทุกภาคส่วน ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงไม่บิดเบือน ตลอดจนกำกับดูแลความประพฤติของกำลังพลต้องไม่กระทำตนเป็นผู้มีอิทธิพล และไม่สร้างปัญหาที่ก่อให้เกิดเงื่อนไขใหม่