วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

พล.ต. สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.ฉก.นราธิวาส เป็นผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 4 ร่วมรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานของค่ายบำบัดยาเสพติด 35


วันที่ 22 ส.ค. 62 เวลา 1200 พล.ต. สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.ฉก.นราธิวาส เป็นผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 4 ร่วมรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานของค่ายบำบัดยาเสพติด 35 ที่กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยานิวัฒนา และเป็นประธานในการปิดค่ายบำบัดฯ โดยมีผู้เข้ารับการบำบัด62รายผ่านการบำบัดจำนวน60รายพร้อมทั้งร่วมชมการสวนสนามของผู้ที่เข้ารับการบำบัด พบปะให้กำลังใจและร่วมถ่ายถาพร่วมทั้งชุดครูฝึก และวิทยากรภายในค่ายโดยมีนาย สมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และผู้ปกของผู้เข้ารับการบำบัดฯให้การต้อนรับ

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ผบ.พล.ร.15/ ผอ.ศพปร. พร้อมทั้งผวจ.นราธิวาส ผวจ.ปัตตานี. และ หน.ส่วนราชการ ให้ การต้อนรับ พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผอ.ศอญ.จอส.904 วปร./กรรมการมูลนิธิ ศิลปชีพ และ คณะฯ


วันที่ 21 ส.ค. 62 เวลา0800 - 1600 น. พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15/ ผอ.ศพปร. พร้อมทั้งผวจ.นราธิวาส ผวจ.ปัตตานี. และ หน.ส่วนราชการ ให้ การต้อนรับ พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผอ.ศอญ.จอส.904 วปร./กรรมการมูลนิธิ ศิลปชีพ และ คณะฯ ที่ได้เดินทาง มาปฏิบัติ ภารกิจ ในพื้นที่ จังหวัด นราธิวาสและ จังหวัด ปัตตานีโดย มี กิจกรรม ที่สำคัญ ดังนี้
✨ พื้นที่ จังหวัด นราธิวาส ตรวจเยี่ยม การดำเนินการ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกปาฆาบือซา ต.กะลุวอ อ.เมือง ฯโดย รับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินการ ของโครงการฯและ พบปะ สมาชิกฟาร์มตัวอย่าง สอบถาม ปัญหา ความต้องการ และ ความคิดเห็น จากสมาชิก 


✨ พื้นที่ จังหวัด ปัตตานี ตรวจเยี่ยม การดำเนินการ ฟาร์มตัวอย่าง บ้าน น้ำดำ ต.ปุโละยุโป อ.หนองจิกฯรับฟัง การบรรยายสรุป การดำเนินการ โครงการฯ และ ประชุม หารือ หน.ส่วนราชการ ในเวลาต่อมา เดินทาง เยี่ยมเยียน พบปะ สมาชิก ของโครงการฯ สอบถามและ ฟังความคิดเห็น ของสมาชิก  เยี่ยมชม ผลผลิต ของ ฟาร์ม และ การ ดำเนินการ เพาะปลูก บอนสีวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562

แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมพิธีวันสถาปนา กองพลทหารราบที่ 15 ครบรอบปีที่ 14


วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่กองพลทหารราบที่ 15 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีวันสถาปนาหน่วย กองพลทหารราบที่ 15 ครบรอบปีที่ 14 โดยมี ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับหน่วย ส่วนราชการ กำลังพลในสังกัดและครอบครัว เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ทำพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตทั้งในสนาม และที่ตั้งปกติ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย เป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบโล่แก่กำลังพลดีเด่น แม่บ้านดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานกำลังพล นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแสดงทางทหารประกอบดนตรี หรือ Hop to the bodies slam การแสดงการปฏิบัติการพิเศษ, การแสดงการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่บาดเจ็บ, การแสดงสวนสนามของกำลังพล จำนวน 6 กองร้อย, สวนสนามยานยนต์ และสวนสนามกองกำลังพลภาคประชาชน จำนวน 3 กองร้อย นอกจากนี้ยังมีการแสดงมโนราห์ จากเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และการเเสดงศิลปะการต่อสู้ปันจักสีลัต จากเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อีกด้วย


กองพลทหารราบที่ 15 เป็นหน่วยรบหลักในการดูแลพื้นที่ และแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดตั้งขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ปล้นปืนจาก กองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการทหารบก ในขณะนั้น ได้มีดำริและขออนุมัติจากรัฐบาลให้มีการจัดตั้งหน่วยขึ้นเพื่อรับผิดชอบแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการเฉพาะ โดยน้อมนำแนวทางพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินการ โดยแรกเริ่ม ใช้ชื่อว่า กองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร โดยแปรสภาพจากกองพลทหารราบที่ 16 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองพลทหารราบที่ 15วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ทหารพัฒนาภาค 5 ขุดบ่อบาดาล ให้ รพ.สุรินทร์ บรรเทาแล้งขาดน้ำประปา


วันที่ 13 ส.ค.62 พล.ต.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย นำกำลังทหารพร้อมเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เข้าพื้นที่ รพ.สุรินทร์ เร่งขุดบ่อบาดาล จำนวน 4 บ่อ ให้กับโรงพยาบาล เพื่อนำน้ำสะอาดขึ้นมาใช้อุปโภคบริโภค ภายหลังจากที่ รพ.สุรินทร์ เกิดวิกฤติขาดแคลนน้ำประปาอย่างหนัก จากสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งในขณะนี้


ที่ผ่านมา ทางประปา จ.สุรินทร์ ที่ได้รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ที่ปีนี้ประสบสภาวะภัยแล้ง ฝนตกน้อย ทำให้น้ำขาดแคลนเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้ประสบปัญหาการขาดแคนน้ำอย่างเฉียบพลัน เพราะน้ำที่ได้รับมาเป็นน้ำที่ไม่สามารถเข้ากระบวนการทางการแพทย์ได้ เช่น น้ำขุ่นและตะกอนมาก รพ.จึงประกาศมาตรการฉุกเฉิน เพื่อระดมการแก้ปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่ง รพ.สุรินทร์ มีความจำเป็นต้องใช้น้ำประมาณ 1,000,000 ลิตรต่อวัน แต่ขณะนี้ทางโรงพยาบาลได้มีการติดตั้งถังน้ำสำรองทุกตึก ปริมาณน้ำรวมกันมีเพียง 1,400,000 ลิตร เพราะฉะนั้นถ้าน้ำประปาหยุดไหล ก็จะสามารถใช้ได้ประมาณวันครึ่งเท่านั้น ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้กองทัพ ลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน

พล.ต.ธวัชชัย กล่าวว่า ตามที่ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้กองทัพ เร่งให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้สั่งการให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังพร้อมเครื่องมือเครื่องจักร ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยตนพร้อมกำลังทหาร และเครื่องจักรกล ได้เข้ามาสำรวจและขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ รพ.สุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.2562 โดยจะเร่งทำการขุดบ่อบาดาล ทำงานตลอด 24 ชม. เพื่อนำน้ำสะอาดขึ้นมาใช้อุปโภคบริโภค แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลให้ได้โดยเร็วที่สุด ขณะนี้ขุดไปแล้วกว่า 4 บ่อ คาดว่าจะพอเพียงสำหรับใช้ใน รพ. อย่างแน่นอน
"หากพบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จ.สุรินทร์ สามารถแจ้งมาได้ที่เบอร์โทร 0811712871 เราจะลงไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้อย่างรวดเร็วในทันที" พล.ต.ธวัชชัย กล่าวทิ้งท้าย.