วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผบ.ทบ.และคณะ ตรวจเยี่ยม "ฐานปฎิบัติการดอยกิ่วฮุง" กกล.ผาเมือง

วันที่ 7 มกราคม 2561 พลเอกเฉลิมชัย ผบ.ทบ.และคณะ เยี่ยมทหาร ชายแดนภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เยี่ยม "ฐานปฎิบัติการดอยกิ่วฮุง" ทหารม้า กองกำลังผาเมือง. พื้นที่ปัญหาทับซ้อน ไทย-เมียนมา ดอยลาง รับทราบสถานการณ์ชายแดน และการอยู่ร่วมกัน ในพื้นที่ปัญหา ของทหารไทย และทหารเมียนมา พร้อมมอบของขวัญปีใหม่


ให้กำลังพล โดยมี พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ เสธ.ทบ. พลโท เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เจ้ากรมยุทธการ ทบ.และ พลโท ธเนศร์ กาลพฤกษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมคณะ

และมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3  พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รอง มทภ.3(1) พลตรี อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์  ผบ.พล.ร.4 และ พลตรี จิระเดช กมลเพ็ชร ผบ.กกล.ผาเมือง/ ผบ.พล.ม.1 ให้การต้อนรับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น