วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ผอ.อผศ. พบปะและเยี่ยมเยียน ทหารผ่านศึกนอกราชการ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 พล.อ.สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะฯ ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียน พลทหาร มังกร มาลา ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 อายุ 60 ปี ซึ่งพิการอัมพาตทั้งตัว และเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ณ บ้านเลขที่ 40 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและให้กำลังใจแก่ พลฯ มังกรด้วย
จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี พร้อมทั้งพบปะและให้โอวาทแก่พนักงาน โดยมี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๗ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยพนักงานให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี สำหรับการเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยของผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และได้พบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ความเดือดร้อน รวมทั้งความต้องการที่จะให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวต่อไป