วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561

ผบ.ทบ.ได้อนุมัติให้ พล.ท.สุนัย ประภูชะเนย์ ผบ.นสศ.เยือน กพช. เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารระหว่างหน่วยรบพิเศษของทั้งสองประเทศ

ผบ.ทบ.ได้อนุมัติให้ พล.ท.สุนัย ประภูชะเนย์ ผบ.นสศ. และผู้ติดตามรวม 9 นาย เดินทางไปเยือน กพช. เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารระหว่างหน่วยรบพิเศษของทั้งสองประเทศ ระหว่างวันที่ 19 - 22 ก.ย.61 โดยในห้วงการเยือน กพช. ได้เข้าพบปะ/พูดคุยกับ พล.ท.จาบ เพียะกะเด็ย ผบ.พล.น้อย รพศ.911/ พล.อ.วง ปิเซน ผบ.ทสส.กพช./พล.อ.เซา ซกคา ผบ.สห.กพช. และ พล.ท.ฮุน มาเนต ผบ.ทบ./ผบ.หน่วยต่อต้านการก่อการร้าย กองทัพ กพช.


สรุปสาระสำคัญในการพูดคุยคือ ทบ. มีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนการฝึกศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศ และ หลักสูตรการแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูง ให้กับ กำลังพลของหน่วยรบพิเศษ กพช., การดำรงการฝึกผสมระหว่างรบพิเศษไทย/กพช.ให้มึความต่อเนื่อง, การเชิญหน่วยรบพิเศษ กพช. เข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ทั้งนี้ ผบ.หน่วยทหารของ กองทัพ กพช. ได้เห็นด้วยกับการดำรงการฝึกผสมของหน่วยรบพิเศษทั้งสองประเทศ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ของกองทัพทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังมีความต้องการให้ ทบ.ไทย สนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ในการกระโดดร่ม ให้กับหน่วยรบพิเศษ กพช. เพื่อใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลด้านการกระโดดร่มต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น