วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564

กองทัพไทย ตั้งศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19

24 เม.ย. 64 ..พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า 
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ได้สั่งการเร่งด่วนให้กองทัพสนับสนุนยานพาหนะ พร้อมพลขับในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาลสนาม พร้อมทั้งสั่งการให้จัดตั้ง

”ศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ Covid-19 ศปม. “ที่ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อให้การสนับสนุนแก่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยเบื้องต้นจะให้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลก่อน เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปส่งยังโรงพยาบาลสนามได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ซึ่งศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ Covid-19 ได้จัดยานพาหนะสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 21 คัน จาก กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 5 คัน กองทัพบก จำนวน 10 คัน กองทัพเรือ จำนวน 3 คัน และกองทัพอากาศ จำนวน 3 คัน โดยจะทำการหมุนเวียนรับ-ส่งผู้ติดเชื้อ ไปยังโรงพยาบาลสนาม วันละ 5 คัน ระหว่างเวลา 08.00-20.00 น. ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ (24 เมษายน2564) และจะดำเนินการไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ ขอให้คนไทยทุกคนโปรดร่วมมือร่วมใจกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 อย่างเคร่งครัด มีวินัยในการดูแลตนเอง ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทย และเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) จะยังคงบทบาทที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนรัฐบาล และพร้อมเคียงข้างประชาชนอย่างเข้มแข็งต่อไปจนกว่าไทยจะชนะ เพื่อนำชีวิตปกติสุขกลับคืนสู่พี่น้องประชาชนชาวไทยโดยเร็ววัน

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564

งานวันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล ประจำปี 2564

วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร ผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในงานวันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล ประจำปี ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนิคมบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ร่วมให้การต้อนรับ 

มีการจัดกิจกรรม ได้แก่ 
- การแสดงของนักเรียนในพื้นที่ 
- การประกวดวาดภาพระบายสี 
- การจัดนิทรรศการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายจากทุ่นระเบิด 
- การมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด 
- การให้บริการประชาชนของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 
- เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงานของ นปท.3 ณ เนิน 538 และเป็นประธานในพิธีทำลายทุ่นระเบิดที่ได้จากการเก็บกู้