วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

พิธีปิดการฝึก ชุดฝึก Balance Torch -18

วันที่ 14 ก.ย.61  พลโท ชัชชัย  ภัทรนาวิก ผบ.ศตก.ทำพิธีปิดการฝึก ชุดฝึก Balance Torch -18
ปฏิบัติตามแผนการฝึกในพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีถนนอิสรภาพ ธนบุรี
"Balance Torch -18"เป็นการฝึกร่วมผสมกับหน่วยรบพิเศษสหรัฐฯ อันเป็นการฝึกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการปฏิบัติทางทหาร รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยรบพิเศษ ไทย - สหรัฐฯ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น