อาวุธในกองทัพไทย

กองทัพไทย มีเครื่องบินที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยมีอยู่ใน 3 กองทัพ คือ
กองทัพอากาศ
กองทัพบก
กองทัพเรือ

FV 101 CVR(T) Scorpion (ประจำการ พ.ศ. 2521)

M48A5 (ประจำการ พ.ศ. 2522)

Type-69 II (ประจำการ พ.ศ. 2530)

Commando Stingray (ประจำการ พ.ศ. 2532)

M60A1/A3 TTS (A1 ประจำการ พ.ศ. 2534 ,A3 ประจำการ พ.ศ. 2539)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น