วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

รองเสนาธิการทหาร ติดตามสถานการณอุทกภัยและเข้าช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 15 กันยายน 2565 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอก ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองเสนาธิการทหาร ได้เดินทางไปร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย กับ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง เหล่าทัพ และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบูรณาการในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

โดยได้กำหนดแผนออกเป็น 2 แผน ได้แก่ แผนการบริหารจัดการน้ำ และแผนการช่วยเหลือประชาชน จากนั้น รองเสนาธิการทหาร ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประสบภัย ณ วัดสังฆราชา และชุมชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ และได้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ มอบข้าวกล่อง จำนวน 700 กล่อง น้ำดื่ม 700 ขวด ถุงยังชีพ 300 ชุด ตลอดจนยาและเวชภัณฑ์ พร้อมทั้งสนับสนุนกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม จำนวน 10,000 ลูก
โดยประชาชนผู้ประสบภัยรู้สึกดีใจ ที่ทหารไม่ทอดทิ้งและเคียงข้างประชาชนในยามเดือดร้อน และต่างมีความเชื่อมั่นว่า กองทัพมีความเข้าใจปัญหาของพี่น้องประชาชน และสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้ทันที โดยมิต้องร้องขอ สามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้ในทุกโอกาส 

ทั้งนี้ กองทัพขอให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นว่า กองทัพพร้อมเคียงข้าง ร่วมแก้ไขปัญหาในทุกมิติ และจะใช้ทุกศักยภาพที่มี เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มขีดความสามารถไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ