วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประชุมเครียด "รถอ้อยห้ามสูงเกิน 3.80 เมตร" หวั่นถนนพังและเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  2560   พล.ต.ชาญชัย  เอมอ่อน  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก  ประชุมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) แนวทางปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่ โรงงานผลิตน้ำตาลฤดู กาลหีบอ้อย ปี พ.ศ. 2560-2561

โดยมีผู้แทนของโรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง  โรงงานน้ำตาลขอนแก่น (KSL) สาขาวังสะพุง  ผู้แทนสมาคมชาวไร่อ้อยที่ราบสูงจังหวัดเลย สมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กองอำนวยการรัก ษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภู  ตำรวจภูธรจังหวัด ขนส่งจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด แขวงทางหลวงเลยที่ 1 แขวงทางหลวงชนบทเลย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สถานีตำรวจทางหลวง 4 กก.4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาเลย และตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม โรงงานน้ำตาลขอนแก่น (KSL) สาขาวังสะพุง ต.หนองหญ้าปล้อง  อ.วังสะพุง  จ.เลย

การทำบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ทุกฝ่ายมีมติเห็นชอบนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์ของประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน ขณะเดียวกันเกษตรกรชาวไร่อ้อย สมาคมขนส่ง ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องก็ไม่ได้รับผลกระทบมากจนเกินไป ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ถนนไม่ชำรุด อุบัติเหตุเกิดน้อยลงบันทึก

สำหรับข้อตกลงที่ได้ทำบันทึกร่วมกันครั้งนี้มี 20 ข้อ โดยมีส่วนที่สำคัญเช่น  บรรทุกอ้อยได้สูงไม่เกิน 3.80 เมตรจาก ผิวจราจรถึงส่วนที่สู ที่สุด สมาคมผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อยทั้งสองแห่งจัดรถออกตรวจเส้นทางอย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง เพื่อเก็บอ้อยตกหล่น จัดทำป้าย แจ้งเตือน กลางคืนติด ไฟท้ายรถไม่น้อยกว่า 3 ดวง  ขับรถตามห่างกัน อย่างน้อย 100 เมตร ทำคานเหล็กทางเข้า โรงงานน้ำตาล สูง 4 เมตร

ทั้งนี้  ในพื้นที่จังหวัดเลย มีโรงงานน้ำตาล 2 แห่ง มีเกษตรกรประมาณ 10,000 ครอบครัว  ฤดูกาลหีบอ้อยปีนี้คาดว่าจะมีวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานประมาณ 6 ล้านตัน ค่าการตลาด 6,000 ล้านบาท   มีเงินหมุน เวียนตามหลักเศรษฐศาสตร์ จำนวน 24,000 ล้านบาท.

ที่มา:ภาพ/ข่าว ภัทราวุธ  บุญประเสริฐ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.เลย 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น