วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เส้นทางสู่ดวงดาว จากพลทหาร มทบ.24 เป็นนายร้อย จปร.

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 1330 ณ พุทธสถานค่ายประจักษ์ศิลปาคม มณฑลทหารบกที่ 24 พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.๒๔ ได้มอบให้ นตท.ฤทธิกาย เวียงวงษ์ นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 60 โรงเรียนเตรียมทหารฯ เข้ามาบรรยายพิเศษ แนะแนวทาง เล่าประสบการณ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้น้องพลทหารใหม่ ผลัด 2/61 มทบ.๒๔ จำนวน 165 นาย


เพื่อเป็นแนวทางสร้างแรงจูงใจให้ทหารใหม่มีความฝัน มีเป้าหมาย เพื่อจะได้ตั้งใจฝึกและรับการศึกษาเป็นโอกาสดีจากทางกองทัพมีให้ ระหว่างการเป็นพลทหาร จุดประกายความฝัน มีความก้าวหน้า มุ่งสู่เป็นนักเรียนนายสิบ และนายร้อย สร้างความฝัน สู่ดวงดาว

 โดยมี พ.อ.ธนาวีร์ วิชาชัย เสธ.มทบ.24 เป็นประธานฯ  

นตท.ฤทธิกาย เวียงวงษ์ เล่าว่า...เส้นทางชีวิตทหารเริ่มต้นจากการร้องขอเป็นทหารกองประจำการผลัดที่ 2/56 (2 ปี) ที่ มณฑลทหารบกที่ 24 จ.อุดรธานี จบ. ม.3 จากโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ในระหว่างที่รับราชการเป็นทหารกองประจำการได้สมัครเรียน กศน. อำเภอเมืองอุดรธานี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 และขออยู่ต่อเป็นทหารกองประจำการอีก 1 ปี รวมเป็น 3 ปี เพื่อตั้งใจจะสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และสามารถสอบเข้าได้เป็นนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่น 20 (1/59) สอบได้ลำดับที่ 51 ระหว่างศึกษาที่ โรงเรียนนายสิบทหารบก ทางโรงเรียนได้มี โควต้าสอบเข้าศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 60 โดยคัดเลือกจากผลการเรียน จากนักนายสิบ 1069 นาย คัดเลือกเอา 11 นาย และสามารถได้โควตาศึกษาต่อที่ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 และปีหน้า จะก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถาบันแห่งการเป็นผู้นำทางทหาร อย่างภาคภูมิใจต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น