วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ได้พบปะ ประชาชนในพื้นที่

เมื่อ30พ.ย.60 เวลา1100-1500 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.ฉก.นราธิวาส ลงพื้นที่ อ.จะแนะ อ.ศรีสาครและอำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย ได้พบปะ ประชาชนในพื้นที่ สำรวจความเสียหายมอบถุงยังชีพและอาหารให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกับประชาชนในพื้น

โดยมีนายอำเภอ ผบ.ฉก.ทพ. ผกก. ผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในแต่ละพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลความเสียหายรวมถึงการช่วยเหลือในห้วงที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์บือแต ซึ่งประชาชน กลุ่มเลี้ยงวัวได้รับความเสียหาย   
3 ราย วัวสูญหายจำนวน 4 ตัว  ได้เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงโคนม ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และได้เป็นประธานมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานให้แก่กลุ่มเกษตรกรในฟาร์มตัวอย่างไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น