วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เลขาธิการ กอ.รมน. ให้ กอ.รมน.จังหวัด สำรวจสภาพแวดล้อมในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุด

วันที่ 20 มิ.ย. 61  พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้(19 มิ.ย.61) เวลา 13.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ได้มีการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 6/2561 โดย พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน

มีสาระสำคัญให้ทราบดังนี้
จากสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ที่มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องและอาจจะมีน้ำป่าไหลหลาก พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.รมน. ได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ จึงได้สั่งการให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้จัดเตรียมกำลังคนสิ่งอุปกรณ์ และทดสอบความพรั่งพร้อม เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยต่างๆอย่างทันท่วงที รวมไปถึงประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ในรูปแบบประชารัฐ

จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ กอ.รมน. ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งของพี่น้องประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มคนบางกลุ่มในสังคมนั้น กอ.รมน.ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรม  กกล.รส.  ตำรวจ เป็นต้น ซึ่งในห้วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้ตรวจพบว่ามีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ จำนวน 20,118 ราย จากเจ้าหนี้ จำนวน 11,272 ราย มูลหนี้รวม 3,820,512,336.-บาท ผลดำเนินการได้ไกล่เกลี่ยและทำข้อตกลงแล้ว จำนวน 5,812 ราย คู่กรณีไม่ยอมเจรจา 121 ราย และที่เหลืออยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หน่วยงานของ กอ.รมน.จะดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนตามลำดับความเร่งด่วนของปัญหา โดยใช้มาตรการต่างๆตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี เช่น การประนอมหนี้  การเจรจาไกล่เกลี่ย  การปรับโครงสร้างหนี้การใช้มาตรการทางกฎหมาย  การขอสินเชื่อช่วยเหลือหนี้นอกระบบตามโครงการของรัฐ เป็นต้น 

นอกจากนี้ พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้เน้นย้ำให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้สำรวจสภาพแวดล้อมในพื้นที่อย่างใกล้ชิด นำสิ่งที่เป็นปัญหาของประชาชนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ยาเสพติด การบรรเทาสาธารณภัย  การค้ามนุษย์  ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ การบิดเบือนข่าวสาร  ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และนำประเด็นปัญหาต่างๆมาบูรณาการกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ ผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน รวมถึงประสานการปฏิบัติกับพื้นที่ข้างเคียง เพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุด ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กอ.รมน.เพื่อประชาชน

กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอน ศูนย์ดำรงธรรมและช่องทางแก้ไขปัญหา เพื่อประชาชน ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ทาง ททบ.5