วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นำกำลังพลนักรบพิเศษ ร่วมกระทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช


วันที่ 25 เมษายน 2562 พลโท สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นำกำลังพลนักรบพิเศษ ร่วมกระทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครอบรอบ 414 ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหาวีรกรรมอันกล้าหาญของพระองค์ท่านฺ
ทั้งนี้ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ จะอยู่ในสนามรบและชนบทโดยตลอด มิได้ว่างเว้น แม้แต่เมื่อเสด็จสวรรคต ก็เสด็จสวรรคตในระหว่างเดินทัพไปปราบศัตรูของชาติไทย นับว่าพระองค์ได้ทรงสละพระองค์ เพื่อชาติบ้านเมืองโดยสิ้นเชิง สมควรที่ชาวไทยรุ่นหลังต่อมา ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และจดจำวีรกรรมของพระองค์ เทอดทูลไว้เหนือเกล้า ฯ ไปตราบชั่วกาลนาน


วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

มทบ.28 สร้างฝายชะลอน้ำ บ้านนาหว้า หมู่ที่ 4 ต.นาหว้า อ.ด่านซ้าย จ.เลย


มทบ.28 สร้างฝายชะลอน้ำ บ้านนาหว้า หมู่ที่ 4 ต.นาหว้า อ.ด่านซ้าย จ.เลย ปัจจุบัน ฝายชะลอน้ำแห่งนี้ ได้กลายเป็นสระว่ายน้ำของชุมชน และนอกชุมชน พ่อแม่พาลูกมาเรียนการว่ายน้ำและกลายเป็นที่ฝึกว่ายน้ำของเด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็น ชาวชาวเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยดูแลรักษาพันธ์พืช ปลา ตลอดจนเป็นสถานที่ในการศึกษาเรียนรู้ของคนในพื้นที่และต่างพื้นที่ ในการเป็นต้นแบบการอนุรักษ์พันธ์พืช พันธ์ปลา พันธ์สัตว์น้ำ และเป็นต้นแบบ วิธีการสร้างฝายมีชีวิต สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติในการปลูกพืชขผักข้างคลอง มีหลากหลายชนิดขึ้น ที่มีรายได้รายวัน รายเดือน และตามฤดูกาล เช่น ผักริมคลอง ผักกูด เป็นต้น


ความเป็นมาของ ฝายชะลอน้ำ (ฝายมีชีวิต) โดยพล.ต.เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ให้ดำเนินโครงการ สร้างฝายมีชีวิต ไว้อำเภอละ 1 ฝาย ดำเนินการแล้ว 14 อำเภอ รวม 14 ฝาย สำหรับในพื้นที่โครงการ กองทัพบกอาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ ในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 20 ฝาย และสร้างฝายมีชีวิตตัวอย่าง ณ ที่ตั้งหน่วย จำนวน 2 ฝาย เพื่อสร้างเป็นแหล่งเศึกษาเรียนรู้ "โรงเรียนฝายมีชีวิต" รวมทั้งสิ้นจำนวน 36 ฝายซึ่งจังหวัดเลย มีสภาพปัญหาการบุกรุกป่า การขาดแคลนน้ำ การพังทะลายของตลิ่ง การทำลายสัตว์น้ำ ในลำคลอง สภาพปริมาณ น้ำลดลง สาเหตุหลักด้านคนคือการขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแล รักษาฟื้นฟูระบบนิเวศคลอง โดยมีทัศคติว่าไม่ไช่หน้าที่ของตน ยังคงเชื่อว่าปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องของส่วนราชการ ขาดความสำนึกรัก ขาดการรวมกลุ่มร่วมมือ ขาดการประสานงานให้เกิดผลปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ขาดกติกา ข้อตกลง ตกลงร่วมกัน ความรู้ด้านกฏหมายรักษา จากสภาพปัญหาทั้งที่กล่าวมาทำให้เกิดความไม่มั่นคงของอาชีพ ป่าไม้ถูกทำลาย เกิดกรณีพิพาทในชุมชน สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย ส่งผลต่อสุขภาพจิต ร่างกาย การดำเนินโครงการฝายมีชีวิตของมณฑลทหารบกที่ 28 จะเป็นการสร้างความร่ามมือร่วมใจผ่านกระบวนการประชาเข้าใจและจะแก้ปัญหา จิตใจ ร่างกาย สังคม สิ่งแวดล้อมในที่สุด แสวงหาการมีส่วนร่วม การลงมือทำ เป็นโครงการต้นแบบชุมชนอื่นสามารถนำ องค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเองไปเป็นตัวอย่างปรับประยุกต์ให้เข้ากับชุมชนของตนเอง หน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบแก้ปัญหาก็จะสามารนำไปต่อยอดสร้างเป็นเครือข่ายเช่น คลองหมู่บ้าน คลองตำบล คลองอำเภอ คลองจังหวัดทั้งระบบต่อไป


วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจครอบครัว พลฯ พลนิกร ยศมาร


วันที่ 17 เม.ย. 62 เวลา 16.00 น. พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ พลฯ พลนิกร ยศมาร ณ เมรุวัดป่าบึงแก้ว ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย และเป็นผู้แทน พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. มอบเงินช่วยเหลือ 200,000 บาท และให้กำลังใจครอบครัว กองทัพบกขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพลทหารพลนิกรและพร้อมให้การดูแลในทุกด้านอย่างเต็มที่และเหมาะสมที่สุด
เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน.."ครอบครัวกองทัพบก"
พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีที่พลทหาร พลนิกร ยศมาร สังกัดกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการเข้าระงับเหตุทะเลาะวิวาทร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย


ที่ศูนย์การค้าเอเชียพีค ตลาดไนท์พลาซ่า ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 14 เม.ย. ที่ผ่านมาว่า เหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นการสูญเสียบุคลากรของกองทัพบกที่ได้ทุ่มเท ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะทำให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อย กองทัพบกขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพลทหารพลนิกรและพร้อมให้การดูแลในทุกด้านอย่างเต็มที่และเหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะการจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติ


พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีการดูแลด้านสิทธิกำลังพล และมอบเงินช่วยเหลือตามสิทธิของทางราชการ พร้อมกันนี้กองทัพบกได้ปูนบำเหน็จพิเศษ 5 ชั้น และเลื่อนยศเป็นสิบเอก อย่างไรก็ตามกองทัพจะให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการประสานงานเรื่องการดำเนินคดีให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมวันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562

แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ล่าสุด ฮ. 212 ของ กกล.ผาเมือง สนับสนุนทิ้งน้ำดับไฟ จำนวน 8 เที่ยว


วันที่  6 เม.ย.62 พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 / ผู้อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ลงพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ติดตามปัญหาไฟป่าหมอกควัน เนื่องจากยังพบว่าในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงยังพบจุดความร้อนสูงกว่าอำเภออื่น ถึงแม้จะลดลงมาแล้วก็ตาม โดยได้มีการประชุมหารือ ร่วมกับ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิปล์ นายอำเภอแม่สะเรียง พันเอกวุฒิ ปฐมเรืองกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่อุทยานสาละวิน เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ผู้นำท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขการควบคุมปัญหาไฟป่าที่วิกฤตในพื้นที่ขณะนี้ 9 หมู่บ้าน ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน บ่ายวันนี้ 6 เม.ย.62 พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 / ผู้อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ลงพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ติดตามปัญหาไฟป่าหมอกควัน เนื่องจากยังพบว่าในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงยังพบจุดความร้อนสูงกว่าอำเภออื่น ถึงแม้จะลดลงมาแล้วก็ตาม โดยได้มีการประชุมหารือ ร่วมกับ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิปล์ นายอำเภอแม่สะเรียง พันเอกวุฒิ ปฐมเรืองกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่อุทยานสาละวิน เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ผู้นำท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขการควบคุมปัญหาไฟป่าที่วิกฤตในพื้นที่ขณะนี้ 9 หมู่บ้าน ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

จากนั้นพลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณบ้านแม่สะลาบ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง และมีการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์พร้อมถังตักน้ำ เพื่อสนับสนุนการดับไฟป่า จำนวน 1 ลำ โดย ฮ.บินตักน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านแม่สะลาบ เพื่อเข้าดับไฟป่าที่ลุกลามในพื้นที่เป้าหมายและมีจุดความร้อนสูงสุดใน 3 หมู่บ้าน ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบไปด้วย บ้านห้วยแห้ง บ้านห้วยหมูเน่า บ้านห้วยกองแป ซึ่งเป็นหมู่บ้านชายแดนติดสาละวิน เพื่อเป็นการควบคุมและลดความรุนแรงของไฟป่า จากภาคอากาศยานจะใช้ยุทธวิธีนี้ในห้วงเวลา 3 วัน


ล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่า ภาคพื้นดินจำนวน 9 ชุดปฎิบัติการ จะเข้าทำการดับไฟซ้ำเพื่อมิให้เกิดการคลุกกรุ่นและลุกลามขึ้นมาได้อีก ซึ่งการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นที่ดิน เป็นไปด้วยความยากลำบาก ประกอบกับ จุดที่เกิดไฟป่าเป็นผู้เขาสูงชัน ห่างไกล ทางรถเข้าไม่ถึง ต้องเดินเท้าเข้าไปถึงที่เกิดเหตุไฟไหม้ป่า ซึ่งต้องเดินผ่านป่าไม้และเขาสูงชันใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 3-4 ชั่วโมง เพื่อทำการดับไฟป่าพร้อมทำแนวกันไฟ อย่างไรก็ตามทางกองทัพบก ได้เตรียม ฮ MI-17 เพื่อสนับสนุนภารกิจในการดับไฟป่า ล่าสุดเย็นวันนี้ ฮ. 212 ของ กกล.ผาเมือง สนับสนุนทิ้งน้ำดับไฟ จำนวน 8 เที่ยว ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้บางส่วนแล้ว


เครดิต ข่าวและภาพข่าว https://www.77jowo.com

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

รองแม่ทัพน้อยที่ 4 เปิดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เมื่อ 5 เม.ย.62 เวลา 13.00 น. พลตรีอาคม พงศ์พรหม รองแม่ทัพน้อยที่ ๔ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดเสนาราม ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๒นับเป็นโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่ง ที่ประชาชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศล ซึ่งคณะสงฆ์วัดเสนาราม พร้อมทั้งหน่วยงาน ส่วนราชการต่างๆ รวมถึงพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการพัฒนาคุณธรรม รับการปลูกจิตสำนึกค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นคนดีมีคุณภาพ ตลอดถึงให้เห็นคุณค่า วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม การนี้มีบุตรเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณร จำนวน 28 คน พระอาจารย์พี่เลี้ยงจำนวน 5 รูป/คน โดยมีพระปลัดวิรุฬห์ รกฺขิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดเสนาราม เจ้าคณะตำบลไทยบุรี เป็นผู้อำนวยการโครงการฯ ซึ่งรองแม่ทัพน้อยที่ 4 ได้ให้กำลังใจ และกล่าวต่อนักเรียน เยาวชน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการว่า นอกจากจะได้ร่วมถวายพระราชกุศลแล้ว ยังได้ทดแทนพระคุณของบิดามารดา และบุพการีผู้มีพระคุณและเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตนเอง คือ ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนจากพระอาจารย์ที่มีความรู้ ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี วิชาการอื่นๆ และได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดี มีศีลธรรมมีระเบียบวินัยและเป็นคนดีของชาติในอนาคต ตามนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างบทบาท ของสถาบันครอบครัวรวมกับสถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษาและสถาบันทางสังคมอื่นๆ ในการปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกที่ดี และการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน อีกด้วย