วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เปิดการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชน

เมื่อ 21พ.ย.60 เวลา1330 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.ฉก.นราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชน อ.ระเเงะ จ.นราธิวาส พร้อมทั้งรับชมการสาธิตการยิงปืนฉับพลันของชรบ. การต่อต้านการซุ่มโจมตีของจนท.อส.และการสวนสนาม

ในการนี้ได้ให้โอวาทให้กำลังทุกส่วน ช่วยกันดูแลพื้นที่,หมู่บ้าน,เส้นทางรวมถึงปฏิบัติตามแผนป้องกันตำบลอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันเหตุร้ายไม่ให้เกิดในพื้นที่รวมถึงดูแลประชาชน ให้มีความปลอดภัยสูงสุด

ในโอกาสนี้ได้มอบรางวัลและเสื้อสามารถให้กับชรบ.ดีเด่นในแต่ละตำบล,มอบรางวัลให้กับตำบลที่ปลอดเหตุในปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชน

นอกจากนี้ได้พบปะผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีทุกตำบลในพิธีเปิดการฝึกครั้งนี้มีกำลังประจำถิ่นและกำลังปชช.เข้าร่วมกระทำพิธีเปิดจำนวน2,000คนประกอบด้วย 1มว.นปพ. 4ชคต.และชรบ.ทั้ง61หมู่บ้านโดยมีศปก. อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ส่วนราชการทุกภาคส่วนและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น