คิดบวก คิดลบ

✨ธรรมชาติการทำงานระบบความคิดของผู้คนโดยทั่วไป
มักจะมองเห็นความบกพร่องได้มากกว่าสิ่งที่ดี
ถ้าเป็นการแข่งขันกันกับเพื่อน ที่คบกันอยู่ว่า มีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้าง
ปกติการมองข้อด้อยเพื่อนหรือคนอื่น จะพบได้เป็นจำนวนมาก

❉แต่หากให้คิดแล้วบอกจุดเด่นข้อดีของเพื่อน จำนวนความคิดบวกที่ได้ มักจะคิดได้น้อยกว่าข้อเสีย
จากข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการความคิด ความคิดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคำว่า        ” ประสบความสำเร็จ ” เพราะความคิดคือจุดเริ่มต้น แห่งการกระทำ ความคิดเปลี่ยนแปลง ชีวิตเปลี่ยน คิดบวกจะส่งผลให้การกระทำเปลี่ยนเป็นด้านบวก

แล้วคิดบวกอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ปกติถ้าทำอะไรบางอย่างให้ประสบความสำเร็จ นั่นคือเข้าใจความหมายของสิ่งนั้นๆ ก่อนเสมอ

ดังนั้นจะคิดบวกได้ ควรทำความเข้าใจ ความหมายคิดบวก คิดบวกเชิงบวกมีประโยชน์มากมาย ความคิดเปลี่ยน ชีวิตก็เปลี่ยน คิดบวกคิดดีจะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุข คิดสร้างสรรค์จะช่วยให้รู้แนวทางในแก้ปัญหา

คิดบวกสามารถต่อสู้กับอุปสรรคในการดำเนินชีวิตได้ แค่คิดบวกเปิดโอกาสให้ตนเองได้เรียนรู้จากความผิดพลาดและสิ่งที่ประสบความสำเร็จ

 ทำไม? คิดบวก ทำได้ช้า

 มุมมองความคิดเชิงบวก ในขณะที่คิดจุดเด่นของเพื่อน ดูเหมือนว่าต้องอาศัยระยะเวลาในการคิดมาก แถมยังคิดได้น้อย  เพราะการคิดเชิงบวก ต้องอาศัยความคิดเชิงลึก คิดเชิงบวกต้องอาศัยจิตใต้สำนึกที่เกิดจากการสะสมความรู้สึก ความคิด ทัศนคติและความเชื่อที่ได้จากประสบการณ์ในการดำรงชีวิตประจำวัน

หลังจากนั้นกระบวนการทำงานของจิตใต้สำนึก จะทำการประมวลผลแล้วจึงค่อยแสดงออก คิดบวกต้องอาศัยมุมมองซับซ้อนหลายชั้นมากกว่าความคิดทั่วๆไป “ความคิดเลวๆ มันง่ายกว่าความคิดดีๆ” 
คิดบวกจึงสร้างได้ยาก แต่มีผลดีต่อการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

ทำไม? คิดด้านลบได้เร็วกว่า 
สาเหตุที่การคิดเชิงลบออกมาได้เร็ว เป็นเพราะการคิดลบไม่จำเป็นต้องอาศัย การคิดเชิงลึก บวกกับสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตประจำวัน มักจะมีข้อมูลเชิงลบ ถูกเก็บไว้ในความทรงจำและจิตใต้สำนึกที่มีปริมาณมาก
ปัจจุบันการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร มักจะเป็นด้านลบมากกว่าด้านดี การรับข้อมูลไม่ดีทุกๆวัน แม้แต่เรื่องเล็กๆ การด่าว่า ตบตีกัน จนถึงขั้นเลวร้ายที่สุด คือ การฆ่ากันตาย การก่อการร้าย…ฯลฯ บวกกับเทคโนโลยีการรับส่งข่าวสารในปัจจุบันถือว่ารวดเร็วมาก

สังคมเข้าสู่ยุคสังคมแห่งดิจิตอล การรับรู้ข่าวสารจากต่างประเทศทำได้เพียงแค่เสี้ยววินาที ความหมายคิดบวก เมื่อพูดถึงการคิดบวก คงเข้าใจว่าทุกเรื่องต้องคิดบวกได้เสมอ ฉะนั้นควรมาทำความเข้าใจกับวิธีคิดบวกเสียใหม่

 คิดบวก ความหมายคิดบวก (positive thinking) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเข้าใจ การยอมรับได้ทั้งในด้านที่บวกและด้านที่เป็นลบ ตัวเราเองสามารถทำความเข้าใจได้ว่า ธรรมชาติของการทำงานหรือการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ย่อมมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นควบคู่เสมอ การทำงานในชีวิตย่อมมีขวากหนาม ขวางกั้นความสำเร็จบ้างเป็นธรรมดา การเผชิญปัญหาแสนสาหัส การแก้ไขทำได้ยาก ปัญหามักจะทำให้เกิดความทุกข์ แต่คิดบวกสร้างความยืดหยุ่นให้กับตนเอง ไม่จมอยู่กับตัวปัญหา คิดบวกสามารถยอมรับความพ่ายแพ้ได้ แล้วค้นหาสาเหตุของความล้มเหลวเพื่อแก้ไขให้ดีขึ้นได้

ทำไม คนคิดลบ ทางด้านลบ จึงมักไม่ประสบผลสำเร็จในชีวิต โดยนิสัย ของคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มักจะคิดอยู่เสมอในแนวความคิดตนเองว่าถูกต้อง ดีกว่าคนอื่น มองคนอื่นด้อยความสามารถกว่าตนเอง และมักว่าคนที่ดีกว่าตนไม่ไช่คนเก่ง  ไม่ยอมคิดให้รอบครอบ หลายๆด้าน เพราะความคิดของตนเอง อาจไม่ใช่ หรือถูกต้องเสมอไป

คนคิดลบจึงเป็นคนที่มีทิฐิ มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง และมีเหตุผลในตัวเองอยู่เสมอ ชอบที่จะแสดงความคิดเห็นไปในทางตรงข้าม ถ้าความคิดความเห็นนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ตนเองคิดไว้ จะต่อต้านคนอื่นที่คิดต่างจากตนเอง
***ผมเองมีความผิดพลาดในการดำเนินชีวิตของตนเอง***มาตลอด 50 กว่าปี จนบั้นปลายของชีวิต จึงได้รู้ว่าสิ่งที่ตนเองคิด เป็นความคิดด้านลบ(ซึ่งเข้าใจผิดๆมาตลอดว่าคือคิดบวก คิดถูกต้อง) แต่เมื่อได้มาอยู่ใกล้ชิด กับคนที่คิดบวก ประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน มีความสุขในชีวิต  จึงได้รู้และคิดทบทวนในสิ่งที่ตนทำมาในอดีต ถึงรู้ว่ามันไม่ใช่ ได้มาศึกษาตำราหลักวิชาการเกี่ยวกับ ความคิดของคนจึงได้กระจ่าง เข้าใจในหลายมุมมอง

จึงหวังว่าบทความที่เขียน พอมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย เพราะมันเขียนมาจากประสบการณ์จริง คนคิดลบ มีคนเกียจ คนไม่ชอบ มากกว่า  คนคิดบวก มีเพื่อนฝูงมากมาย คนรักและให้ความเคารพนับถือ
และหวังว่าจะ ได้คิดทบทวนบทบาทตนเองที่ทำอยู่และแสดงอยู่เหมาะสมหรือไม่ ก่าวก่ายคนอื่นหรือไม่ จะเก่งขนาดไหนก็ไม่สามารถทำงานคนเดียวได้หมด ต้องเป็นทีม ต้องให้เกียรติในหน้าที่ หรือบทบาทของตนเอง และผู้อื่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น