วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565

ตัวอย่างของความเพียร ความสำเร็จในชีวิตรับราชการทหาร

ความภาคภูมิใจ.. ชีวิตรับราชการ ของศิษย์เก่าหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก 2 ปี รุ่น 10 ปี 2520 
นนส.ทบ.10/2520 ร้อย3 พัน2
 
ขอแสดงความยินดีกับ พล.ต.ปรีดา มาเมืองบน และ พล.ต.คมกริช สุดสวาสดิ์ นับเป็นเกียรติประวัติของรุ่น ครอบครัว และ วงศ์ตระกูล ในโอกาส เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
 เมื่อ วันที่ 23 มีนาคม 2565
พล.ต.ปรีดา มาเมืองบน
พล.ต.คมกริช สุดสวาสดิ์

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

"บิ๊กแขก" 60 ยังแจ๋ว พาแถวทหารวิ่งออกกำลังกาย ระหว่างไปตรวจเยี่ยมการฝึก

60 ยังแจ๋ว.."บิ๊กแขก" พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล รอง ผบ.ทสส.เกษียณ กันยายน2565 ตรวจการฝึก 200 ทหารประทวน บรรจุใหม่ ของ บก.กองทัพไทย พร้อม ร่วมกิจกรรมระหว่างฝึก.. พาแถวทหารวิ่ง ออกกำลังกาย
เมื่อ 18 มีนาคม 2565 พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล รองผบ.ทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม นายทหารประทวนบรรจุใหม่ของบก.กองทัพไทย รุ่นที่ 3 จำนวน 200 นาย ที่ รร.เตรียมทหาร สปท. จ. นครนายก โดยได้ร่วมออกกำลังกาย ร่วมรับประทานอาหาร กับทหารที่มาฝึกอบรม ด้วย โดยทุกคน ได้ผ่านการคัดกรอง โควิดฯแล้ว
และ ได้บรรยายปลูกฝังอุดมการณ์ การเป็นนายทหารปกครองให้กับ ผู้ที่ทำหน้าที่ปกครอง นักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนช่างฝีมือทหารและนักเรียนนายสิบแผนที่ทหาร ซึ่งกำลังเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการ ปกครองนักเรียนใหม่ทั้ง 3 โรงเรียน ที่อยู่ในระหว่างการสอบคัดเลือกอยู่

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565

ผบ.ทสส.ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการสถานปฏิบัติธรรม

"ผบ.ทสส.และ"​"ผบ.นทพ." ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการสถานปฏิบัติธรรม​ สมเด็จพระสังฆราช​ ย่านลำลูกกา​ เพื่อใช้เป็นรมณียสถานที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรม
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ โครงการสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช บ้านคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 9 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

โดยมี พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ พลตรี กฤษฏิ์ชัย จำนงค์เนียร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ 
โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับฟังการบรรยายสรุปจาก สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมพื้นที่การปฏิบัติงาน โคก หนอง นา โมเดล ในโครงการสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช มีพื้นที่ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 127 ไร่ แบ่งการดำเนินการ 3 ส่วนประกอบด้วย 

พื้นที่ส่วนที่ 1 จำนวน 60 ไร่ จัดสร้างเป็นสถานปฏิบัติธรรมดำเนินการโดย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

พื้นที่ส่วนที่ 2 จำนวน 27 ไร่ จัดสร้างเป็นแปลงเกษตรสาธิตดำเนินการโดย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์  

พื้นที่ส่วนที่ 3 จำนวน 40 ไร่ จัดสร้างเป็น โคก หนองนา โมเดล ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สนับสนุนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามในการดำเนินการ 

ส่วนที่ 3 สร้าง โคก หนอง นาโมเดล ขนาดพื้นที่ 40 ไร่ ซึ่งมีกิจกรรมที่กำหนดตามแผนงาน 3 ส่วนได้แก่ 
1. งานปรับพื้นที่ตามรูปแบบการขุดดิน โคก หนอง นาโมเดล ขนาดพื้นที่ 40 ไร่
2. งานก่อสร้างเส้นทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 930 เมตร 
3. งานองค์ประกอบโครงการ ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่การเกษตร
ทั้งนี้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เพื่อใช้เป็นรมณียสถานที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไปและใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนต่อไป