วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ผบ.มทบ.24 สั่งทหารเร่งช่วย ชาวบ้านโดนพายุลูกเห็บถล่ม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 น. พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 พร้อมด้วย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เดินทางไปตรวจความเสียหายของที่พักอาศัยประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองหลัก ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุลูกเห็บกระหน่ำ เมื่อคืนที่ผ่านมา จากกรณีดังกล่าว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ได้สั่งการให้กำลังทหารของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 24 ประสานความร่วมมือกับจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่สำรวจและเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่เช้าตรู่ที่ผ่านมา จากนั้น เวลา 11.30 น. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเอง พร้อมมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม และจัดให้มีรถครัวสนามมาประกอบอาหารเลี้ยงแจกจ่ายประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่อีกด้วยเวลาต่อมา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะ ได้เดินไปยังบ้านหนองขุ่น ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี และบ้านนาดี ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ตามลำดับ เพื่อสำรวจความเสียหายของบ้านพักประชาชน เพื่อให้กำลังใจ และอำนวยการให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รอง ผบ.ทบ ร่วมงานวันรบพิเศษ ครบรอบปีที่ 53 เพื่อระลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าของทหารนักรบพิเศษ

วันที่ 22 ก.พ.62 พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเป็นประธาน  งานวันรบพิเศษ ครบรอบ 53 ปี ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี โดยมี พลโทสุนัย ประภูชเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นำตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ พร้อมทั้งถวายพานพุ่มสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากนั้น รองผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางไปยัง แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เพื่อเป็นประธาน ในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ นักกระโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ และประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้บังคับหน่วยทหาร ผู้แทนหน่วยงานราชการ และคณะบุคคลต่างๆ จำนวน 89 คน ในฐานะ เป็นผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์ อุทิศตนเพื่อสังคม และมี อุปการคุณ แก่หน่วยรบพิเศษ และ กองทัพบก ในห้วงปีที่ผ่านมา เพื่อการเชิดชูเกียรติ เนื่องใน วันรบพิเศษประจำปี 2562


พร้อมทั้ง ยังได้เป็นประธาน ประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องใน วันรบพิเศษ ประจำปี 2562 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรม อันกล้าหาญ ของนักรบพิเศษ ที่ได้สละเลือดเนื้อ และชีวิต ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติในสมรภูมิรบต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา และเพื่อนทหารรบพิเศษ เข้าร่วม ในพิธีจำนวนมาก


โอกาสเดียวกัน รองผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ข้าราชการกำลังพล หน่วยรบพิเศษ ซึ่งมีพลการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน จำนวน 14 นาย พร้อมทั้ง ได้มอบโอวาทแก่ทหารรบพิเศษทุกนาย ให้มีความอดทนต่ออุปสรรคทั้งป่วง และต้องมีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในทุกสถานการณ์ ยึดมั่นในอุดมการณ์ ของทหารอาชีพ รวมถึงภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากปัจจุบันมีภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศชาติทุกรูปแบบ ทั้งภัยจากธรรมชาติ และภัยอันเกิดจากฝีมือมนุษย์ ซึ่ง ทหารรบพิเศษ ถือได้ว่าเป็นหน่วยงาน ซึ่งมีบทบาท และสำคัญยิ่ง ต่อกองทัพบก โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันที่บ้านเมืองของเราอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ทหารเป็นกลไกลที่สำคัญยิ่ง ในการร่วมกับทุกส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ในการสร้างความรัก ความสามัคคี มองเห็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ร่วมกัน นำพาประเทศชาติที่รักยิ่งของพวกเราให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง สืบต่อไป
ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. และคณะ เดินทางมาประสานการปฏิบัติกับหน่วยในพื้นที่ จชต. เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"


เมื่อ 22 ก.พ.62  พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. และคณะ เดินทางมาประสานการปฏิบัติกับหน่วยในพื้นที่ จชต. เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าบริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด ตั้งอยู่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รอง ผวจ.ปัตตานี  พ.อ. ไพโรจน์ โตตามวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.น. (ท.) ร่วมให้การต้อนรับ ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. และร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการฯ ณ ห้องประชุมบริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 หลังจากนั้นเดินทาง ไปตรวจเยี่ยม ประสานการปฏิบัติ ศูนย์ CCTV สภ.หนองจิก จ.ปัตตานี และตรวจเยี่ยม ชคต.บางเขา อ.หนองจิก เพื่อสร้างความเข้าใจ การประเมินผล ความเข้มแข็ง ความพร้อม ชคต. ก่อนเปลี่ยนผ่าน สู่ ขั้นที่ 3วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รองแม่ทัพน้อยที่ 4 /รอง ผบ.กกล.รส.ทภ.4 เป็นประธานเปิดงานสืบทอดประเพณีให้ทานไฟ วิถีธรรม วิถีไทย


วันนี้ 18 ก.พ.62 เวลา 09.30 น. พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รองแม่ทัพน้อยที่ 4 /รอง ผบ.กกล.รส.ทภ.4 เป็นประธานเปิดงานสืบทอดประเพณีให้ทานไฟ วิถีธรรม วิถีไทย ณ วัดเขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราชเนื่องด้วย วัดเขาพระทอง ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เป็นวันที่เก่าแก่โบราณ มีอายุประมาณกว่า 800 ปี สร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัยตอนต้นในยุคกษัตริย์คนสำคัญ คือ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำคัญเชิงประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่า ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นให้ธำรงสืบไป จึงได้มีการจัดงานประเพณีให้ทานไฟวิถีธรรม วิถีไทย ซึ่งเป็นประเพณีต้นแบบเฉพาะถิ่นของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทีมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทำการถวายความอบอุ่นแก่พระภิกษสงฆ์ด้วยไฟในฤดูหนาว โดยก่อไฟให้ความอบอุ่นและปรุงอาหารร้อนๆ ถวายแก่ภิกษุ สามเณร ตอนเช้ามืดที่อากาศหนาวเย็น เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งที่มีมาแต่สมัยพุทธกาลและนิยมทำกันจนกลายเป็นประเพณีสืบต่อกันมา ทางคณะสงฆ์และคณะพุทธบริษัทวัดเขาพระทองได้มีฉันฑะมติจัดงานเพื่อสืบทอดประเพณีให้ทานไฟ วิถีธรรม วิถีไทย ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 ถึงวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

นายกรัฐมนตรี ตรวจความพร้อมและการสาธิตการบรรเทาสาธารณภัยที่กองพลรบพิเศษที่1 ลพบุรี

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ตรวจความพร้อมและการสาธิตด้านการบรรเทาสาธารณภัย ในการฝึกซ้อมการป้องกันและการบรรเทาสาธารภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 (Integrate Disaster Management Exercise 2019 : IDMEx 2019) ร่วมกับทหารรักษาพระองค์เหล่าทัพ ณ กองพลรบพิเศษที่ 1 จังหวัดลพบุรี


ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ชมการตรวจความพร้อม การแสดงยานยนต์ และอากาศยานด้านการบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงรับชมการสาธิตสถานีที่ 1 (การกู้ภัยทางน้ำ) ณ บริเวณสระน้ำหน้ากองพลรบพิเศษที่ 1จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังพื้นที่ฝึกการรบในสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ เพื่อชมการสาธิต สถานีที่ 2-5 ประกอบด้วย การกู้ภัยอาคารถล่ม การกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย การดับเพลิงโดยเครื่องมือพิเศษ การสาธิตการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5


นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้เยี่ยมชมระบบรถบัญชาการ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 77 จังหวัด ตลอดจนผู้ชมการสาธิตและผู้เข้ารับการฝึก


พล.ร.อ.พงศ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมคณะครู และนักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ 4


เมื่อ 14 ก.พ. 62, 1330 พล.ร.อ.พงศ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมคณะครู และนักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ 4 เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ รร.ราชประชานุเคราะห์ 4 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี​ พล.ต.อาค​ม​ พงศ์พรหม​ รอง​ มทน.4​ เป็นผู้แทน​ มทภ.4​ ให้การต้อนรับและร่วมติดตามจนจบภารกิจ

พล.ร.อ.พงศ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก"

เมื่อ 14 ก.พ. 62 เวลา 0900-1100 พล.ร.อ.พงศ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก" ของ น.ส.กรรณณิการ์ มงคลดิษฐ์ และ น.ส.เกวลิน มงคลดิษฐ์ ครอบครัวนักเรียนทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ บ้านเลขที่ 68/9 ม. 12 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราชอีกทั้งยังได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน "ปาบึก" ในเขตพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จากเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักงานนายกรัฐมนตรี จำนวน 33 หลัง ณ บ้านเลขที่ 492 ม. 1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช​ โดยมี​ พล.ต.อาค​ม​ พงศ์พรหม​ รอง​ มทน.4​ เป็นผู้แทน​ มทภ.4​ ให้การต้อนรับและร่วมติดตามจนจบภารกิจ