วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

แม่ทัพน้อยที่ 3 จับมือ สปป.ลาว ร่วมปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนสกัดกั้นยาเสพติดและเคมีภัณฑ์ตามลำแม่น้ำโขง ภายใต้ปฏิบัติการ "สามเหลี่ยมทองคำ 1511"


พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ผอ.ศอ.บส.ชน.) พร้อมคณะให้การต้อนรับ พลจัตวา ศรีพัน หัวหน้ากรมทหารชายแดน สปป.ลาว และคณะ ในโอกาสปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนร่วมระหว่างไทยและ สปป.ลาว ตามลำแม่น้ำโขง เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดและเคมีภัณฑ์ ที่บริเวณท่าเรือหิรัญนคร ตำบล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประเสริฐ จิตพลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย และนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 5 ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมภารกิจอย่างใกล้ชิด
โดยการนี้ จะได้เปิดภารกิจปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดร่วมกันทั้ง 6 ประเทศพร้อมกัน ภายใต้ชื่อปฏิบัติการว่า "สามเหลี่ยมทองคำ 1511" เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงธันวาคม 2563
ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ สำนักงาน ปปส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการอำนวยการและประสานงานร่วมมือกับฝ่าย สปป.ลาว ในการยกระดับว่าด้วยความร่วมมือในการลาดตระเวนทางเรือร่วมกัน เพื่อการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ อีกทั้ง การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ตามแนวลำแม่น้ำโขงโดยเฉพาะบริเวณรอยต่อของแต่ละประเทศได้เป็นอย่างดี โดยมี ผู้แทนฝ่าย สปป.ลาว ประกอบด้วย พลจัตวา สีพัน พุดทะวง หัวหน้ากรมทหารชายแดน พันเอก อ่อนผิว โค้งเวียงทอง เลขาธิการ LCDC พันโท บุนเพ็ง อินทะวง รองหัวหน้ากรมตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติด มาร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า สืบเนื่องจากสภาพปัญหายาเสพติดที่มีการกระจายตัวออกจากแหล่งผลิต ซึ่งอยู่ภายนอกประเทศของเรา โดยกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดมีการใช้แม่น้ำโขงเป็นเส้นทางในการลักลอบลำเลียง ทำให้ส่งผลกระทบเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ดังนั้น กลุ่มพหุภาคี 6 ประเทศตามแนวลำแม่น้ำโขงที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย สาธารณรัฐกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สปป.ลาว สหพันธ์แห่งสาธารณรัฐเมียนมา ไทย และสาธารณรัฐเวียดนาม จึงเกิดเป็นความร่วมมือของน่านน้ำ 3 ประเทศ ไปจนถึงด้านอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งแนวทางความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวนี้ จะมีการยกระดับให้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง จะเป็นความร่วมมือพร้อมกันทั้ง 3 ประเทศ คือ ไทย สปป.ลาว และสหพันธ์แห่งสาธารณรัฐเมียนมา ตามนโยบายของรัฐบาลไทยและรัฐบาล สปป.ลาว อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องต่อไปขณะที่ พลจัตวา สีพัน ระบุว่าประเทศไทยและ สปป.ลาว มีความใกล้ชิดและเผชิญกับปัญหาร่วมกันอยู่เสมอ เช่นเดียวกับปัญหายาเสพติด ซึ่งความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหลายปีที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผลให้ทางการของ สปป.ลาว สามารถสืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดข้ามชาติในห้วงปี 2562 ที่ผ่านมาได้มากถึง 65 คดี ได้ผู้ต้องหา 116 คน ยึดยาบ้าได้กว่า 33,512,556 เม็ด ไอซ์ 2,876 กก. กัญชา 248 กก. เฮโรอีน 124 กก. และสารตั้งต้นที่จะนำไปใช้ในการผลิตยาเสพติดอีกกว่า 12,000 กก. ซึ่งทางการ สปป.ลาวได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง จึงเดินทางมาร่วมลงเรือลาดตระเวนจากท่าเรือบ้านมอม เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว มายังน่านน้ำรอยต่อระหว่างประเทศไทย ที่อำเภอเชียงแสน เพื่อแสดงถึงความร่วมมือและความจริงใจในการสกัดกั้นยาเสพติดของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงอีกด้วย


ทั้งนี้ จากสภาพปัญหายาเสพติดที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ต่อเนื่องจากห้วงหลายปีที่ผ่านมา จึงจำเป็นจะต้องพัฒนาและยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศให้มากขึ้นในทุก ๆ ด้าน เพื่อหยุดยั้งการส่งออกยาเสพติด และการนำเข้าสารตั้งต้นรวมทั้งเคมีภัณฑ์ ที่จะนำไปสู่การผลิตยาเสพติดชนิดต่าง ๆ ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำให้เป็นผลในเชิงรูปธรรมต่อไป


วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ปะทะชายแดนแม่สาย ยึดยาไอซ์ 600 กิโล ฯ วิสามัญ 3ศพ


วันที่ 27 ธันวาคม 2562 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พ.อ.ชาตรี สงวนธรรรม ผบ.ฉก.ม.2 ร่วมกันแถลงข่าว กรณีเหตุทหารร้อยม.3 ฉก.ม.2 ยิงปะทะ คาราวานลำเลียงยาเสพติด โดยเจ้าหน้าที่สามารถวิสามัญ ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต 3 ศพ ยึดยาเสพติดได้จำนวน 20 เป้โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เนื่องจาก พ.อ.ชาตรี ได้รับรายงานว่าจะมี ขบวนการค้ายาเสพติด เตรียมจะนำยาเสพติดจำนวนมาก ลักลอบเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนด้านอำเภอแม่สาย จึงได้สั่งการให้ ร.อ.จตุภูมิ กันคล้อย ผบ.ร้อย.ม.3 ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง นำกำลังทหาร เฝ้าระวังในพื้นที่รับผิดชอบ จนกระทั่งเวลา ประมาณ 04.30 น. ชุดลาดตระเวนของ ร้อย.ม.3 ได้ตรวจพบ กลุ่มคนประมาณ 15-20 คน แบกสัมภาระ เดินเท้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศ บริเวณ ท่าข้ามกะหล่ำ บ.เหมืองแดงใต้ หมู่ 1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย จึงแสดงตัวขอทำการตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าว กลับใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่ จึงเกิดการปะทะกัน นานประมาณ 20 นาที เสียงปืนสงบลงแต่เนื่องจาก เป็นช่วงเช้ามืดไม่สามารถมองเห็นจึงได้จัดชุดปฏิบัติการจำนวน 6 ชุดปิดล้อมพื้นที่เอาไว้
ทั้งนี้ พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 พล.ต.ถนัดผล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจบริเวณแนวป่าละเมาะที่เป็นจุดปะทะพบศพคนร้ายถูกกระสุนของเจ้าหน้าที่นอนเสียชีวิตคาที่จำนวน 2 คน นอนเสียชีวิตอยู่บนพื้น ส่วนบริเวณถัดจากศพไปตามพื้นดินพบกระสอบฟางตกกระจายอยู่ใกล้กันจำนวน 20 ใบ ภายในบรรจุยาเสพติดประเภทยาไอซ์น้ำหนักรวมประมาณ 600 กิโลกรัม มูลค่าไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตุว่าที่กระสอบฟางแต่ละใบมีการพ่นสีดำทับเอาไว้ทุกใบคาดว่าเพื่ออำพรางไม่ให้พบเห็นได้ง่ายช่วงเวลากลางคืน


เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางและเร่งขยายผลเพื่อทำลายเครือข่ายยาเสพติดรายนี้ต่อไป เบื้องต้นคาดว่ายาไอซ์ทั้งหมดจะถูกซุกซ่อนไว้ตามพงหญ้าเพื่อนัดหมายกับกลุ่มผู้ขนยาเสพติดในฝั่งไทยเพื่อขนลำเลียงเข้าสู่ชั้นในของประเทศเพื่อจะลงเรือทะเลไปส่งยังปลายทางที่ประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลียต่อไป


โดย พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย กล่าวว่า การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 เป็นการบูรณาการร่วม 6 ประเทศ จีน เมียนมา ลาว ไทย เวียดนาม กัมพูชา ซึ่งเริ่มปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. จนถึง วันที่ 31 ธ.ค.2562 เพื่อปราบปรามยาเสพติดในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยการปฏบัติเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ ซึ่งได้รับความร่วมมือทางด้านข่าวสาร ทางด้าน พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี กล่าวว่า ในเทศกาลปีใหม่ 2563 ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เพิ่มความเข้มข้นในพื้นที่เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงราย และจะมีผู้ค้ายาเสพติดฉวยโอกาสลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนเข้าสู่ชั้นของประเทศ โดบเฉพาะในพื้นที่ จ.เชียงราย และเชียงใหม่ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้บูรณาการร่วมกันในด้านการข่าวเพื่อจะได้รู้ความเคลื่อนไหวและสกัดกั้นได้ทัน


วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมรวมพลังทหารใหม่ มวลชนจิตอาสา ร่วมต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ


วันที่ 23 ธันวาคม 2562  พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมรวมพลังทหารใหม่ มวลชนจิตอาสา ร่วมต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วฯ ร.9 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ร่วมงานกิจกรรมครั้งนี้
พล.ต.เกียรติศักดิ์ วิเวก ผบ.มทบ.21 พล.ต.เวิน จำปาสา รอง ผอ.ศชอน. พลตำรวจตรี สุจินต์ นิจพาณิชย์ ผู้การตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา , เลขาธิการไลออนส์สากล ภาค๓๑๐อี, ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขามุขมนตรี , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา , ผู้แทนสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค๓ , นายกเทศมนตรี ตำบลไผ่ล้อม, ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง, ผู้แทนเรือนจำกลางจังหวัดนครราชสีมา , ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา , ผู้บังคับหน่วย และน้องๆทหารใหม่ ผลัดที่ 2 รุ่นปี 2562ภายในงานมี นิทรรศการเกี่ยวกับกฎหมาย และบทลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติด ความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในเรือนจำ โทษและพิษภัยยาเสพติดวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ผบ.ฉก.ยะลา เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ ติวข้น ค้นฝัน


เมื่อ 21 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา ผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ ติวข้น ค้นฝัน เพื่อพัฒนาเยาวชนด้านการศึกษาในพื้นที่ จ.ยะลา ให้มีทักษะ ความรู้ในด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำความรู้ไปสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในคณะที่ต้องการได้ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ จ.ยะลา จำนวน 400 คน ณ ห้องประชุมเซอรา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา