วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ส่งมอบตู้อบรังสี UVC ฆ่าเชื้อ ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช


วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท.และ รศ.ดร.สุวพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมอบตู้อบฆ่าเชื้อโรค UVC ขนาดใหญ่(พิเศษ) จำนวน 1 ตู้และ ขนาดเล็กจำนวน 6 ตู้ให้แก่ รศ.นพ.วิศิษฏ์ วามวานิชย์ ผอ.รพ.ศิริราช เพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ตั้งแต่เตียงผู้ป่วย ชุด ppe ฯลฯ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคควิด-19 ที่มีความรุนแรงและแพร่กระจายในประเทศไทยในขณะนี้ทำให้หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอกับความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จึงร่วมมือกับโรงเรียนช่างฝีมือทหารพัฒนานวัตกรรมตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวีเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและลดปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 จากการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวีเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาโดย รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาพร้อมทีมงาน ร่วมมือกับโรงเรียนช่างฝีมือทหาร พัฒนานวัตกรรมด้วยฝีมือคนไทยเพื่อคนไทยในยามวิกฤต ตู้อบฆ่าเชื้อเป็นนวัตกรรมที่อาศัยการฆ่าเชื้อโดยรังสียูวีซี จากหลอดกำเนิดรังสียูวีขนาด 8 วัตต์ จำนวน 2 หลอดที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียบนหน้ากากอนามัยที่มีความขาดแคลน จากการทดสอบผลของการฉายยูวีโดยใช้ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวีต่อลักษณะของเส้นใยของหน้ากากอนามัย N95 ในท้องตลาดด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพบว่าตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวีสามารถนำมาประยุกต์ใช้ฆ่าเชื้อบนหน้ากากอนามัย N95 ได้มากถึง 10 ครั้งที่ระยะเวลาการฉายยูวี 20 นาทีต่อครั้ง โดยไม่มีความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างหน้ากากและประสิทธิภาพในการกรอง ยังพบว่าความเข้มของรังสีที่ติดตั้งในตู้อบสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนหน้ากาก N95 ภายในระยะเวลา 1 นาที แสดงให้เห็นว่าตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวีมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคบนหน้ากากอนามัยในระยะเวลาอันสั้นและอาจจะนำมาประยุกต์ใช้ในการฆ่าเชื้อบนอุปกรณ์การแพทย์ที่ทำจากวัสดุต่างๆ ได้อีกด้วย ทั้งยังผ่านการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล IEC 60601 มีความปลอดภัยจากการใช้รังสี นอกจากนี้อุปกรณ์ในการประกอบเครื่องหาได้ง่ายภายในประเทศซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าเครื่องมือดังกล่าวที่มีราคาสูงจากต่างประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผบ.พล.ร.4 ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 "ส่งความสุขให้ถึงที่ ส่งกำลังใจให้ถึงบ้าน"


วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 พล.ต.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ผบ.พล.ร.4 พร้อมด้วย ผบช.และ ฝอ.พล.ร.4 เดินทางไปมอบข้าวกล่อง ให้กับประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ณ ลานอเนกประสงค์ชุมชนอภิชาตบุตร อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยจัดรถครัวสนาม พร้อม กพ. จุดคัดกรอง และได้รับการสนับสนุนวงดนตรีจาก ร้อย.ปจว.ที่ 3 ในการประชาสัมพันธ์และสร้างความบันเทิงให้กับประชาชน โดยร่วมกันเข้าประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชน จำนวน 1,000 กล่อง อีกทั้งได้จัดกำลังพลชุดตัดผมเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ซึ่งมีส่วนราชการและผู้มีอุปการะคุณน้ำสิ่งของเครื่องอุปโภคมาร่วมบริจาคด้วยวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาส ร่วมกับ นอภ.รือเสาะ และ ผบ.ฉก.ทพ.46 มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้นำศาสนา


เมื่อ 23 เม.ย.63 เวลา 1030 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาส ร่วมกับ นอภ.รือเสาะ และ ผบ.ฉก.ทพ.46 เดินทางลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้นำศาสนาจำนวน 6 ราย ณ มัสยิด บ.ปูโป๊ะ


และจัดรถครัวสนาม ในการทำอาหารกล่องมอบแจกจ่ายพร้อมนม,ขนม ให้กับพี่น้อง ปชช.ในพื้นที่ บ.ปูโป๊ะ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จว.น.ธ. พร้อมเดินมอบแจกจ่ายไปตามครัวเรือนในบริเวณใกล้เคียงอีกหลายครัวเรือน เพื่อเป็นการดูแลให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้อง ปชช.ที่ได้รับผลกระทบมีความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามโครงการ ประชารัฐ ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19 ของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ส่งผลทำให้พี่น้อง ปชช.ที่ได้รับมอบการช่วยเหลือดูแล ต่างรู้สึกปลาบปลื้มยินดี ที่มีคณะและหน่วยงานภาครัฐลงมาดูแลให้ความช่วยเหลือในยามมีทุกข์เดือดร้อน ตลอดจนได้นำคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่ บุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.สต.บ้านมือและห์ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จว.น.ธ. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสามารถนำสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มอบให้ไปทำการดูแลรักษาแก่พี่น้อง ปชช.ในพื้นที่ ให้มีสุขภาพดี และปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ต่อไปวันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม " พิธีส่งน้องๆกลับภูมิลำเนา "


เมื่อ 13 เม.ย.63 เวลา 0800 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาส เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม " พิธีส่งน้องๆกลับภูมิลำเนา " (Home Quarantine) ซึ่งเป็น นศ.ที่เดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน จำนวน 76 คน (ช.76) โดยถูกกักตัวเพื่อสังเกตุอาการฯ ตั้งแต่ 29 มี.ค. - 13 เม.ย.63 (ครบ 14 วัน) และได้นำถุงยังชีพไปร่วมมอบให้ทุกคน ณ ศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด จว.นราธิวาส โดยมี นาย เอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส เป็นประธานฯ พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาส พบปะให้กำลังใจ และมอบหน้ากากป้องกัน ตลอดจนได้ร่วมมอบถุงยังชีพให้ นศ.ทุกคนได้นำกลับไปใช้เมื่อกลับภูมิลำเนาของตนเอง ผลการปฏิบัติทำให้กลุ่ม นศ.ทุกคนรู้สึกขอบคุณ จนท.ทุกภาคส่วนที่ได้ใส่ใจดูแลมาตลอดระยะเวลา 14 วัน และต่างมีขวัญกำลังใจที่ดี ล้วนมีรอยยิ้มมีความสุข ที่แต่ละคนจะได้เดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง หลังจากถูกกักตัวมาครบเวลา 14 วัน และไม่มีผู้ใดป่วย/ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขและปลอดภัย