วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สายธารแห่งเมตตา ช่วยปวงประชา ต้านภัยโควิด-19

ผบ.นทพ. เข้าพื้นที่โรงงานที่ไฟไหม้ เยี่ยม กำลังพล ทหารพัฒนา

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2564 พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เดินมาทางเยี่ยมกำลังพล ให้กำลังใจ และ ติดตามสถานการณ์ ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทยส่วนหน้า ( ศบภ.ทท.สน.) อำนวยการปฏิบัติและประสานการปฏิบัติกับเหล่าทัพ ในพื้นที่เพลิงไหม้ โรงงานสารเคมี ที่ ซอยกิ่งแก้ว 21 อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่เช้า วันที่ 5 ก.ค.64 และ อยู่ในพื้นที่ต่อ ทั้งวัน เฝ้าระวังไฟปะทุ 

โดย นทพ. ได้จัดรถดับเพลิงโฟมเคมีจำนวน 1 คัน รถดับเพลิงอเนกประสงค์จำนวน 2 คัน จากหน่วย ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมปฏิบัติการ และ เข้าประจำยังพื้นที่จุดเกิดเหตุ ตลอด
ท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าว ผบ.นทพ.นำเครื่องดื่มเย็นๆ และ ไอศกรีม มาฝากกำลังพลด้วย

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

พิธีทำบุญปัญญาสมวาร ครบรอบ 50 วัน เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก

พิธีทำบุญปัญญาสมวาร ครบรอบ 50 วัน เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4 วัดหัวควน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
▶️ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่วัดหัวควน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธี ทำบุญปัญญาสมวาร ครบรอบ 50 วัน เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4 โดยมีครอบครัวเอี่ยมเอก คุณกาญจนา เอี่ยมเอก ภริยา พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 คุณวราภรณ์ หนูสังข์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารราบที่ 15 ข้าราชการกองพลทหารราบที่ 15 เพื่อนเตรียมทหาร และครอบครัว ร่วมพิธี ซึ่งในการประกอบพิธี อยู่ภายใต้ มาตราการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564

กองทัพไทย ตั้งศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19

24 เม.ย. 64 ..พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า 
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ได้สั่งการเร่งด่วนให้กองทัพสนับสนุนยานพาหนะ พร้อมพลขับในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาลสนาม พร้อมทั้งสั่งการให้จัดตั้ง

”ศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ Covid-19 ศปม. “ที่ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อให้การสนับสนุนแก่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยเบื้องต้นจะให้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลก่อน เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปส่งยังโรงพยาบาลสนามได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ซึ่งศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ Covid-19 ได้จัดยานพาหนะสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 21 คัน จาก กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 5 คัน กองทัพบก จำนวน 10 คัน กองทัพเรือ จำนวน 3 คัน และกองทัพอากาศ จำนวน 3 คัน โดยจะทำการหมุนเวียนรับ-ส่งผู้ติดเชื้อ ไปยังโรงพยาบาลสนาม วันละ 5 คัน ระหว่างเวลา 08.00-20.00 น. ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ (24 เมษายน2564) และจะดำเนินการไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ ขอให้คนไทยทุกคนโปรดร่วมมือร่วมใจกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 อย่างเคร่งครัด มีวินัยในการดูแลตนเอง ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทย และเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) จะยังคงบทบาทที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนรัฐบาล และพร้อมเคียงข้างประชาชนอย่างเข้มแข็งต่อไปจนกว่าไทยจะชนะ เพื่อนำชีวิตปกติสุขกลับคืนสู่พี่น้องประชาชนชาวไทยโดยเร็ววัน

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564

งานวันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล ประจำปี 2564

วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร ผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในงานวันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล ประจำปี ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนิคมบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ร่วมให้การต้อนรับ 

มีการจัดกิจกรรม ได้แก่ 
- การแสดงของนักเรียนในพื้นที่ 
- การประกวดวาดภาพระบายสี 
- การจัดนิทรรศการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายจากทุ่นระเบิด 
- การมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด 
- การให้บริการประชาชนของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 
- เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงานของ นปท.3 ณ เนิน 538 และเป็นประธานในพิธีทำลายทุ่นระเบิดที่ได้จากการเก็บกู้

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ผู้ประสบเหตุวาตภัย บ.ตะกุย ม.4 ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

. เมื่อ 27 มี.ค.64 เวลา 14.00 น. พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ผู้ประสบเหตุวาตภัย บ้านตะกุย ม.4,บ้านตาแก้ว ม.9,บ้านเนินสูง ม.10 โดยมี พล.ต.ศักดา คล้ำมีศรี ผบ.มทบ.25 ,พล.ต.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผบ.กกล.สุรนารี/ผบ.พล.ร.6 และส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ . 

จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย 35 ราย โดยเน้นให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือเร่งฟื้นฟูพื้นที่โดยเร็ว จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์และรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ หรือช่องทางต่างๆ อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง 
#ทหารพระราชาดูแลประชา