วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ผบ.นรด.ดันแนวคิดผบ.ทบ. ตั้ง ‘รด.New Gen’ ปลุกรักชาติ-รักสถาบัน ระวังสื่อโซเชียล


วันที่ 16 ต.ค.62 พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกที่ถือว่านักศึกษาวิชาทหารยังไม่เป็นทหารเต็มตัว ดังนั้นการฝึกและการเรียนการสอนจึงมีความผ่อนคลาย พร้อมทั้งได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ รุ่นที่ 38 ซึ่งเป็นระดับผู้อำนวยการหรือผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 100 คน โดยย้ำว่าในปีการศึกษา 2562 ได้มีการปรับหลักสูตรในด้านการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารใหม่ เพื่อผลิตนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นกำลังพลสำรองที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเป็นพลเมืองและเยาวชนที่ดีสู่สังคม


โดยปรับให้มีการเรียนวิชาทหารร้อยละ 55 และวิชาทั่วไปร้อยละ 45 ซึ่งในร้อยละ 45 นี้บรรจุเนื้อหาเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย สถาบันพระมหากษัตริย์ บทบาททหารกับความมั่นคง จิตอาสา ความเป็นผู้นำ การบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชน เช่น การปฐมพยาบาล รวมทั้งปรับการเรียนการสอนป็นแบบ Active Learning โดยให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง


ปัจจุบันยังมี รด.จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จำนวน 95,000 คน จากจำนวนนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศกว่า 300,000 คน รวมทั้งได้เพิ่มเติม รด.ไซเบอร์ รด.เน็ตเวิร์ก และรด.นวัตกรรม หลังจากที่ผ่านมามีโครงการ รด.จิตอาสา รด.สีขาว โครงการเข้าคิว สมาร์ท รด. รด.ต้านภัยยาเสพติด


พล.ท.ปราการยังย้ำว่า สิ่งสำคัญที่ต้องปรับเปลี่ยนในการเรียนการสอนคือการใช้สื่อที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และพัฒนาเป็น รด.นิวเจน ซึ่งมีลักษณะสง่างาม จิตอาสา ห่างไกลยาเสพติด เป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยกันชี้แจงนักศึกษาวิชาทหารในสังกัดให้มีความเข้าใจสอดคล้องกัน โดยเฉพาะการปลูกฝังความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและรวมใจคนในชาติ


พล.ท.ปราการ ยังได้ย้ำถึงการใช้สื่อโซเชียลว่า ในปัจจุบันมีความสำคัญและเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับเยาวชน ซึ่งมีทั้งความจริงและความเท็จ พร้อมยกแนวคิดของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ที่เปรียบเทียบการใช้สื่อโซเชียลเหมือนเหรียญสองด้าน มีทั้งบวกและลบ เยาวชนต้องตระหนักถึงการคิดวิเคราะห์และค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ต


ส่วนการบรรยายพิเศษของผู้บัญชาการทหารบกเรื่องแผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคงนั้น ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลในการติดตามและรับฟัง

ผบ.ฉก.ยะลา เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในการดูแลความสงบเรียบร้อย ในเขตเทศบาลเมือง จ.ยะลา


เมื่อ 16 ต.ค.62 เวลา 2000-2200 พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในการดูแลความสงบเรียบร้อย ในเขตเทศบาลเมือง จ.ยะลา ดังนี้
- กองอำนวยการร่วมงานประเพณีชักพระ
- จุดตรวจบริเวณหน้า ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
- จุดตรวจรัฐปิติ
- จุดตรวจบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคยะลา
- จุดตรวจบริเวณหน้าห้างแฟมมี่ลี่
- จุดตรวจบริเวณหน้าสถานีรถไฟวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562

การซักซ้อมการฝึกสาธิตการใช้กำลังในการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายในเมือง


วันพุธที่ 4 ก.ย.62 เวลา 10.00 น. พลโท ชัชชัย ภัทรนาวิก ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ได้เดินทางไปกำกับดูแล การซักซ้อมการฝึกสาธิตการใช้กำลังในการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายในเมือง ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

และ ในเวลา 14.00 น. พลตรี ประดิยุทธ์ กลิ่นศรีสุข รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการ้ายสากล ให้การต้อนรับ พลโท หลิว ย่าหย่ง รองผู้บัญชาการภาคยุทธบริเวณเขตใต้ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ในระหว่างการตรวจเยี่ยมการฝึก การแก้ไขปัญหาบนโต๊ะของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (Experts’ Working Group on Counter Terrorism : EWG on CT, Table Top Exercise : TTX) ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองบัญชาการกองทัพไทย แหลมแท่น จังหวัดชลบุรี โดยได้กล่าวแสดงยินดีและมีความประทับใจที่กำลังพลจาก 18 ประเทศ ร่วมทำการฝึกด้วยความตั้งใจ รวมทั้งชื่นชมการจัดการฝึกของกองทัพไทยที่ได้ดำเนินครอบคลุมทุกองค์ประกอบ ส่งผลให้การฝึกบรรลุวัตถุประสงค์ ในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาอย่างยั่งยืนต่อไป
วันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบปีที่ 71


วันที่ 4 กันยายน 2562  พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบปีที่ 71 โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2, อดีตผู้บังคับบัญชา, ข้าราชการกองทัพภาคที่ 2, หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมในพิธี ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,พิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้ามหาบังสุกุล ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป
จากนั้น ได้เยี่ยมชมการจัดบอร์ดกิจกรรม (Boardwalk) ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๒ ณ สโมสรร่วมเริงไชย จำนวน 9 กิจกรรม ประกอบด้วย โครงการพระราชดำริ บ้านหมากแข้ง, โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร., การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคอีสาน, ค่ายทหารเข้มแข็ง, การแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า, การแก้ไขปัญหายาเสพติด, ค่ายดิจิตัล, รด. Smart Social, รด. Hybrid Warfare พร้อมทั้งกล่าวโอวาทและพบปะกำลังพลกองทัพภาคที่ ๒ จำนวนกว่า 2,000 นาย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา