วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผบ.สปท.และคณะฯ รับฟังการบรรยายพิเศษและเยี่ยมชมการเรียนการสอนที่วิทยาลัยการเมืองการทหาร มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สปจ.


วันที่ 22 ก.ค. 62 พล.อ.นเรนทร์  สิริภูบาล ผบ.สปท.และคณะฯ  รับฟังการบรรยายพิเศษและเยี่ยมชมการเรียนการสอนที่วิทยาลัยการเมืองการทหาร มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สปจ. และได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการและรับฟังการบรรยายของ Huawei Shanghai R&D Center ณ.มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนแม่ทัพน้อยที่2ตรวจเยี่ยมการฝึกแผนป้องกันประเทศประจำปี2562


วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 ตรวจเยี่ยมชี้แนะแนวทางการฝึก เพื่อให้การฝึกซักซ้อม - แผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมชี้แจงแนวทางให้กับฝ่ายอำนวยการ อีกทั้งผู้ที่เข้ารับการฝึก มีความเข้าใจองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการฝึกฯ ณ ห้องประชุม Command Operations Center (COC) สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมที่บังคับการฝึกของหน่วยในพื้นที่ กองพลทหารราบที่ 3, กองพลทหารม้าที่ 3 และที่บังคับการฝึกส่วนหลังกองกำลังเฉพาะกิจร่วม กองทัพภาคที่ 2 ภายในค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมาวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผบ.สปท.และคณะรับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมความคืบหน้าการต่อเรือดำน้ำของ ทร.ไทย


วันที่ 19 ก.ค.62 พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท.และคณะรับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมความคืบหน้าการต่อเรือดำน้ำของ ทร.ไทย ที่บริษัท Chaina Ship building & Offshore international Co.Ltd.(CSIC) ณ.เมืองอู่ฮั่น สปจ.


วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผบ.สปท.และคณะเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สปจ.


เมื่อ 18 ก.ค. 62 พล.อ.นเรนทร์  สิริภูบาล ผบ.สปท.และคณะเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สปจ.โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เยี่ยมนายทหารไทยที่กำลังศึกษาหลักสูตร วปอ.สปจ.และบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการเมือง(ชั้นยศ พ.อ.,พ.อ(พ))โดยมี พล.ท. เจิ้ง เหอ ผบ.มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สปจ.ให้การต้อนรับ