วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เลขาธิการ กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมการทำงานของ กอ.รมน.ภาค 2

วันนี้(21 พ.ย.60)เวลา 09.30 น. พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน กอ.รมน.ภาค 2 และหน่วยขึ้นตรง ที่ห้องประชุม กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย โดยมี พล.ท. ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2/ผอ.รมน.ภาค 2 ให้การต้อนรับ


พล.ต. พีรวัชฌ์ฯ ได้กล่าวว่า ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหายาเสพติด , ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า , ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากขยะ และปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติในพื้นที่ตามฤดูกาล


 เลขาธิการ กอ.รมน. ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยได้ยึดถือนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน. ที่ได้เน้นย้ำให้ กอ.รมน. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ประหยัด ไม่ซ้ำซ้อน สนับสนุนส่งเสริมการทำงานทุกหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้กลไกทุกภาคส่วนทั้งในระดับ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

นอกจากนี้ให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีรายได้น้อย และบูรณาการกับทุกภาคส่วน ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงไม่บิดเบือน ตลอดจนกำกับดูแลความประพฤติของกำลังพลต้องไม่กระทำตนเป็นผู้มีอิทธิพล และไม่สร้างปัญหาที่ก่อให้เกิดเงื่อนไขใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น