วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพออสเตรเลีย ปิดฉากการฝึกภายใต้รหัส Dawn Panther 19 อย่างยิ่งใหญ่


วันที่ 31 พ.ค.62 พลโท ชัชชัย ภัทรนาวิก ผู้บัญชาการศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยถึงผลการฝึก Dawn Panther 19 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึก ระหว่างวันที่ 20-31 พ.ค.62 ณ ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ และพื้นที่การฝึกหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ จ.ชลบุรี ซึ่งปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 31 พ.ค.62
สำหรับการฝึกฯ ดังกล่าว กระทรวงกลาโหมของไทย และกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลีย ได้ร่วมกันจัดการฝึกการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลร่วม ไทย -ออสเตรเลีย ภายใต้รหัสการฝึก Dawn Panther โดยมีการจัดการฝึกมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นการฝึกตามโครงการความร่วมมือทางทหารของทั้ง ๒ ประเทศ และกำหนดให้มีการฝึกขึ้นทุกปี ปีละ ๒ ครั้งคือ รหัส Dusk Panther ทำการฝึก ณ เครือรัฐออสเตรเลีย และรหัส Dawn Panther ทำการฝึก ณ ประเทศไทยการฝึกในปีนี้ เป็นการขยายผลต่อเนื่องจากการฝึก Dusk Panther 19 ณ ประเทศออสเตรเลีย โดยกำหนดสถานการณ์การฝึกเป็นการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในเมือง และมีรูปแบบการฝึก ประกอบด้วย การฝึกการใช้อาวุธประจำกาย การฝึกการใช้ยุทโธปกรณ์พิเศษในการเคลื่อนที่และเข้าปฏิบัติต่อที่หมายของชุดปฏิบัติการพิเศษ การฝึกการวางแผนและควบคุมบังคับบัญชาของฝ่ายอำนวยการ และการฝึกปฏิบัติการร่วมในการฝึกภาคสนามเต็มรูปแบบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกในครั้งนี้ ทำให้กำลังพลของทั้ง ๒ ประเทศ ได้พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน อีกทั้งยังทำให้กำลังพลของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติ ทั้งในระดับฝ่ายอำนวยการและชุดปฏิบัติการพิเศษ รวมทั้งเป็นการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการพิเศษของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น