วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

พิธีทำบุญปัญญาสมวาร ครบรอบ 50 วัน เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก

พิธีทำบุญปัญญาสมวาร ครบรอบ 50 วัน เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4 วัดหัวควน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
▶️ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่วัดหัวควน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธี ทำบุญปัญญาสมวาร ครบรอบ 50 วัน เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4 โดยมีครอบครัวเอี่ยมเอก คุณกาญจนา เอี่ยมเอก ภริยา พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 คุณวราภรณ์ หนูสังข์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารราบที่ 15 ข้าราชการกองพลทหารราบที่ 15 เพื่อนเตรียมทหาร และครอบครัว ร่วมพิธี ซึ่งในการประกอบพิธี อยู่ภายใต้ มาตราการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19