วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธี รับ-ส่งหน้าที่ ระหว่าง 'พล.อ.พรพิพัฒน์' และ 'พล.อ.เฉลิมพล' โดยมี 'ผบ.เหล่าทัพ' และตัวแทน สตช.เข้าร่วม


เมื่อวันที่ 30 ก.ย. เวลา 10.30 น.ที่กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ให้กับ พล.อ.เฉลิมชัย ศรีสวัสดิ์ ผูเบัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่ โดยมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี 


โดย พล.อ.พรพิพัฒน์ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมากองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านการเตรียมการ การใช้กำลังและพัฒนาความเคารพ รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถ อาวุธยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังทำหน้าที่ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยต่อประเทศชาติ ตนเชื่อมั่นว่าภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านใหม่ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ จะนำพากองทัพไทย เป็นหน่วยงานหลักด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงที่มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในทุกมิติและทำหน้าที่ในการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลในการร่วมแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองได้อย่างดีเยี่ยม 


ขอมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้กับพล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 


 พล.อ.เฉลิมพล กล่าวว่า ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ตนดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไปนั้น นับเป็นพรมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อม ซึ่งตนมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความรับผิดชอบอย่างหาที่สุดไม่ได้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอดีตผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกยุคทุกสมัยใดร่วมกันเสริมสร้างกองทัพไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนสืบเนื่องตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่จะเกษียณชีวิตราชการในครั้งนี้ ได้มุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละเพื่อพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลเป็นอย่างดียิ่ง ตนและเพื่อนข้าราชการทุกคนขอให้คำมั่นว่าจะร่วมการปฏิบัติหน้าที่เพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาสและเสริมสร้างเกียรติภูมิของกองทัพไทยตลอดจนจะมุ่งมั่นทุ่มเท เสียสละและยึดถือพระราชพิธีนิทาน 5 และนโยบายของรัฐบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติใน ในวาระสำคัญนี้ตนขอรับหน้าที่และการบังคับบัญชาในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2563


วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี ผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมในพิธี ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ


วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมหน่วยสายงานกำลังพล กองทัพภาคที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยสายงานกำลังพล ของ กองทัพภาคที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2, พลโท สัญชัย รุ่งศรีทอง แม่ทัพน้อยที่ 2 และผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ต้อนรับ ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา .


สำหรับการตรวจเยี่ยมหน่วยสายงานกำลังพลในครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายกองทัพบก รวมถึงปัญหาข้อขัดข้อง และงานริเริ่มที่สำคัญของหน่วย โดยรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม(1) กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 จากนั้น ได้ไปเยี่ยมชมศูนย์สาธิตการเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ายสุรนารี และชมการสาธิตการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 โดย มณฑลทหารบกที่ 21 ที่โรงกีฬาอเนกประสงค์ ค่ายสุรนารี ซึ่งปีนี้จะมีปรับเปลี่ยนรูปแบบขั้นตอนบางประการ เพื่อให้สอดคล้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมโครงการอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ ฯ ประจำปี 2563 ในพื้นที่ จชต.และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา


เมื่อ 4 ก.ค.63 เวลา 0830 - 1130 ศปพร.ได้จัดกิจกรรมโครงการอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ ฯ ประจำปี 2563 ในพื้นที่ จชต.และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี จำนวน 4 จังหวัดๆ ละ 1 วัด ดังนี้

1.จังหวัดปัตานี  ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร อ.หนองจิกฯ โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานฯ มียอดผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ จำนวน 64 คน


2.จังหวัดสงขลา. ของ 4 อำเภอ ณ วัดนาทวี อ.นาทวีฯ โดยมี พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รอง มทภ.4/รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานฯ มียอดผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ จำนวน 49 คน


3.จังหวัดนราธิวาส  ณ วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดีฯ โดยมี พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15/ผอ.ศปพร. เป็นประธานฯ มียอดผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ จำนวน 95 คน


4.จังหวัดยะลา  ณ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง อ.เมืองฯ โดยมี พล.ต.อาคม พงษ์พรหม รอง มทน.4/ที่ปรึกษา ศปพร. เป็นประธานฯ มียอดผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ จำนวน 49 คน

ทั้งนี้ทั้ง 4 พื้นที่ได้มี หน.ส่วนราชการ และพี่น้อง ประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก รวมมียอดผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ตามโครงการฯของทั้ง 4 จว. จำนวน 227 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติยิ่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่ทั้ง 3 พระองค์ และเป็นการทนุบำรุงจรรโลง รักษา สืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในพื้นที่ จชต.และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา สืบไป

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ตรวจเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงาน ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์


วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านกระเจา ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 / ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ตรวจเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานภายในฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน ต้อนรับ และนำเยี่ยมชมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 โดยมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชุนอยางถาวร และยั่งยืน อีกทั้ง เพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างมีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ที่ถูกต้องแก่ประชาชนพร้อมกันนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ เจ้าหน้าที่โครงการ และสมาชิกด้วย โดยการปฏิบัติงานให้มีการบูรณาการประสานความร่วมมือ เนื่องจากมีหลายหน่วย เพื่อให้เกิดการเกื้อกูลกัน ให้ดำรงการประสาน กับเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ทภ.2 อย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดวันแล้วเสร็จของงาน นั้น ๆ และให้ปฏิบัติอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้เสร็จทันเวลาตามแผนงานโครงการ ให้ประชาชนที่เดือดร้อน ได้รับประโยชน์ และสนองพระราชดำริ ในการ สืบสาน รักษา และต่อยอด อย่างแท้จริงสำหรับ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านกระเจา ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเยี่ยมราษฎรที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบุ ต.ลำดวน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 ได้มีพระราชดำริให้พัฒนาอาชีพราษฎรให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการจัดหาแปลงตัวอย่างสร้างระบบการทำฟาร์มให้ราษฎรมีงานทำ มีรายได้ และเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ในการทำการเกษตร โดยเน้นการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำไร่สวนผสม และเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ในการใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ เป็นแหล่งผลิตอาหารให้แก่ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่าและน้ำ โดยทุกภาคส่วนพร้อมรับสนองพระราชดำริ ร่วมกันพัฒนาโครงการให้เกิดความก้าวหน้า ให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมี นายสุวิชา แสนสุข ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโครงการ