วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม Kick Off "ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน"

วันจันทร์ที่ 27 พ.ย.60 เวลา 0930 พ.อ.พิชิต วันทา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ได้รับมอบ จาก ผบ.มทบ.22/ผบ.กกล.รส.จว.อ.บ.ให้ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off "ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน" เพื่อลดต้นทุนการผลิต และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยตามสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 2

ณ แปลงนา นางชาตรี บุ้งทอง บ.นาซาว ม.2 ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จว.อ.บ. พื้นที่ 6 ไร่ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ยากจนและขาดแรงงาน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก นายอำเภอเขื่องใน, นายกองการบริหารส่วนตำบลโนนรัง, สาธารณะสุข อ.เขื่องใน, เกษตร อ.เขื่องใน, จิตอาสาในพื้นที่ และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 คน และหน่วยได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม 35 นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าของแปลงนารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่หน่วยทหารและส่วนราชการเข้าช่วยเหลือไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น