วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันนี้ ๒๔ พ.ย.๖๐ เวลา 0930 - 1200 พล.ต.วิชาญ สุขสง รองมทภ.4 / ผอ.ศปพร.ศปรกอ.รมน. ภาค ๔ สน. เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการประจำเดือน โดยเชิญหน่วยที่รับผิดชอบงานมาบรรยายสรุปความคืบหน้าการปฏิบัติงานและเสนอปัญหา ณ ห้องประชุมพล.พัฒนา4 ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

✨สั่งการเน้นยํ้าให้หน่วย.
❋1.ดำรงความมุ่งหมายในการทำให้โครงการฯ ขยายอย่างต่อเนื่องและสัมฤทธิ์ผล
❋2.ทุกหน่วยรวบรวม จัดระเบียบข้อมูลโครงการฯไว้ให้สมบูรณ์ เรียกมาดูและใช้ได้ทันที
❋3.การใช้งบประมาณทำให้โปร่งใส มีหลักฐานและตรวจสอบได้
❋4.การทำงานต้องมุ่งมั่นและชัดเจนให้หน่วยเหนือและกองศิลปาชีพเชื่อมั่น
❋5.ขับเคลื่อนงานจัดระเบียบที่ดินมูลนิธิฯ, ศาลาทรงงาน, ต้นไม้ที่ทรงปลูก
❋6.ฟาร์มตัวอย่างให้มุ่งมั่นที่จะลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อทะยอยลดภาระค่าใช้จ่ายของมูลนิธิฯ
❋7.การดูแลวัดและพระสงฆ์ในวัดที่ยากลำบาก 15 วัด ตั้งแต่เดือนนี้จะสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารให้ เพื่อให้พระสงฆ์อยู่ได้ ไม่ทิ้งวัดอีก
❋8.โครงการศิลปาชีพแต่ละแห่งให้สำรวจสมาชิกที่สายตาไม่ดี ให้ส่งรายชื่อพร้อมความต้องการแว่นสายตามายัง ศปร.ทภ.4 ภายใน ธ.ค.60

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น