วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

มทน.4/รองผบ.กกล.รส.ทภ.4 เป็นประธานการประชุม บริษัทประกอบการท่องเที่ยว(บริษัททัวร์)จีน, ชมรมมัคคุเทศก์จีน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฏหมาย ในจ.ภูเก็ต

เมื่อ 13 ธ.ค.61 พล.ท.วิชาญ สุขสง มทน.4/รองผบ.กกล.รส.ทภ.4 เป็นประธานการประชุม บริษัทประกอบการท่องเที่ยว(บริษัททัวร์)จีน, ชมรมมัคคุเทศก์จีน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฏหมาย ในจ.ภูเก็ต เพื่อสร้างความเข้าใจ จัดระเบียบและเน้นย้ำ ให้บริษัทที่ประกอบการท่องเที่ยวในจ.ภูเก็ต ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยให้เลิกใช้มัคคุเทศก์ต่างชาติ/เถื่อน และให้ใช้มัคคุเทศก์คนไทยที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง ในการนำเที่ยว เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของมัคคุเทศก์คนไทยที่ตกงาน โดยมี พล.ท.วิชาญ สุขสง มทน.4/รองผบ.กกล.รส.ทภ.4 เป็นประธาน ณ.ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจ.ภูเก็ต
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

มทน.3/ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย แถลงแผนการปฏิบัติงานของ และ สถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่น ประจำปี 2562

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561 พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ อำเภออมก๋อย (ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย) แถลงแผนการปฏิบัติงานของ และ สถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่น ประจำปี 2562 โดยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่กองกำลังผาเมือง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่พลโท สุภโชค กล่าวว่า สถานการณ์ การลักลอบปลูกฝิ่นในปีนี้ มีพื้นที่การปลูก เท่ากับปีที่ผ่านมา แม้ว่าบางพื้นที่ การลักลอบปลูกจะลดลง แต่ความต้องการฝิ่น ยังมีอยู่มาก ประกอบยัง มีผู้ค้ารายสำคัญยังไม่ถูกจับกุม และมีพฤติกรรม ค้าฝิ่น และ ยาไอซ์ ทำให้มีการลักลอบ นำเข้าฝิ่นและยาเสพติด เข้ามาสู่อำเภออมก๋อย อย่างต่อเนื่องจากการสำรวจทางอากาศ และ ภาคพื้นดิน ของสถาบันสำรวจ และติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. พบมีการลักลอบปลูกฝิ่น โดยชาวเขา ในพื้นที่ภาคเหนือ 2 จังหวัด คือ เชียงใหม่ และ ตาก รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 168.89 ไร่ ส่วนพื้นที่ ที่ปลูกฝิ่นหนาแน่นที่สุด คือ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อ กับอำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยเจ้าหน้าที่ จะเร่งดำเนินการ ลดพื้นที่ปลูกฝิ่นให้ได้มากกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนพื้นที่เป้าหมาย และ จะใช้มาตรการทางกฎหมายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่


ที่มา:https://www.thaich8.com/news_detail/

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

มทน.4/รองผบ.กกล.รส.ทภ.4 เป็นประธานประชุมเพื่อแก้ปัญหาไกด์เถื่อนต่างชาติเข้ามาทำงานแย่งอาชีพคนไทยในจ.ภูเก็ต

เมื่อ 7 ธ.ค.61 พล.ท.วิชาญ สุขสง มทน.4/รองผบ.กกล.รส.ทภ.4 เป็นประธานประชุมเพื่อแก้ปัญหาไกด์เถื่อนต่างชาติเข้ามาทำงานแย่งอาชีพคนไทยในจ.ภูเก็ต ตามที่ชมรมมัคคุเทศก์ภูเก็ตรัองเรียน โดยเชิญ ชมรมมัคคุเทศก์, ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ ณ.ห้องประชุมสง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ภูเก็ต
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

แม่ทัพน้อยที่ 3 ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมต่อ 4 ตำบล ของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ระดับพื้นที่ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 เวลา 10.00 น.พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย (ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมต่อ 4 ตำบล ของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ระดับพื้นที่ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม ศมพ.อมก๋อย ค่ายพระปิ่นเกล้า อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า การประชุมขับเคลื่อนในวันนี้ต้องการทราบรายละเอียดการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างเส้นทางโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมต่อ 4 ตำบล ที่รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกัน เนื่องจากองคมนตรีจะเดินทางมาติดตามความคืบหน้าโครงการในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ซึ่งจะต้องนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานให้องคมนตรีได้ทราบ ทั้งนี้ปลายเดือน ต.ค.ที่ผ่านมาได้มีการประชุมครั้งที่ 1 ไปแล้ว ถือว่ามีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้บางส่วน โดยเฉพาะการขอแก้ไขการใช้พื้นที่ และการก่อสร้างที่อาจล่าช้า


ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมต่อระหว่าง ตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลสบโขง และตำบลยางเปียง รวม 4 ตำบลของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ประมาณ 108 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริ ให้รับโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมระหว่าง 4 ตำบลของอำเภออมก๋อย ไว้เป็นโครงการพระราชดำริ และให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ กรมป่าไม้, กองทัพภาคที่ 3 และจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินการโครงการเพื่อแก้ปัญหา ด้านคมนาคมให้กับราษฎร โดยมี แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งมีความคืบหน้าไปมากโดยเฉพาะ การขอใช้พื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแผนงานโครงการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 เชียงใหม่ ได้ยื่นคำขอตามมาตรา 13 ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 เรียบร้อยแล้ว และได้รับการ “อนุมัติผ่อนผันให้ส่วนราชการที่ดำเนินโครงการพระราชดำริ เข้าทำประโยชน์ ในพื้นที่ที่ขออนุญาตได้เท่าที่จำเป็น ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตตามระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ”ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536สำหรับการสำรวจและออกแบบ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ระยะทาง 33 กิโลเมตร ตั้งแต่จุดเริ่มต้นโครงการ ณ บ้านหลิม ตำบลอมก๋อย ถึง บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน ใช้ระยะเวลาสำรวจออกแบบ ประมาณ 4 เดือนเศษ เริ่มดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2561

ส่วนตอนที่ ระยะทาง 75 กิโลเมตร ตั้งแต่จุดสิ้นสุดโครงการ ณ บ้านใหม่ดินแดง ตำบลยางเปียง ไปจนถึง บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน ใช้ระยะเวลาในการสำรวจออกแบบ ประมาณ 8 เดือนเศษ ดำเนินการต่อไปในห้วงตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

ในส่วนของการขอตั้งงบประมาณ และการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 – 6 เมตร ตามโครงการ มีแผนระยะเวลา 3 ปี คือ ปีงบประมาณ 2563 ระยะทาง 20 กิโลเมตร จาก บ้านหลิม ถึง บ้านผาปูน ตำบลอมก๋อย วงเงิน 164.60 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2564 ระยะทาง 44 กิโลเมตร จาก บ้านใหม่ดินแดง ตำบลอมก๋อย ถึง บ้านห้วยแห้ง ตำบลสบโขง วงเงิน 362.12 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2565 ระยะทาง 44 กิโลเมตร จาก บ้านห้วยแห้ง ตำบลสบโขง ถึง บ้านผาปูน ตำบลอมก๋อย

ทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งงบประมาณ ประจำปี 2561 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 - 6เมตร ความยาว 500 เมตร ถึง 5 กิโลเมตร เฉพาะบริเวณที่มีความลาดชันและยากลำบากต่อการเดินทาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร เกี่ยวกับปัญหาด้านคมนาคม จำนวน 6 โครงการ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ระหว่างจะเข้าดำเนินการก่อสร้าง

ทั้งนี้หากโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้กับราษฎร และปัญหาความมั่นคง ในพื้นที่ได้อย่างมากต่อไป

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ร.9
๕ ธันวาคม
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ผบ.นสศ.เปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2561

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 พลโท สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษ เป็นประธานในพิธีงานกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พร้อมด้วยพสกนิกรและจิตอาสาจังหวัดลพบุรี กว่า 3,000 คน กล่าวสดุดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดิน พระองค์แรกของโลก เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2561


ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ จอมทัพไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

5 ธันวาคม อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทหาร ตามปกติ ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ จอมทัพไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และชมสิ่งจัดแสดงอันทรงคุณค่า อาทิ ชุดฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานยืม พระคฑาจอมทัพไทย (องค์จำลอง) โต๊ะทรงลงพระปรมาภิไธย แผ่นศิลาฤกษ์เมื่อครั้งเสด็จทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และแบบจำลองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักการทรงงานต่างๆ
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รอง ผบ.นทพ. (พ) ให้การต้อนรับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. และคณะรัฐมนตรี

เมื่อ 030815 ธ.ค.61 พล.ท. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ. (พ) พร้อมด้วย พล.ต. ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผอ.สนภ.5 นทพ., กำลังพลของ สนภ.5 นทพ. และหัวหน้าส่วนราชการใน จว.น.ม. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. และคณะรัฐมนตรี ณ บน.1 อ.เมืองนครราชสีมา จว.ช.ย. ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการ จว.ช.ย. และเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หนองบัวแดง จว.ช.ย. โดยรับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาของโครงการ เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ จว.ช.ย. และ นรม. ได้ขับ Bulldozer(รถแทรกเตอร์) เปิดโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงฯ โดยการขุดหน้าดิน และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ในการนี้สนภ.5ได้จัด รถครัวสนามผลิตอาหารกล่องจำนวน 3,000 กล่อง, รถประปาสนามผลิตน้ำดื่ม 4,000 ขวด, น้ำดื่มชนิดแก้ว จำนวน 6,000 แก้ว และรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมต้อนรับ ณ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จว.ช.ย.