วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

ตรวจสอบพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ยากไร้ที่ยังคงมีความลำบากอยู่

เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๑ เวลา๑๔๐๐  พ.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน หน.คณะทำงาน ศปร.ทภ.๔ และคณะ ได้ลงตรวจสอบพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ยากไร้ที่ยังคงมีความลำบากอยู่ เพื่อเตรียมการในการตรวจเยี่ยมของ รอง มมภ.๔ ในวันที่ ๑ ก.พ.๖๑  ณ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก


ความสำคัญของวันทหารผ่านศึกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ "อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ" ซึ่งวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ไม่ได้เป็นเพียงแค่วันทหารผ่านศึกเท่านั้น เพราะอนุสรณ์สถานอย่างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จะต้องมีการวางพวงมาลา บุคคลสำคัญของประเทศเพื่อให้เหล่าชาวไทยได้ร่วมคารวะดวงวิญญาณของทหารหาญและเหล่าวีรชนคนกล้า ที่มีชื่อจารึกอยู่บนอนุสาวรีย์ และเพื่อเป็นการเทิดเกียรติแก่คนเหล่านั้นที่ได้เสียสละชีพเพื่อชาติ และปกป้องอธิปไตยของชาติไทยในเหตุการณ์พิพาทระหว่างไทยและฝรั่งเศส ในการเรียกร้องดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงคืน

ความหมายของวันทหารผ่านศึก คือวันที่ประชาชนทั่วไป อีกทั้งให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมเชิดชูเกียรติและเอื้ออาทรต่อทหารผ่านศึก เพื่อสดุดีวีรกรรมของทหารผ่านศึก วีรชนผู้กล้า ที่เสียสละเพื่อแผ่นดิน

วันทหารผ่านศึกในประเทศไทย
เพื่อระลึกถึงเกียรติภูมิของนักรบกล้าหาญ ตลอดจนเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรมของเหล่าทหารหาญที่ทำให้เราอยู่กันอย่างสงบสุขบนผืนแผ่นดินไทย สำหรับประเทศไทยได้ส่งทหารเข้าร่วมรบในสงครามต่างๆ มาแล้ว โดยมีอนุสาวรีย์เชิดชูเกียรติ ปรากฏเป็นอนุสรณ์อยู่ ซึ่งวีรกรรมของนักรบไทยในการรบได้ขจรขจายไปทั่ว ปรากฏต่อสายตาชาวโลก นับเป็นโอกาสอันดีที่ชาวไทยจะได้แสดงความระลึกถึง และช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว ด้วยการซื้อดอกป๊อปปี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึก ผู้กล้าหาญ และเสียสละ เพราะดอกป๊อปปี้เป็นดอกไม้ที่ระลึกสำหรับทหารผ่านศึกไทยเช่นเดียวกับในต่างประเทศ และมีการจำหน่ายในวันที่ระลึกทหารผ่านศึก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 เป็นต้นมา เพราะเหล่าทหารกล้าที่ทำให้พวกเราชาวไทยมีอธิปไตยมีชาติ บ้านเมือง ให้ได้อยู่อาศัย ตราบชั่วลูกชั่วหลานจวบจนปัจจุบัน

ทุกวันที่ 3 กุมภาพันธ์ คนไทยทุกคนจะได้มีโอกาสแสดงความระลึกถึงคุณความดี และความกล้าหาญของเหล่าบรรดาวีรชนไทย ที่ยอมสละเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อปกป้อง เอกราชอธิปไตยของแผ่นดินไทยไว้ให้พวกเรา ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาจน ร่วมระลึกและเชิดชูเกียติแก่เหล่าทหารกล้า ด้วยการซื้อดอกป๊อบปี้สีแดง

รอง ผบ.มทบ.31 ร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 61 เวลา 0900 พ.อ.สุรจิตร สุขีเมฆ รอง ผบ.มทบ.31 ร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561

พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯจัดงานฤดูหนาว "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงานฤดูหนาว ขึ้นภายใต้ชื่อ "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 8 ก.พ.-11 มี.ค.61 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี โดยมีลักษณะงานแบบย้อนยุค  การจัดงานแบ่งเป็น 3 โซน คือ


✨1) โซนพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสยามประชารำฦก นำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ร.5 และ ร.9

 ✨2) โซนสนามเสือป่า จัดร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ เช่น ร้านศิลปาชีพ 904 ร้านภูฟ้า ร้านจิตรลดา ร้านของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร้านมูลนิธิโครงการหลวง ร้านแม่บ้านเหล่าทัพ ฯลฯ

✨ 3) โซนร้านอาหารและร้านค้าในแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชน วิถีไทย โดยจะจัดซุ้มร้านอาหารไทยโบราณที่มีรสชาติอร่อย จำนวนประมาณ 30 ร้าน


✨ทั้งนี้ โซนที่ 1 จะถูกออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมสมัย ร.5 และ ร.9 มีการจัดสวน พันธุ์ไม้ และน้ำพุ งานประดิษฐ์ตามศิลปะไทยแบบชาววัง

✨ โซนที่ 2 จะมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและฉายหนังกลางแปลง โดยเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายสินค้าจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก

✨โซนที่ 3 จะมีการสาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีร้านสตูดิโอให้ถ่ายภาพย้อนยุคด้วย

สำหรับการแต่งกายของพ่อค้าแม่ค้าจะสวมชุดไทยย้อนยุค โดยเชิญชวนประชาชนที่ไปร่วมงานแต่งกายย้อนยุคสมัย ร.5 หรือสวมใส่ผ้าไทย หรือชุดสุภาพตามสมัยนิยม

เครดิต :NATION PHOTO

รอง มทภ.4 ติดตามความคืบหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่าง

วันนี้ 23 ม.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน รับทราบและร่วมแก้ปัญหาให้กับโครงการฟาร์มตัวอย่าง 2 ฟาร์ม คือ


1.โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านหนองแรต ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เริ่มดำเนินการ 9 ม.ค.57 มีสมาชิกฟาร์ม 9 คน กิจการปลูกพืชผัก, เลี้ยงไก่และเลี้ยงวัว รายได้หลักของฟาร์มมาจากการขายผักและไข่ไก่ ได้ให้แนวทางผู้จัดการฟาร์มให้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  เพิ่มผลผลิตที่ตลาดต้องการขายได้ราคาดี  เพิ่มรายได้ฟาร์ม พัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเอง และได้สนับสนุนงบประมาณในการไถพื้นที่เพื่อปลูกส้มโอพันธ์ุทับทิมสยามจำนวน 10 ไร่ ให้กับฟาร์มตัวอย่าง

2.โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านในเนื้อ ต.น้ำบ่อ อ.ปะนาแระ จ.ปัตตานี เริ่มดำเนินการ 8 มิ.ย.56 มีสมาชิกฟาร์ม 12 คน ดำเนินกิจการปลูกผัก และเลี้ยงไก่ รายได้หลักของฟาร์ม ได้จากการจำหน่ายผักและไข่ไก่ ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 120,000 บาท เพื่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำฟาร์มตามที่สมาชิกร้องขอ


รอง มทภ.4 เปิดการฝึกทบทวนพิเศษ กองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน กองพันยะหา

วันนี้ 29 ม.ค.61 เช้า พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เดินทางไปเยี่ยมพบปะ รับฟังปัญหา และเป็นประธานเปิดการฝึกทบทวนพิเศษ กองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน กองพันยะหา (ก่อตั้งเมื่อปี 2547)

เพื่อให้มีขีดความสามารถในการป้องกันตนเองและหมู่บ้านได้ เสริมทักษะการเอาตัวรอดจากการก่อเหตุรุนแรง ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดวงกตบรรพต ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา มีสมาชิก อรบ. เข้าร่วมการฝึกทั้งสิ้น 120 คน ซึ่งราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน กองพันยะหา มีความเข้มแข็งความสามัคคีกันเป็นอย่างดี

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561

มทบ.41 เข้าตรวจสอบข้อพิพาทที่ดิน

วันนี้ 26 มกราคม 2560 เวลา 10.00น. ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลสิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผบ.มทบ.41 / ผบ.ควบคุม มทบ.41 พร้อมด้วยนายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ ปลัดอาวุโสอำเภอสิชล พ.ต.ประเสริฐ สายทองแท้ ผบ.ค่ายรบพิเศษสิชล พ.ต.อ.โชคดี รักษ์วัฒนพงษ์ ผกก.สภ.สิชล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ข้อพิพาทที่ดินเกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงาน

ได้ร่วมกันฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้าน โดยมี พ.ท.ดุสิต เกษรแก้ว หัวหน้าชุดฉก.แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ มทบ.44 เป็นผู้บรรยายสรุปว่าข้อพิพาทที่ดินมีพื้นที่ประมาณ 20กว่าไร่ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่จริงพร้อมด้วยอีกหลายหน่วยงานร่วมกันพิสูจน์ซึ่งสรุปตรงกันว่าพื้นที่พิพาทนี้เป็นพื้นที่ป่าชายเลนจริง และจะส่งเรื่องทั้งหมดผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสิชลเพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ส่วนกลาง พิจารณาดำเนินการในการรื้อถอนสิทธิ์ต่อไป ซึ่งหากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.)เห็นสมควร หรือไม่เห็นสมควรในการรื้อถอนสิทธิ์ ทางเจ้าหน้าที่ทหารและอีกหลายหน่วยงานก็จะต้องเตรียมการหาทางช่วยเหลือชาวบ้านกลุ่มนี้ต่อไป


จากกรณีที่ชาวบ้าน บ้านในลุ่ม ม.3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เหมารถบัสบุกถึงสำนักนายกรัฐมนตรีร้องขอความช่วยเหลือเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา เรื่องถูกนายทุนออกเอกสารที่ดินทับที่อยู่อาศัย75 ครัวเรือน ชาวบ้านอาศัยกว่า 380คน ชาวบ้านกล่าวว่าที่ดินที่ชาวบ้านอาศัยอยู่เดิมเป็นเกาะกลางเล็กๆของปากน้ำสิชล ซึ่งอาศัยมากว่า 40 ปี แล้ว ซึ่งตอนหลังทางเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าได้ดูดทรายในลำคลองที่ตื้นเขินแล้วนำมาถมที่บริเวณที่ชาวบ้านอยู่ทำให้มีพื้นที่เกาะขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยจนกระทั่งมีพื้นที่มาเชื่อมต่อกับที่ดินของนายทุนที่อยู่ริมลำคลองทำให้เกิดปัญหาเรื่องเขตแดนและความไม่ชัดเจน

จนกระทั่งมีปัญหากันมาตลอด ไฟฟ้า ประปา ก็ไม่สามารถเดินท่อผ่านได้ เพราะนายทุนไม่ให้ผ่านเส้นทาง ชาวบ้านได้ร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแล้วแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนจนปล่อยให้ยืดเยื้อมานานหลายสิบปีจนถึงปัจจุบัน

และเมื่อกลางปี60ที่ผ่านมา ชาวบ้านเข้าขอความช่วยเหลือจาก พ.ต.ประเสริฐ สายทองแท้ ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษสิชล และได้มีดำเนินการเชิญหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ลงพื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา จนกระทั่งเมื่อประมาณ 2เดือนที่ผ่านมา สำนักงานที่ดินสาขาสิชลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงได้มารังวัดพื้นที่ใหม่แล้ว และยืนยันว่าเอกสารสิทธิ์ของนายทุนได้มาถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ชาวบ้านไม่พอใจ จึงได้รวมตัวกันเดินทางไปสำนักนายกรัฐมนตรีขอวอนให้นายกฯ ช่วยลงมาช่วยเหลือ

โดยชาวบ้านมีหลักฐาน ที่ชัดเจน จากภาพถ่ายทางอากาศ และแผนที่ระบุว่าที่เป็นเกาะกลางน้ำจริง ต่อมาเมื่อวันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา พลตรีพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองแม่ทัพภาคที่4 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายแผนที่กองทัพภาคที่4 มทบ.41. มทบ.44 และค่ายฝึกการรบพิเศษสิชลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ

และจากนั้นถัดมาอีก2วันก็ได้มี น.ส.สุธีย์ ญาณชโรทร ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขต 11 พร้อมคณะสำนักงานกรมที่ดินส่วนกลาง ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องนี้

ต่อมานายเศกสรรค์ กังสะวิบูลย์ ได้มอบอำนาจจาก นายทศวร ทิพยมงคล ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ ได้เดินทางพร้อมนำเอกสารเกี่ยวที่ดินแปลงนี้ทั้งหมดเข้าชี้แจงขอความเป็นธรรมกับศูนย์ข่าวนคร 24 ชั่วโมง สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช และกองทัพภาคที่4 ที่ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล 

นายเศกสรรค์ กล่าวว่าขอยืนยันว่าที่ดินไม่ได้เป็นของนายทุนตามที่ถูกชาวบ้านกล่าวอ้าง ที่ดินแปลงนี้เป็นสมบัติของนายทศวร จำนวน 73 ไร่ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมาจากรุ่นสู่รุ่นตกทอดเป็นรุ่นที่3 แล้ว ตั้งแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มีการครอบครองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6 ซึ่งเดิมที่มีที่ดินทั้งหมดเกือบ 300ไร่ บริเวณปากน้ำสิชล จนปัจจุบันมีการแบ่งแยกกันในบรรดาพี่น้องด้วยกัน ที่ดินแปลงนี้ไม่เคยถูกระบุว่าเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ เริ่มมีเอกสารสิทธิ์ครั้งแรกตั้งแต่ ปี 2498 ซึ่งได้เอกสารสิทธิ์มาก่อนที่กลุ่มชาวบ้านกลุ่มนี้มาอาศัยอยู่ก่อนอีก

นายเศกสรรค์ ขอยืนยันว่าที่ดินไม่มีเกาะกลาง ที่ดินเป็นผืนเดียวกันทั้งหมดแต่พอน้ำทะเลขึ้นสูงท่วมตรงบางจุดก็จะเห็นว่าเหมือนว่ามีเกาะกลางแต่พอน้ำลดก็จะเห็นชัดเจนทั้งแปลง ในสมัยก่อนชาวบ้านที่มาอาศัยอยู่ริมคลองเพียงไม่กี่คนจนกระทั่งเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ กลุ่มชาวบ้านที่มีปัญหามีประมาณ 70 คนเท่านั้น ซึ่งก่อนหน้านี้ญาติของชาวบ้านกลุ่มนี้มีความสนิทสนมกับคนดูแลที่ดินแปลงนี้มาก่อน

จนกระทั่งเจ้าของที่ดินมีการเปลี่ยนคนดูเป็นคนใหม่และได้เรียกเก็บเงินจากชาวบ้านกลุ่มนี้ชาวบ้านจึงรวมตัวกันต่อต้านไม่ยอมจ่ายเงิน และกลุ่มชาวบ้านแทบทั้งหมดนี้จะเป็นญาติพีน้องกัน ส่วนชาวบ้านที่เหลือก็จ่ายค่าเช่ากันตามปกติ จึงได้เดินทางมาขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนและทหารกองทัพภาคที่4หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมพบปะผู้นำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 | สำนักงาน คปต. ส่วนหน้า

หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมพบปะผู้นำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 | สำนักงาน คปต. ส่วนหน้า


วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ภัยใกล้ตัว จากfacebook

ในปัจจุบันได้มีแก็งค์หลอกลวง ต้มตุ๋ม ที่อาศัยช่องทางในสื่อโซเชียลที่มีคนนิยมใช้อยู่จำนวนมาก คือ เฟสบุ๊ค (facebook) ด้วยวิธี เข้ามาขอเป็นเพื่อน หลังจากนั้นจะตีสนิท ชวนพูดคุย สนทนา และแนะนำตนเอง ทำงานอยู่ในองค์กร ที่มีชื่อเสียง ในต่างประเทศ หรือเป็นชาวต่างชาติ ที่มีสินทรัพย์จำนวนมาก ต้องการที่จะเอาสินทรัพย์เหล่านั้น มาลงทุนในไทย หรือ เป็นสินทรัพย์ ที่อาจได้มาแบบไม่ถูกต้อง ต้องการจะเอาออกมาใช้ และจะแบ่งทรัพย์มีค่าเหล่านั้น ให้ แต่จะหลอกให้เราเสียค่าใช้จ่าย ภาษี ฯลฯ
และโอนเงินไปให้ หรือ ขอข้อมูลส่วนตัว เพื่อไปแฮก ข้อมูล เอาเงินที่เรามีอยู่ในสถาบันการเงิน

✨สิ่งเหล่านี้ จะมีเกิดขึ้นอยู่ทุกวัน โดยส่วนใหญ่ เลือกคนที่เข้ามาคุยด้วยเป็นคนที่มีอายุมาก วัยเกษียณ ฯลฯ ซึ่งเป็นคนที่มีเงินเก็บอยู่จำนวนมากพอและหลงเชื่อได้ง่าย ไม่รู้เทคโนโลยี่ ต่างๆมากนัก ปลอมแปลง เอกสาร ภาพถ่าย ให้ดูน่าเชื่อถือ แต่ถ้าเป็นผู้ที่พอมีความรู้ ก็สามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ เพราะภาพและเอกสารที่ปลอมขึ้น มีจุดพิรุธ มากมาย

✨ ท.ทหารอดทน ได้เจอแบบนี้ มาเป็นจำนวนมากหลายครั้ง และสามารถตรวจสอบได้ ว่าผู้ที่เข้ามาพูดคุยด้วยขอเป็นเพื่อนนั้น มีจุดประสงค์เพื่ออะไร เมื่อเขารู้ว่าหรือคิดว่าไม่สามารถหลอกลวงได้ ก็จะบล็อกเราจากการเป็นเพื่อนทันที

✨วันนี้จึงบันทึกภาพการพูดคุย มาให้ดูเป็นตัวอย่าง เพื่อเตือนสติว่า อย่าได้ไปหลงเชื่อ ผู้ที่มาขอข้อมูลส่วนตัว หรือหลอกว่าจะแบ่งสินทรัพย์ให้ จำนวนมากๆ และขอให้เราโอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆไปให้พิธี มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารสารวัตรสืบสวนสอบสวน รุ่นที่ 9

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 0900 น.พันเอกวัชชรินทร์ สุวรรรณรินทร์ รองเจ้ากรมการสารวัตรทหารบก เป็นประธานพิธี มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารสารวัตรสืบสวนสอบสวน รุ่นที่ 9 ณ แหล่งสมาคม กรมการสารวัตรทหารบกวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 เปิดการฝึกทบทวนพิเศษ กองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน กองพันบ้านโหนด

วันนี้ 25 ม.ค.61 เช้า พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เดินทางไปเยี่ยมพบปะ รับฟังปัญหา และเป็นประธานเปิดการฝึกทบทวนพิเศษ กองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน กองพันบ้านโหนด เพื่อให้มีขีดความสามารถในการป้องกันตนเองและหมู่บ้านได้ เสริมทักษะการเอาตัวรอดจากการก่อเหตุรุนแรง ณ วัดนาม่วง ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา มีสมาชิก อรบ. เข้าร่วมการฝึกทั้งสิ้น 120 คน และได้มอบงบประมาณบำรุงขวัญให้กับผู้เข้ารับการฝึก
รอง มทภ.4 เป็นประธานการประชุมเพื่อบูรณาการ การดำเนินงานโครงการศิลปาชีพใน จชต.

วันนี้ 24 ม.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4 /ผอ.ศปพร. เป็นประธาน การประชุมเพื่อบูรณาการ การดำเนินงานโครงการศิลปาชีพใน จชต. ตามที่ ท่านผู้หญิง จรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มอบหมาย


เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการศิลปาชีพใน จชต. ได้มีการบูรณาการงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ และทำให้งานศิลปาชีพดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.นราธิวาสผลการประชุมมีสาระที่สำคัญมีดังนี้
✨1.ผอ.กองศิลปาชีพ ชี้แจงการดำเนินงานโครงการศิลปาชีพ ปัญหาข้อขัดข้อง ให้หน่วยงานต่างๆได้รับทราบและเข้าใจ
✨2.ให้กาชาดจ.นราธิวาสและคุณดิลก ไปปรับการบริหารจัดการกลุ่มศิลปาชีพใหม่ เพื่อให้การตรวจสอบ การจ่ายเงิน และการทำหลักฐานการเงิน สามารถดำเนินการให้เร็วยิ่งขึ้น
✨3.นย.ขอส่งมอบความรับผิดชอบโครงการศิลปาชีพ 10 แห่งให้หน่วยงานอื่นดูแลแทน เนื่องจากอยู่ไกล ไม่มีกำลังไปดูแลใน จ.นราธิวาส 4 แห่ง มอบให้ทภ.4, จ.ปัตตานี 4 แห่ง มอบให้พัฒนาการจ.ปัตตานี, จ.ยะลา 2 แห่ง มอบให้พัฒนาการ จ.ยะลา
✨4.จ.นราธิวาส รับที่จะจัดงบประมาณสนับสนุนการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศีลปาชีพในจ.นราธิวาสที่ชำรุด
✨5.ทุกหน่วยงานมีแผนที่จะปรับปรุงศาลาทรงงานให้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการและเผยแพร่พระราชณียกิจของทุกพระองค์
✨6.การประชุมครั้งนี้ เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการศิลปาชีพ ในห้วงต่อไป ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้ชี้แจงปัญหาและประสานงานกันอย่างกว้างขวาง


วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 เปิดการฝึกทบทวนพิเศษ กองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านลำพะยา ประจำปี 2561

มื่อ 24 ม.ค. 61 เวลา 09.00 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนพิเศษ กองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านลำพะยา ประจำปี 2561 โดยมี พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว หัวหน้าคณะทำงานฯ ที่ 1 ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านทำเนียบ หมู่ 4 ต.ลำพะยา อ.เมือง จว.ยะลา


การฝึกทบทวนพิเศษ กองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านลำพะยา เพื่อให้มีขีดความสามารถในการป้องกันตนเองและหมู่บ้านได้ เสริมทักษะการเอาตัวรอดจากการก่อเหตุรุนแรง โดยมีสมาชิก อรบ. เข้าร่วมการฝึกทั้งสิ้น 120 คน