วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รอง ผบ.ทสส.มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

“มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มอบทุนการศึกษาในพื้นที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี”

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ร่วมกับ พลโท พงศ์เทพ แก้วไชโย เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่อำเภอชายแดน ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี จำนวน 61 ทุน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และชุมชนของตนเอง ปลูกฝังทัศนคติ มีความสำนึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตอบสนองต่อภารกิจการเสริมสร้างความมั่นคง ในพื้นที่ชายแดน ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมี พันเอก สุรกิจ กาฬเนตร รอง ผู้บัญชาการที่บัญชาการกองกำลังสุรนารี, ผู้บังคับหน่วยในพื้นที่, หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครูในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

นอกจากการเดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตามแนวชายแดนแล้วยังได้ไปเห็นพื้นที่โดยเฉพาะนักเรียน ครู และโรงเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาในพื้นที่ชายแดนต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากกองกำลังสุรนารี และโรงเรียนในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆในพื้นที่มูลนิธิถือเป็นสะพานบุญที่นำเอาเงินบริจาคสำหรับเป็นทุนการศึกษา โดยผู้บริจาคจากหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ได้แก่ มูลนิธิครูไทยอาสา นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) หลักสูตรต่างๆเครือข่ายสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย (สจท.) เครือข่ายของส่วนราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย ได้แก่ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมกิจการชายแดนทหาร สโมสร Soroptimnist International Dusit มูลนิธิเอสซีจี โครงการปั่นบุญโดยธนาคารทหารไทยธนชาติ และเครือข่ายภาคเอกชนอื่นๆ รวมประมาณ 80 ราย ซึ่งจะได้ไปให้การสนับสนุนช่วยเหลือน้องๆ นักเรียนทุกปี ในพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องต่อไป

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 นาฬิกา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในหัวข้อ “กองทัพไทย ถวายงานสืบสาน โครงการพระพันปีหลวง” โดยมี พลเอก ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองเสนาธิการทหาร เป็นประธาน ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สำหรับการจัดประกวดภาพวาดดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติของ กองบัญชาการกองทัพไทย เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสะท้อนเรื่องราวผ่านภาพวาดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพไทย อันประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ ในการถวายงานสนับสนุนโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นโครงการที่ทรงริเริ่มขึ้นเพื่อให้ราษฎรโดยเฉพาะเกษตรกรในท้องถิ่นชนบท ทำอาชีพเสริมโดยใช้เวลาว่างจากการทำเกษตรกรรมมาทำงานศิลปาชีพ ทำให้ราษฎรเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถในการผลิตงานศิลปหัตถกรรมจนเป็นที่ยอมรับในประเทศไทยและระดับสากล ซึ่งภาพวาดดังกล่าวจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่ายิ่งในการถวายงานของกองทัพไทย เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนสืบไป สำหรับการประกวดภาพวาดฯ แบ่งผลงานออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป
ทั้งนี้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชมผลงานภาพวาด ได้ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม - 4 กันยายน 2565 ในเวลา 10.00-20.00 นาฬิกา (ยกเว้นวันจันทร์) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง

วันที่ 10 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.อ. จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธี ตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตลอดจนพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณแหล่งชุมนุมเจริญศิริ และ ชั้น G อาคาร บก.นทพ. เขตดอนเมือง กทม. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565

นิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย "ภูษณพาส ราชวัลลภ"

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย (รักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ 6) ประจำปี 2565 ในรูปแบบนิทรรศการหมุนเวียน โดยใช้ชื่อว่า "ภูษณพาส ราชวัลลภ" ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องแบบทหารสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7 และการจัดแสดงภาพวาดสีน้ำมันที่แสดงวิวัฒนาการเครื่องแต่งกายกรมทหารต่าง ๆ ของไทยที่หาชมได้ยาก ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 ณ อาคารต้อนรับ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี 

โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในการนี้ นายวัชรพงษ์ โชติประภา รองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รักษาการ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นผู้แทนผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ เข้าร่วมในพิธีฯ

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ความสำเร็จได้ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน

อีกหนึ่งความสำเร็จ ของความพยายาม ..

ลาออกจาก นักเรียนจ่าทหารเรือ เพื่อจะมาสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก จะเอาโควตาเตรียมทหารให้ได้ ซึ่งโควตาเตรียมทหารจะมีปีละ 20 นาย

นักเรียนนายร้อย พิทยาฯ อดีตเป็น นักเรียนจ่าทหารเรือ เมื่อปี 2556 และได้ขอลาออก จากนักเรียนจ่าทหารเรือ เพราะว่าไม่ได้โควตา นักเรียนนายเรือ เนื่องจากมีโควตาเพียง 2 นาย จาก 800 นาย ตนสอบได้ลำดับที่ 7 จึงขอลาออกเพื่อจะไปสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก จะเอาโควตานักเรียนเตรียมทหาร ให้ได้

ต่อมาเมื่อปี 2557 ตนสามารถสอบเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 18 ปี 2557 ได้ตามเป้าหมายที่ตนได้วางไว้ เมื่อสำเร็จการศึกษา นักเรียนนายสิบทหารบก ตนมีผลการเรียนดี จึงได้รับโควตานักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 59 เมื่อปี 2559 และเป็นนักเรียนนายร้อย รุ่นที่ 70 ตนได้กล่าวไว้ว่า หากมีความตั้งใจ มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีความมุ่งมั่น พากเพียร อดทน ไปถึงฝันแน่นอน

ตนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพ และความสามารถของตน จึงได้ลาออกจากนักเรียนจ่าทหารเรือ เพื่อจะไปสอบเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก และจะเอาโควตานักเรียนเตรียมทหารมาให้ได้

#จะสำเร็จได้ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
 Tiktok : พิทยา ป๋า พเนจร