วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ. 4/รอง ผอ.ศปพร. เป็นประธานรับมอบแว่นสายตาจากห้างแว่นท๊อปเจริญ

วันที่ 12 พ.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ. 4/รอง ผอ.ศปพร. เป็นประธานรับมอบแว่นสายตาจากห้างแว่นท๊อปเจริญ จำนวน 500 อัน เพื่อไปมอบต่อให้สมาชิกศิลปาชีพในพื้นที่จ.นราธิวาส


และเปิดกิจกรรมการตรวจวัดสายตา เพื่อนำไปตัดแว่นสายตาให้กับสมาชิกศิลปาชีพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อีกจำนวน 530 คน จากกลุ่มศิลปาชีพเนินธัมมัง  ตรอกแค  หัวป่าเขียว  บ้านท่านหญิง และคลองหอยโข่ง ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บ.เนินธัมมัง ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

แผนต่อไป ได้ประสานห้างแว่นท๊อปเจริญ ไปช่วย ตรวจวัดสายตาและตัดแว่นให้กับสมาชิกศิลปาชีพในพื้นที่จ.นราธิวาส ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเหล่ากาชาดจังหวัด และกรมร.3 พล.นย.ต่อไปวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เลขาธิการ กอ.รมน.เจรจา กลุ่มพรีมูฟ ยอมกลับบ้านเย็นวันนี้ พร้อมรับข้อเสนอ เซ็นต์ เอ็มโอยู ตั้ง คกก. เสนอรองนายกฯ ถกแก้ปัญหา

วันที่ 12 พ.ค.61 ที่หน้ากระทรวงการคลัง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) /กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กขป. 5 ได้พูดคุยในการดูแลช่วยเหลือประชาชนกลุ่มพี มูฟ โดยได้สรุปการประชุมร่วมกัน เมื่อวานที่ผ่านมา (11 พ.ค.) โดยเช้าวันนี้ ได้ลงนามทำ MOU กับกลุ่มพีมูฟ ( P- Move)


ผลสรุปการหารือทาง พล.อ.ณัฐพลฯ ได้รับประเด็นปัญหาต่างๆหมดแล้ว โดยจะให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการ ขึ้นมาโดยเฉพาะ และจะนำเสนอ ต่อ พล.อ.ประวิตร ฯรองนายกรัฐมนตรี ที่ดูแลเรื่องนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป การบริหารราชการแผ่นดินคณะที่5 (กขป.5) ในวันที่ 16 พ.ค. เพื่ออนุมัติ จัดตั้งอนุกรรมการ ขปส. ขึ้นมาอีกหนึ่งคณะ โดยให้มีตัวแทน ขปส.เข้าร่วม เป็นคณะกรรมการด้วย เพื่อต้องการให้มีการแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วน

สำหรับแนวทางที่ทาง พล.อ.ณัฐพลฯ รับจะนำเสนอ รองนายกฯ เพื่อแก้ไขปัญหา ถ้ากลุ่ม ขปส. ยอมกลับภูมิลำเนาวันนี้ คือ
✨ 1.ปัญหาใดเป็นปัญหาเร่งด่วนและสามารถแก้ปัญหาก่อนได้ จะนำเสนอ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมเพื่อพิจารณาแก้ปัญหา โดยไม่ต้องรอการจัดตั้งอนุกรรมการฯ
✨2.จัดตั้งคณะอนุกรรมการ ขปส. (ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมเป็นธรรม) จาก 6 เครือข่ายๆละ 2 คน เพื่อติดตามการแก้ปัญหา และให้กลุ่มตรวจสอบจนกว่าจะพอใจ และนำเข้าที่ประชุม กขป.5 ในวันที่ 16 พ.ค.นี้
✨ 3.เรื่องใดได้ข้อยุติแล้ว(บันทึกข้อตกลง) ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำเข้า ครม.(15 พ.ค.61) เพื่อแก้ไขทันที
✨ 4.ขอให้ รอง นรม.(พล.อ.ประวิตร ฯ) เป็นประธานคณะกรรมการโฉนดชุมชน
✨5.ปัญหาที่ยังไม่ได้ข้อยุติ แต่ชาวบ้านเดือดร้อน ขอให้ชะลอการดำเนินการใดๆกับชาวบ้านที่เดือดร้อนก่อน จนกว่าจะมีมติจาก กขป.5

และหลังจากหารือวันนี้ ก็จะนำข้อสรุปทั้ง 5 ข้อ ข้างต้น นำเรียน รอง นรม. ในขณะเดียวกันก็จะให้ทีมงาน(ฝ่ายทหาร) ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาที่เร่งด่วนทันที โดยทางกลุ่มได้ยอมรับข้อเสนอดังกล่าว และยินยอมที่จะแยกย้ายเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยทางกระทรวงคมนาคมได้จัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับในเย็นวันนี้


วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เยี่ยมพบปะกลุ่มศิลปาชีพปักผ้า

วันที่ 11 พ.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะกลุ่มศิลปาชีพปักผ้า ที่รับมอบความรับผิดชอบจาก กรม.ร3 พล.นย. 2 แห่งดูสภาพการดำเนินงานและรับทราบปัญหา คือ
✨ 1.กลุ่มศิลปาชีพ บ.น้ำขาวยะกา ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ตั้งเมื่อปี 2548 สมาชิก 56 คน ปัจจุบันหยุดดำเนินการและไม่ได้ส่งชิ้นงานมาแล้ว 3 ปี เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องระยะทางในการเดินทางไปพบครูประจำกลุ่ม ที่ค่ายจุฬาภรณ์ ต้องการให้รื้อฟื้นศิลปาชีพและดำเนินการต่อ 15 คน ปัญหาที่ต้องการ คือ ขอให้ครูเข้ามาสอนที่วัดน้ำขาวยะกา จากนั้นได้เครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่มกันหนาว และงบประมาณช่วยเหลือกิจกรรมกลุ่ม ทำให้สมาชิกมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น✨ 2.กลุ่มศิลปาชีพปักผ้า บ.โต๊ะเด็ง ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ตั้งเมื่อปี 2547 เริ่มตั้งมีสมาชิก 127 คน ปัจจุบันเหลือสมาชิก 80 คน ความต้องการ อยากได้ครูประจำกลุ่มที่เป็นคนในพื้นที่เพื่อลดปัญหาเรื่องการเดินทางไปพบครูประจำกลุ่ม จากนั้นได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่มกันหนาว และงบประมาณช่วยเหลือกิจกรรมกลุ่ม ทำให้สมาชิกมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น.
รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่

พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยฝึกทหารใหม่ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2561

ในระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2561 กองทัพบกจะรับชายไทย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นทหารกองประจำการ ผลัด 1/2561 จำนวน 39,350 นาย เข้ารับราชการ ณ หน่วยทหารทั่วประเทศ ผู้บัญชาการทหารบก จึงได้มอบนโยบาย/สั่งการ กำชับให้ผู้บังคับหน่วยดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ในทุกรายละเอียด โดยให้ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร กองประจำการ เพื่อปูพื้นฐานให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบก ที่สามารถปฏิบัติภารกิจ ทางทหาร และภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญให้หน่วยทหารระมัดระวัง เรื่องสภาพอากาศร้อน และสุขภาพส่วนบุคคลของทหารใหม่ด้วย

ในการนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ รับรรยายสรุปการจัดการฝึกและดูแลทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2561 และเดินทางไปตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุย พร้อมมอบแนวทางการปฎิบัติ การใช้ชีวิตในรั้วทหาร และซักถามตอบอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใย ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนจอมธรรม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โอกาสนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมอาคารประกอบเลี้ยง และปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา ด้วย โดยมี ผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

 สำหรับการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ครั้งนี้ เพื่อพบปะทหารใหม่ สร้างทัศนคติที่ดี ในการเข้ามารับราชการทหาร พร้อมทั้งมอบนโยบาย และติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยฝึกทหารใหม่ ของกองทัพภาคที่ 3 ในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยฝึกทหารใหม่ ทั้งในด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์  เอกสารหลักฐาน เครื่องช่วยฝึก  สนามฝึก  การปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร การฝึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สถานที่ในการพักอาศัย  การประกอบเลี้ยง การออกกำลังกาย  ห้องสันทนาการ  สถานที่ฝึกศึกษา  ห้องสมุด รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนการดูแลทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความรู้ และการดูแลผู้ป่วยจากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมแดด

การดูแลทหารใหม่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ อนามัย และสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร กองประจำการ ของผู้บัญชาการทหารบก สำหรับทหารใหม่ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสมัครเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่รายงานตัวกับหน่วยทหาร โดยต้องเตรียมหลักฐานทางการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว เพื่อสมัครเรียนต่อได้ทันที

ส่วนสิทธิต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการที่ทหารกองประจำการจะได้รับ อาทิ เบี้ยเลี้ยงเงินเดือน เครื่องแต่งกาย  การรักษาพยาบาล และได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่กองทัพบกจัดทำประกันชีวิตให้เพิ่มเติม ที่สำคัญการได้เข้ามารับราชการทหารในช่วงเวลา นี้ จะเป็นโอกาสดียิ่งในฐานะพสกนิกร ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ได้มีโอกาสดูแลพี่น้องประชาชนตามภาระหน้าที่ของทหาร นับเป็นการทำความดี และดำเนินตามแนวทางพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผบ.พล.ร.15 ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี25

วันที่ 10 พ.ค.61 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15เดินทางตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี25

ในโอกาสนี้ได้ให้โอวาทให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติงานด้วยความไ่ม่ประมาท ติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดดำเนินการตามมาตรการป้องกันเมืองเศรษฐกิจกิจ ความอยู่รอดในสนามรบ การบูรณาการทุกภาคส่วนในการดูแลพื้นที่ตามแผนป้องกันตำบลและดำเนินงานทางการเมืองในการช่วยเหลือประชาชน ในรูปแบบของจิตอาสาร่วมกับ ชป.กร.ของหน่วยพร้อมทั้งมอบเงิน สิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ต้อนรับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมว.กห. และคณะ

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.61  พล.ท. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ.(ฝ่ายพัฒนา) พลตรีธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผอ.สนภ.5 นทพ.  พร้อมกำลังพล และส่วนราชการ ให้การต้อนรับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมว.กห. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและประชุมมอบนโยบาย โดย ผอ.สนภ.5 นทพ. บรรยายสรุปบทบาทและภารกิจในพื้นที่ ฯ ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธ์ุ ศาลากลาง จว.บุรีรัมย์


ประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการด้านบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อ 8 พ.ค.61 0830 พ.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน หน.คณะทำงาน ศปร. ทภ.4 เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการด้านบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีผลกระทบ 3 โครงการ 1.โครงการวังหีบ 2.โครงการคลองสังข์ 3.โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผบ.ศม. และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ จก.ยศ.ทบ.

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.61  พล.ต.ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผบ.ศม. และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ พลโท ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. ในการตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ฝึกเป็นหน่วยกองพันของ พล.ม.2 รอ. ประจำปี 2561 ณ พื้นที่ฝึก บ.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผบ.นสศ.ร่วมกระโดดร่มกับนักกระโดดร่มนานาชาติ

 พลโท สุนัย ประภูชะเนย์ เบอร์1 ของหมวกแดง รบพิเศษ  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ผบ.นสศ.) และ พลโทจาบ เพี๊ยกระเดย ผู้บัญชาการกองพลน้อยรบพิเศษที่ 911 ของกัมพูชา และ นักกระโดดร่มจากหลายประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา,เยอรมัน,สิงคโปร์,ฝรั่งเศษ,แคนนาดา ร่วมเหินเวหา ในกิจกรรม การกระโดดร่มเอเชีย 2018 (Operation Asia 2018) เหนือน่านฟ้านครวัดAngkorWat สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ของกัมพูชา จ.เสียมราฐ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักกระโดดร่มนานาชาติ และโดยเฉพาะ ระหว่าง ผบ.หน่วยรบพิเศษ ไทย-กัมพูชา อีกด้วย
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 เยี่ยมเยียน สร้างความเข้าใจ กับสมาชิก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ 2 พ.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4 /ผอ.ศปพร. พร้อมด้วย พ.อ.ณรงค์ ตันติสิทธิพร หัวหน้าคณะทำงานฯที่ 3 ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะ ลดช่องว่าง สร้างความเข้าใจ กับสมาชิก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ.รอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส


ปัจจุบันมีสมาชิก 140 ครอบครัว (ได้รับผลกระทบ 110 ครอบครัว , อื่นๆ 30 ครอบครัว) ความเป็นอยู่ดี ไม่มีปัญหาอะไรที่สำคัญ ...ได้เน้นยํ้า

✨1.การเข้ามาเป็นสมาชิกในหมู่บ้านต้องได้รับอนุมัติก่อน ไม่ใช่ชวนๆกันมาอยู่

✨2.การดำเนินชีวิตหรือทำอะไรให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่าทำอะไรเกินตัว

ได้สนับสุนนงบประมาณติดตั้งพัดลม 5 ตัว พร้อมเก้าอี้พลาสติก 50 ตัว เพื่อใช้ในอาคารเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนกิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้าน ทำให้สมาชิกมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น