วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

มทน.4/รองผบ.กกล.รส.ทภ.4 เป็นประธานการประชุม บริษัทประกอบการท่องเที่ยว(บริษัททัวร์)จีน, ชมรมมัคคุเทศก์จีน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฏหมาย ในจ.ภูเก็ต

เมื่อ 13 ธ.ค.61 พล.ท.วิชาญ สุขสง มทน.4/รองผบ.กกล.รส.ทภ.4 เป็นประธานการประชุม บริษัทประกอบการท่องเที่ยว(บริษัททัวร์)จีน, ชมรมมัคคุเทศก์จีน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฏหมาย ในจ.ภูเก็ต เพื่อสร้างความเข้าใจ จัดระเบียบและเน้นย้ำ ให้บริษัทที่ประกอบการท่องเที่ยวในจ.ภูเก็ต ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยให้เลิกใช้มัคคุเทศก์ต่างชาติ/เถื่อน และให้ใช้มัคคุเทศก์คนไทยที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง ในการนำเที่ยว เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของมัคคุเทศก์คนไทยที่ตกงาน โดยมี พล.ท.วิชาญ สุขสง มทน.4/รองผบ.กกล.รส.ทภ.4 เป็นประธาน ณ.ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจ.ภูเก็ต
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

มทน.3/ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย แถลงแผนการปฏิบัติงานของ และ สถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่น ประจำปี 2562

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561 พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ อำเภออมก๋อย (ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย) แถลงแผนการปฏิบัติงานของ และ สถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่น ประจำปี 2562 โดยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่กองกำลังผาเมือง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่พลโท สุภโชค กล่าวว่า สถานการณ์ การลักลอบปลูกฝิ่นในปีนี้ มีพื้นที่การปลูก เท่ากับปีที่ผ่านมา แม้ว่าบางพื้นที่ การลักลอบปลูกจะลดลง แต่ความต้องการฝิ่น ยังมีอยู่มาก ประกอบยัง มีผู้ค้ารายสำคัญยังไม่ถูกจับกุม และมีพฤติกรรม ค้าฝิ่น และ ยาไอซ์ ทำให้มีการลักลอบ นำเข้าฝิ่นและยาเสพติด เข้ามาสู่อำเภออมก๋อย อย่างต่อเนื่องจากการสำรวจทางอากาศ และ ภาคพื้นดิน ของสถาบันสำรวจ และติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. พบมีการลักลอบปลูกฝิ่น โดยชาวเขา ในพื้นที่ภาคเหนือ 2 จังหวัด คือ เชียงใหม่ และ ตาก รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 168.89 ไร่ ส่วนพื้นที่ ที่ปลูกฝิ่นหนาแน่นที่สุด คือ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อ กับอำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยเจ้าหน้าที่ จะเร่งดำเนินการ ลดพื้นที่ปลูกฝิ่นให้ได้มากกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนพื้นที่เป้าหมาย และ จะใช้มาตรการทางกฎหมายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่


ที่มา:https://www.thaich8.com/news_detail/

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

มทน.4/รองผบ.กกล.รส.ทภ.4 เป็นประธานประชุมเพื่อแก้ปัญหาไกด์เถื่อนต่างชาติเข้ามาทำงานแย่งอาชีพคนไทยในจ.ภูเก็ต

เมื่อ 7 ธ.ค.61 พล.ท.วิชาญ สุขสง มทน.4/รองผบ.กกล.รส.ทภ.4 เป็นประธานประชุมเพื่อแก้ปัญหาไกด์เถื่อนต่างชาติเข้ามาทำงานแย่งอาชีพคนไทยในจ.ภูเก็ต ตามที่ชมรมมัคคุเทศก์ภูเก็ตรัองเรียน โดยเชิญ ชมรมมัคคุเทศก์, ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ ณ.ห้องประชุมสง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ภูเก็ต
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

แม่ทัพน้อยที่ 3 ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมต่อ 4 ตำบล ของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ระดับพื้นที่ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 เวลา 10.00 น.พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย (ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมต่อ 4 ตำบล ของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ระดับพื้นที่ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม ศมพ.อมก๋อย ค่ายพระปิ่นเกล้า อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า การประชุมขับเคลื่อนในวันนี้ต้องการทราบรายละเอียดการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างเส้นทางโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมต่อ 4 ตำบล ที่รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกัน เนื่องจากองคมนตรีจะเดินทางมาติดตามความคืบหน้าโครงการในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ซึ่งจะต้องนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานให้องคมนตรีได้ทราบ ทั้งนี้ปลายเดือน ต.ค.ที่ผ่านมาได้มีการประชุมครั้งที่ 1 ไปแล้ว ถือว่ามีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้บางส่วน โดยเฉพาะการขอแก้ไขการใช้พื้นที่ และการก่อสร้างที่อาจล่าช้า


ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมต่อระหว่าง ตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลสบโขง และตำบลยางเปียง รวม 4 ตำบลของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ประมาณ 108 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริ ให้รับโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมระหว่าง 4 ตำบลของอำเภออมก๋อย ไว้เป็นโครงการพระราชดำริ และให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ กรมป่าไม้, กองทัพภาคที่ 3 และจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินการโครงการเพื่อแก้ปัญหา ด้านคมนาคมให้กับราษฎร โดยมี แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งมีความคืบหน้าไปมากโดยเฉพาะ การขอใช้พื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแผนงานโครงการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 เชียงใหม่ ได้ยื่นคำขอตามมาตรา 13 ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 เรียบร้อยแล้ว และได้รับการ “อนุมัติผ่อนผันให้ส่วนราชการที่ดำเนินโครงการพระราชดำริ เข้าทำประโยชน์ ในพื้นที่ที่ขออนุญาตได้เท่าที่จำเป็น ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตตามระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ”ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536สำหรับการสำรวจและออกแบบ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ระยะทาง 33 กิโลเมตร ตั้งแต่จุดเริ่มต้นโครงการ ณ บ้านหลิม ตำบลอมก๋อย ถึง บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน ใช้ระยะเวลาสำรวจออกแบบ ประมาณ 4 เดือนเศษ เริ่มดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2561

ส่วนตอนที่ ระยะทาง 75 กิโลเมตร ตั้งแต่จุดสิ้นสุดโครงการ ณ บ้านใหม่ดินแดง ตำบลยางเปียง ไปจนถึง บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน ใช้ระยะเวลาในการสำรวจออกแบบ ประมาณ 8 เดือนเศษ ดำเนินการต่อไปในห้วงตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

ในส่วนของการขอตั้งงบประมาณ และการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 – 6 เมตร ตามโครงการ มีแผนระยะเวลา 3 ปี คือ ปีงบประมาณ 2563 ระยะทาง 20 กิโลเมตร จาก บ้านหลิม ถึง บ้านผาปูน ตำบลอมก๋อย วงเงิน 164.60 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2564 ระยะทาง 44 กิโลเมตร จาก บ้านใหม่ดินแดง ตำบลอมก๋อย ถึง บ้านห้วยแห้ง ตำบลสบโขง วงเงิน 362.12 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2565 ระยะทาง 44 กิโลเมตร จาก บ้านห้วยแห้ง ตำบลสบโขง ถึง บ้านผาปูน ตำบลอมก๋อย

ทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งงบประมาณ ประจำปี 2561 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 - 6เมตร ความยาว 500 เมตร ถึง 5 กิโลเมตร เฉพาะบริเวณที่มีความลาดชันและยากลำบากต่อการเดินทาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร เกี่ยวกับปัญหาด้านคมนาคม จำนวน 6 โครงการ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ระหว่างจะเข้าดำเนินการก่อสร้าง

ทั้งนี้หากโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้กับราษฎร และปัญหาความมั่นคง ในพื้นที่ได้อย่างมากต่อไป

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ร.9
๕ ธันวาคม
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ผบ.นสศ.เปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2561

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 พลโท สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษ เป็นประธานในพิธีงานกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พร้อมด้วยพสกนิกรและจิตอาสาจังหวัดลพบุรี กว่า 3,000 คน กล่าวสดุดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดิน พระองค์แรกของโลก เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2561


ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ จอมทัพไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

5 ธันวาคม อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทหาร ตามปกติ ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ จอมทัพไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และชมสิ่งจัดแสดงอันทรงคุณค่า อาทิ ชุดฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานยืม พระคฑาจอมทัพไทย (องค์จำลอง) โต๊ะทรงลงพระปรมาภิไธย แผ่นศิลาฤกษ์เมื่อครั้งเสด็จทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และแบบจำลองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักการทรงงานต่างๆ
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รอง ผบ.นทพ. (พ) ให้การต้อนรับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. และคณะรัฐมนตรี

เมื่อ 030815 ธ.ค.61 พล.ท. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ. (พ) พร้อมด้วย พล.ต. ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผอ.สนภ.5 นทพ., กำลังพลของ สนภ.5 นทพ. และหัวหน้าส่วนราชการใน จว.น.ม. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. และคณะรัฐมนตรี ณ บน.1 อ.เมืองนครราชสีมา จว.ช.ย. ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการ จว.ช.ย. และเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หนองบัวแดง จว.ช.ย. โดยรับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาของโครงการ เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ จว.ช.ย. และ นรม. ได้ขับ Bulldozer(รถแทรกเตอร์) เปิดโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงฯ โดยการขุดหน้าดิน และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ในการนี้สนภ.5ได้จัด รถครัวสนามผลิตอาหารกล่องจำนวน 3,000 กล่อง, รถประปาสนามผลิตน้ำดื่ม 4,000 ขวด, น้ำดื่มชนิดแก้ว จำนวน 6,000 แก้ว และรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมต้อนรับ ณ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จว.ช.ย.

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.ฉก.นราธิวาส แถลงข่าวการจับกุมยาเสพติด 710,000 เม็ด

วันที่ 29 พ.ย.61 เวลา 08.30  พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.ฉก.นราธิวาส พ.ท.ปฐพี พุทธผล ผบ.ฉก.นราธิวาส 30 ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 9 ,ศปร.อ.สุไหงโก-ลก,สภ.สุไหงโก-ลก ร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติด 710,000 เม็ด และให้สัมภาษณ์สื่อ เกี่ยวกับนโยบายการจับกุมยาเสพติด ของ ผอ.รมน.ภาค4 ณ ตำรวจภูธรภาค 9 ต.บ.ยาง อ.เมือง จว.สงขลา โดยมี พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 เป็นประธาน
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผู้บังคับบัญชา มผบ.มทบ.28 ห่วงใยใส่ใจ น้องทหารใหม่ผลัด 2/61 แจกเป้น้ำสนามสะพายหลังติดตัวพร้อมดื่ม ป้องกันโรค Heat Stroke


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่กองร้อยหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 28 พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 มีความห่วงใยและใส่ใจความเป็นอยู่ของทหารใหม่ผลัด 2/61 ที่อยู่ในห้วงการฝึก ได้สนับสนุนแจกเป้น้ำสนามสะพายหลัง ติดตัวพร้อมดื่ม ซึ่งในขณะทหารใหม่รับการฝึกมีสภาพภูมิอากาศร้อน ทำให้เสี่ยงต่อสภาวะร่างกายขาดน้ำ (โรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมแดด) การดื่มน้ำจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รองแม่ทัพภาคที่ 3 นำชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ พบปะชาวบ้าน รับฟังปัญหาคลายทุกข์ชุมชน

กองทัพภาคที่ 3 จัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก


พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินงานของ “ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่” และพบปะพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ณ บ้านปากน้ำปอย ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561


ตามที่ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ได้มีนโยบายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำพื้นที่ ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และจิตอาสา จัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ ลงพื้นที่ระดับตำบล อำเภอ เพื่อรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์รับทราบปัญหา และรวบรวมข้อมูลความต้องการของประชาชน รวมทั้งให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การสร้างรายได้เสริม และให้บริการขั้นพื้นฐาน เป็นต้น โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 ได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทั่วทั้ง๑๙๖ อำเภอของ 17 จังหวัดภาคเหนือที่รับผิดชอบแล้วสำหรับการตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าของ “ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่” ณ บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16 บ้านปากน้ำปอย ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้เห็นความพร้อมในการปฏิบัติงานของชุดฯ อำเภอวังทอง ตั้งแต่การจัดกำลังร่วมกันปฏิบัติ ประกอบด้วยฝ่ายปกครอง มีนายอำเภอวังทอง, ปลัดศูนย์ดำรงธรรม และเจ้าหน้าที่อำเภอ ฝ่ายตำรวจ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธรวังทองและสถานีตำรวจภูธรแก่งโสภา ฝ่ายทหาร มีผู้บังคับกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 3 กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลกพร้อมหัวหน้าชุดปฏิบัติการกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 3 พร้อมทั้งประชาชนจิตอาสา นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่ เจ้าหน้าที่อุทยาน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ที่ดินและเจ้าหน้าที่องค์การไฟฟ้า ร่วมในชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและรับเรื่องร้องทุกข์ ของประชาชนในพื้นที่ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข หรือยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ รวมทั้งปัญหาใหม่ต่างๆ ที่ประชาชนมีความต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขให้ จากนั้นได้เดินทางไปบ้านของนางไพรัช คำพินิจ เพื่อติดตามและรับทราบปัญหาเรื่องการติดตั้งระบบน้ำประปา และระบบไฟฟ้า ซึ่งนางไพรัชฯ ได้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรม ทั้งนี้จากการเข้าติดตามแก้ไขปัญหาให้นางไพรัชฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ได้เห็นรอยยิ้มและแววตาที่ปลาบปลื้มใจของเจ้าตัว ในการเดินทางเข้าไปช่วยเหลือของชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ นับเป็นการสร้างความสุข ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในลักษณะ “การเดินเข้าหาประชาชน” เพื่อรับฟังและแก้ไขความเดือดร้อนแบบบูรณาการ อย่างแท้จริง

ที่มา: ข่าวสาม ทัพสาม

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมการต้อนรับทหารใหม่ ผลัด 2 ประจำปี 2561 ย้ำ...ดูแลเหมือนคนในครอบครัว..

พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2561 และครอบครัวญาติทหารใหม่ เพื่ออำนวยการให้การปฎิบัติและการต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งได้ กำชับให้กำลังพลในแต่ละหน่วยดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ในทุกราย โดยให้ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร กองประจำการ เพื่อปูพื้นฐานให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบก ที่สามารถปฏิบัติภารกิจ ทางทหาร และภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญให้หน่วยทหารระมัดระวังเรื่องสุขภาพของทหารใหม่ ระหว่างทำการฝึก และการปรับร่างกาย จิตใจให้ทหารใหม่ทุกนายมีความพร้อมก่อนเริ่มต้นเข้ารับการฝึก รวมถึงการจัดสิ่งของเครื่องใช้ สถานที่พัก อาหาร ให้มีความพร้อมและดีที่สุด
ซึ่งพลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ได้พบปะพูดคุยกับทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2561 และครอบครัวทหารใหม่ด้วยความชื่นมื่น และซักถามตอบอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยกับทหารใหม่ จากนั้น แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมการประกอบเลี้ยงของรถครัวสนามให้บริการแก่ครอบครัว ญาติทหารใหม่ที่มาให้กำลังใจ ด้วยสำหรับการตรวจเยี่ยมการต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งนี้ เพื่อพบปะให้กำลังใจแก่ทหารใหม่ที่เข้ามารับราชการทหารกองประจำการ ใน ผลัดที่ 2 ประจำปี 2561 พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำหน่วยทหาร ในเรื่องการเตรียมความพร้อมทหารใหม่ทุกนายก่อนเข้ารับการฝึกทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยฝึกทหารใหม่ ทั้งในด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เอกสารหลักฐาน เครื่องช่วยฝึก สนามฝึก การปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร การฝึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สถานที่ในการพักอาศัย การประกอบเลี้ยง การออกกำลังกาย ห้องสันทนาการ สถานที่ฝึกศึกษา ห้องสมุด รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

ตลอดจนการดูแลทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพทั้งในห้วงการฝึกและการใช้ชีวิตในรั้วทหาร โดยการดูแลทหารใหม่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ อนามัย และสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร กองประจำการ ของผู้บัญชาการทหารบก " Smart Soldiers Strong Army "