วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

ตรวจสอบพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ยากไร้ที่ยังคงมีความลำบากอยู่

เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๑ เวลา๑๔๐๐  พ.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน หน.คณะทำงาน ศปร.ทภ.๔ และคณะ ได้ลงตรวจสอบพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ยากไร้ที่ยังคงมีความลำบากอยู่ เพื่อเตรียมการในการตรวจเยี่ยมของ รอง มมภ.๔ ในวันที่ ๑ ก.พ.๖๑  ณ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น