วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 เปิดการฝึกทบทวนพิเศษ กองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน กองพันบ้านโหนด

วันนี้ 25 ม.ค.61 เช้า พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เดินทางไปเยี่ยมพบปะ รับฟังปัญหา และเป็นประธานเปิดการฝึกทบทวนพิเศษ กองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน กองพันบ้านโหนด เพื่อให้มีขีดความสามารถในการป้องกันตนเองและหมู่บ้านได้ เสริมทักษะการเอาตัวรอดจากการก่อเหตุรุนแรง ณ วัดนาม่วง ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา มีสมาชิก อรบ. เข้าร่วมการฝึกทั้งสิ้น 120 คน และได้มอบงบประมาณบำรุงขวัญให้กับผู้เข้ารับการฝึก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น