วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561

หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมพบปะผู้นำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 | สำนักงาน คปต. ส่วนหน้า

หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมพบปะผู้นำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 | สำนักงาน คปต. ส่วนหน้า


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น