วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

พิธี มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารสารวัตรสืบสวนสอบสวน รุ่นที่ 9

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 0900 น.พันเอกวัชชรินทร์ สุวรรรณรินทร์ รองเจ้ากรมการสารวัตรทหารบก เป็นประธานพิธี มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารสารวัตรสืบสวนสอบสวน รุ่นที่ 9 ณ แหล่งสมาคม กรมการสารวัตรทหารบกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น