วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการด้านบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อ 8 พ.ค.61 0830 พ.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน หน.คณะทำงาน ศปร. ทภ.4 เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการด้านบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีผลกระทบ 3 โครงการ 1.โครงการวังหีบ 2.โครงการคลองสังข์ 3.โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น