วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เยี่ยมพบปะกลุ่มศิลปาชีพปักผ้า

วันที่ 11 พ.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะกลุ่มศิลปาชีพปักผ้า ที่รับมอบความรับผิดชอบจาก กรม.ร3 พล.นย. 2 แห่งดูสภาพการดำเนินงานและรับทราบปัญหา คือ
✨ 1.กลุ่มศิลปาชีพ บ.น้ำขาวยะกา ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ตั้งเมื่อปี 2548 สมาชิก 56 คน ปัจจุบันหยุดดำเนินการและไม่ได้ส่งชิ้นงานมาแล้ว 3 ปี เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องระยะทางในการเดินทางไปพบครูประจำกลุ่ม ที่ค่ายจุฬาภรณ์ ต้องการให้รื้อฟื้นศิลปาชีพและดำเนินการต่อ 15 คน ปัญหาที่ต้องการ คือ ขอให้ครูเข้ามาสอนที่วัดน้ำขาวยะกา จากนั้นได้เครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่มกันหนาว และงบประมาณช่วยเหลือกิจกรรมกลุ่ม ทำให้สมาชิกมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น✨ 2.กลุ่มศิลปาชีพปักผ้า บ.โต๊ะเด็ง ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ตั้งเมื่อปี 2547 เริ่มตั้งมีสมาชิก 127 คน ปัจจุบันเหลือสมาชิก 80 คน ความต้องการ อยากได้ครูประจำกลุ่มที่เป็นคนในพื้นที่เพื่อลดปัญหาเรื่องการเดินทางไปพบครูประจำกลุ่ม จากนั้นได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่มกันหนาว และงบประมาณช่วยเหลือกิจกรรมกลุ่ม ทำให้สมาชิกมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น