วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 เยี่ยมเยียน สร้างความเข้าใจ กับสมาชิก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ 2 พ.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4 /ผอ.ศปพร. พร้อมด้วย พ.อ.ณรงค์ ตันติสิทธิพร หัวหน้าคณะทำงานฯที่ 3 ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะ ลดช่องว่าง สร้างความเข้าใจ กับสมาชิก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ.รอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส


ปัจจุบันมีสมาชิก 140 ครอบครัว (ได้รับผลกระทบ 110 ครอบครัว , อื่นๆ 30 ครอบครัว) ความเป็นอยู่ดี ไม่มีปัญหาอะไรที่สำคัญ ...ได้เน้นยํ้า

✨1.การเข้ามาเป็นสมาชิกในหมู่บ้านต้องได้รับอนุมัติก่อน ไม่ใช่ชวนๆกันมาอยู่

✨2.การดำเนินชีวิตหรือทำอะไรให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่าทำอะไรเกินตัว

ได้สนับสุนนงบประมาณติดตั้งพัดลม 5 ตัว พร้อมเก้าอี้พลาสติก 50 ตัว เพื่อใช้ในอาคารเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนกิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้าน ทำให้สมาชิกมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น