วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ. 4/รอง ผอ.ศปพร. เป็นประธานรับมอบแว่นสายตาจากห้างแว่นท๊อปเจริญ

วันที่ 12 พ.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ. 4/รอง ผอ.ศปพร. เป็นประธานรับมอบแว่นสายตาจากห้างแว่นท๊อปเจริญ จำนวน 500 อัน เพื่อไปมอบต่อให้สมาชิกศิลปาชีพในพื้นที่จ.นราธิวาส


และเปิดกิจกรรมการตรวจวัดสายตา เพื่อนำไปตัดแว่นสายตาให้กับสมาชิกศิลปาชีพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อีกจำนวน 530 คน จากกลุ่มศิลปาชีพเนินธัมมัง  ตรอกแค  หัวป่าเขียว  บ้านท่านหญิง และคลองหอยโข่ง ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บ.เนินธัมมัง ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

แผนต่อไป ได้ประสานห้างแว่นท๊อปเจริญ ไปช่วย ตรวจวัดสายตาและตัดแว่นให้กับสมาชิกศิลปาชีพในพื้นที่จ.นราธิวาส ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเหล่ากาชาดจังหวัด และกรมร.3 พล.นย.ต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น