วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นำกำลังพลนักรบพิเศษ ร่วมกระทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช


วันที่ 25 เมษายน 2562 พลโท สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นำกำลังพลนักรบพิเศษ ร่วมกระทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครอบรอบ 414 ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหาวีรกรรมอันกล้าหาญของพระองค์ท่านฺ
ทั้งนี้ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ จะอยู่ในสนามรบและชนบทโดยตลอด มิได้ว่างเว้น แม้แต่เมื่อเสด็จสวรรคต ก็เสด็จสวรรคตในระหว่างเดินทัพไปปราบศัตรูของชาติไทย นับว่าพระองค์ได้ทรงสละพระองค์ เพื่อชาติบ้านเมืองโดยสิ้นเชิง สมควรที่ชาวไทยรุ่นหลังต่อมา ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และจดจำวีรกรรมของพระองค์ เทอดทูลไว้เหนือเกล้า ฯ ไปตราบชั่วกาลนาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น