วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562

แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ล่าสุด ฮ. 212 ของ กกล.ผาเมือง สนับสนุนทิ้งน้ำดับไฟ จำนวน 8 เที่ยว


วันที่  6 เม.ย.62 พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 / ผู้อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ลงพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ติดตามปัญหาไฟป่าหมอกควัน เนื่องจากยังพบว่าในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงยังพบจุดความร้อนสูงกว่าอำเภออื่น ถึงแม้จะลดลงมาแล้วก็ตาม โดยได้มีการประชุมหารือ ร่วมกับ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิปล์ นายอำเภอแม่สะเรียง พันเอกวุฒิ ปฐมเรืองกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่อุทยานสาละวิน เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ผู้นำท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขการควบคุมปัญหาไฟป่าที่วิกฤตในพื้นที่ขณะนี้ 9 หมู่บ้าน ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน บ่ายวันนี้ 6 เม.ย.62 พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 / ผู้อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ลงพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ติดตามปัญหาไฟป่าหมอกควัน เนื่องจากยังพบว่าในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงยังพบจุดความร้อนสูงกว่าอำเภออื่น ถึงแม้จะลดลงมาแล้วก็ตาม โดยได้มีการประชุมหารือ ร่วมกับ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิปล์ นายอำเภอแม่สะเรียง พันเอกวุฒิ ปฐมเรืองกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่อุทยานสาละวิน เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ผู้นำท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขการควบคุมปัญหาไฟป่าที่วิกฤตในพื้นที่ขณะนี้ 9 หมู่บ้าน ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

จากนั้นพลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณบ้านแม่สะลาบ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง และมีการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์พร้อมถังตักน้ำ เพื่อสนับสนุนการดับไฟป่า จำนวน 1 ลำ โดย ฮ.บินตักน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านแม่สะลาบ เพื่อเข้าดับไฟป่าที่ลุกลามในพื้นที่เป้าหมายและมีจุดความร้อนสูงสุดใน 3 หมู่บ้าน ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบไปด้วย บ้านห้วยแห้ง บ้านห้วยหมูเน่า บ้านห้วยกองแป ซึ่งเป็นหมู่บ้านชายแดนติดสาละวิน เพื่อเป็นการควบคุมและลดความรุนแรงของไฟป่า จากภาคอากาศยานจะใช้ยุทธวิธีนี้ในห้วงเวลา 3 วัน


ล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่า ภาคพื้นดินจำนวน 9 ชุดปฎิบัติการ จะเข้าทำการดับไฟซ้ำเพื่อมิให้เกิดการคลุกกรุ่นและลุกลามขึ้นมาได้อีก ซึ่งการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นที่ดิน เป็นไปด้วยความยากลำบาก ประกอบกับ จุดที่เกิดไฟป่าเป็นผู้เขาสูงชัน ห่างไกล ทางรถเข้าไม่ถึง ต้องเดินเท้าเข้าไปถึงที่เกิดเหตุไฟไหม้ป่า ซึ่งต้องเดินผ่านป่าไม้และเขาสูงชันใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 3-4 ชั่วโมง เพื่อทำการดับไฟป่าพร้อมทำแนวกันไฟ อย่างไรก็ตามทางกองทัพบก ได้เตรียม ฮ MI-17 เพื่อสนับสนุนภารกิจในการดับไฟป่า ล่าสุดเย็นวันนี้ ฮ. 212 ของ กกล.ผาเมือง สนับสนุนทิ้งน้ำดับไฟ จำนวน 8 เที่ยว ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้บางส่วนแล้ว


เครดิต ข่าวและภาพข่าว https://www.77jowo.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น