วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

มทน.3/ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย แถลงแผนการปฏิบัติงานของ และ สถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่น ประจำปี 2562

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561 พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ อำเภออมก๋อย (ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย) แถลงแผนการปฏิบัติงานของ และ สถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่น ประจำปี 2562 โดยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่กองกำลังผาเมือง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่พลโท สุภโชค กล่าวว่า สถานการณ์ การลักลอบปลูกฝิ่นในปีนี้ มีพื้นที่การปลูก เท่ากับปีที่ผ่านมา แม้ว่าบางพื้นที่ การลักลอบปลูกจะลดลง แต่ความต้องการฝิ่น ยังมีอยู่มาก ประกอบยัง มีผู้ค้ารายสำคัญยังไม่ถูกจับกุม และมีพฤติกรรม ค้าฝิ่น และ ยาไอซ์ ทำให้มีการลักลอบ นำเข้าฝิ่นและยาเสพติด เข้ามาสู่อำเภออมก๋อย อย่างต่อเนื่องจากการสำรวจทางอากาศ และ ภาคพื้นดิน ของสถาบันสำรวจ และติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. พบมีการลักลอบปลูกฝิ่น โดยชาวเขา ในพื้นที่ภาคเหนือ 2 จังหวัด คือ เชียงใหม่ และ ตาก รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 168.89 ไร่ ส่วนพื้นที่ ที่ปลูกฝิ่นหนาแน่นที่สุด คือ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อ กับอำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยเจ้าหน้าที่ จะเร่งดำเนินการ ลดพื้นที่ปลูกฝิ่นให้ได้มากกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนพื้นที่เป้าหมาย และ จะใช้มาตรการทางกฎหมายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่


ที่มา:https://www.thaich8.com/news_detail/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น