วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รอง ผบ.นทพ. (พ) ให้การต้อนรับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. และคณะรัฐมนตรี

เมื่อ 030815 ธ.ค.61 พล.ท. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ. (พ) พร้อมด้วย พล.ต. ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผอ.สนภ.5 นทพ., กำลังพลของ สนภ.5 นทพ. และหัวหน้าส่วนราชการใน จว.น.ม. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. และคณะรัฐมนตรี ณ บน.1 อ.เมืองนครราชสีมา จว.ช.ย. ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการ จว.ช.ย. และเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หนองบัวแดง จว.ช.ย. โดยรับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาของโครงการ เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ จว.ช.ย. และ นรม. ได้ขับ Bulldozer(รถแทรกเตอร์) เปิดโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงฯ โดยการขุดหน้าดิน และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ในการนี้สนภ.5ได้จัด รถครัวสนามผลิตอาหารกล่องจำนวน 3,000 กล่อง, รถประปาสนามผลิตน้ำดื่ม 4,000 ขวด, น้ำดื่มชนิดแก้ว จำนวน 6,000 แก้ว และรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมต้อนรับ ณ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จว.ช.ย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น