วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ จอมทัพไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

5 ธันวาคม อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทหาร ตามปกติ ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ จอมทัพไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และชมสิ่งจัดแสดงอันทรงคุณค่า อาทิ ชุดฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานยืม พระคฑาจอมทัพไทย (องค์จำลอง) โต๊ะทรงลงพระปรมาภิไธย แผ่นศิลาฤกษ์เมื่อครั้งเสด็จทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และแบบจำลองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักการทรงงานต่างๆ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น