วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมโครงการอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ ฯ ประจำปี 2563 ในพื้นที่ จชต.และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา


เมื่อ 4 ก.ค.63 เวลา 0830 - 1130 ศปพร.ได้จัดกิจกรรมโครงการอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ ฯ ประจำปี 2563 ในพื้นที่ จชต.และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี จำนวน 4 จังหวัดๆ ละ 1 วัด ดังนี้

1.จังหวัดปัตานี  ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร อ.หนองจิกฯ โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานฯ มียอดผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ จำนวน 64 คน


2.จังหวัดสงขลา. ของ 4 อำเภอ ณ วัดนาทวี อ.นาทวีฯ โดยมี พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รอง มทภ.4/รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานฯ มียอดผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ จำนวน 49 คน


3.จังหวัดนราธิวาส  ณ วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดีฯ โดยมี พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15/ผอ.ศปพร. เป็นประธานฯ มียอดผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ จำนวน 95 คน


4.จังหวัดยะลา  ณ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง อ.เมืองฯ โดยมี พล.ต.อาคม พงษ์พรหม รอง มทน.4/ที่ปรึกษา ศปพร. เป็นประธานฯ มียอดผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ จำนวน 49 คน

ทั้งนี้ทั้ง 4 พื้นที่ได้มี หน.ส่วนราชการ และพี่น้อง ประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก รวมมียอดผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ตามโครงการฯของทั้ง 4 จว. จำนวน 227 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติยิ่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่ทั้ง 3 พระองค์ และเป็นการทนุบำรุงจรรโลง รักษา สืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในพื้นที่ จชต.และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา สืบไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น