วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมหน่วยสายงานกำลังพล กองทัพภาคที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยสายงานกำลังพล ของ กองทัพภาคที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2, พลโท สัญชัย รุ่งศรีทอง แม่ทัพน้อยที่ 2 และผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ต้อนรับ ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา .


สำหรับการตรวจเยี่ยมหน่วยสายงานกำลังพลในครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายกองทัพบก รวมถึงปัญหาข้อขัดข้อง และงานริเริ่มที่สำคัญของหน่วย โดยรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม(1) กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 จากนั้น ได้ไปเยี่ยมชมศูนย์สาธิตการเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ายสุรนารี และชมการสาธิตการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 โดย มณฑลทหารบกที่ 21 ที่โรงกีฬาอเนกประสงค์ ค่ายสุรนารี ซึ่งปีนี้จะมีปรับเปลี่ยนรูปแบบขั้นตอนบางประการ เพื่อให้สอดคล้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น