วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562

แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมพิธีวันสถาปนา กองพลทหารราบที่ 15 ครบรอบปีที่ 14


วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่กองพลทหารราบที่ 15 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีวันสถาปนาหน่วย กองพลทหารราบที่ 15 ครบรอบปีที่ 14 โดยมี ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับหน่วย ส่วนราชการ กำลังพลในสังกัดและครอบครัว เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ทำพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตทั้งในสนาม และที่ตั้งปกติ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย เป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบโล่แก่กำลังพลดีเด่น แม่บ้านดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานกำลังพล นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแสดงทางทหารประกอบดนตรี หรือ Hop to the bodies slam การแสดงการปฏิบัติการพิเศษ, การแสดงการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่บาดเจ็บ, การแสดงสวนสนามของกำลังพล จำนวน 6 กองร้อย, สวนสนามยานยนต์ และสวนสนามกองกำลังพลภาคประชาชน จำนวน 3 กองร้อย นอกจากนี้ยังมีการแสดงมโนราห์ จากเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และการเเสดงศิลปะการต่อสู้ปันจักสีลัต จากเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อีกด้วย


กองพลทหารราบที่ 15 เป็นหน่วยรบหลักในการดูแลพื้นที่ และแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดตั้งขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ปล้นปืนจาก กองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการทหารบก ในขณะนั้น ได้มีดำริและขออนุมัติจากรัฐบาลให้มีการจัดตั้งหน่วยขึ้นเพื่อรับผิดชอบแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการเฉพาะ โดยน้อมนำแนวทางพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินการ โดยแรกเริ่ม ใช้ชื่อว่า กองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร โดยแปรสภาพจากกองพลทหารราบที่ 16 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองพลทหารราบที่ 15ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น