วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผบ.สปท.และคณะฯ รับฟังการบรรยายพิเศษและเยี่ยมชมการเรียนการสอนที่วิทยาลัยการเมืองการทหาร มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สปจ.


วันที่ 22 ก.ค. 62 พล.อ.นเรนทร์  สิริภูบาล ผบ.สปท.และคณะฯ  รับฟังการบรรยายพิเศษและเยี่ยมชมการเรียนการสอนที่วิทยาลัยการเมืองการทหาร มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สปจ. และได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการและรับฟังการบรรยายของ Huawei Shanghai R&D Center ณ.มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น