วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถช่วยเหลือและแก้ปัญหาภัยแล้ง


วันที่ 22 ก.ค.62 พลตรีธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถช่วยเหลือและแก้ปัญหาภัยแล้ง ของสำนักงานพัฒนาภาค5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมตรวจความพร้อมของกำลังพลและเครื่องมือที่จะใช้ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ โดยในครั้งนี้จะออกไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว ปักธงชัย และอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมียานพาหนะต่างๆที่ใช้ปฏิบัติงานดังนี้ รถช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2 คัน - รถประปาสนามเคลื่อนที่ 1 คัน - รถขุดเจาะบ่อน น้ำบาดาล 3 คัน (1รถเจาะบาดาล 2รถสัมภาระเครน 3รถบรรทุกน้ำ) - รถขุดเจาะบ่อน น้ำตื้น 2 คัน - รถพัฒนาบ่อน น้ำบาดาล 2 คัน (1 รถพัฒนาบ่อ 2 รถสัมภาระเครน ) - รถขุดตัก พัฒนาแหล่งน้ำ 2 คัน – และรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายประชาชน 1 คัน พร้อมกันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล ภูหลวง และ อุดมทรัพย์ ได้สนับสนุนยานพานะปฏิบัติภารกิจ จำนวน 2 คันพลตรีธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน เกิดจากปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหลายแห่งมีปริมาณต่ำ ประกอบกับภาวะฝนทิ้งช่วงเนื่องจากอิทธิพลของ ปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังอ่อน ส่งผลให้อุณหภูมิ ผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรที่มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงต้นเดือนมิถุนายน 2562 และคาดว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังอ่อนมี แนวโน้มสูงที่จะเกิดต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2562 สำหรับภัยแล้งในประทศไทย เกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค ของภาคประชาชน ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ล่าสุดมีพื้นที่ประสบ ภัยแล้วกว่า 20 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ (จังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก น่าน ลพบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ สกลนคร อำนาจเจริญ สุรินทร์ เป็นต้น ) โดยเฉพาะ จังหวัดนครราชสีมา ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น ปริมาณ น้ำภายในเขื่อนกักเก็บน้ำ และตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่ หลายแห่ง ของ จังหวัดนครราชสีมา ได้แห้ง ขอดเกือบหมด นับว่าประสบปัญหาภัยแล้งหนักสุดในรอบ 50 ปีที่ ท้าให้เกษตรกร ได้รับความ เดือดร้อนอย่างหนัก ขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตร กระทบต่อนาข้าวกว่า แสนไร่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แสดง ความกังวลถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่ขยายตัวกว้างจากฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้น้ำไหลลงเขื่อนต่างๆต่ำกว่า เกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 50 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างหลายพื้นที่ จึงได้สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจและให้การช่วยเหลือเร่งด่วนกับ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ สนองต่อคำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ จัดเตรียมเครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ พร้อมออกให้ความช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยร่วมบูรณาการกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะ เร่งด่วน และระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ประชาชนที่ประสบภัยแล้งสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทรศัพท์ 044756378 และ 0819666374 ตลอด 24 ชั่วโมง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น