วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

แม่ทัพน้อยที่2ตรวจเยี่ยมการฝึกแผนป้องกันประเทศประจำปี2562


วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 ตรวจเยี่ยมชี้แนะแนวทางการฝึก เพื่อให้การฝึกซักซ้อม - แผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมชี้แจงแนวทางให้กับฝ่ายอำนวยการ อีกทั้งผู้ที่เข้ารับการฝึก มีความเข้าใจองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการฝึกฯ ณ ห้องประชุม Command Operations Center (COC) สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมที่บังคับการฝึกของหน่วยในพื้นที่ กองพลทหารราบที่ 3, กองพลทหารม้าที่ 3 และที่บังคับการฝึกส่วนหลังกองกำลังเฉพาะกิจร่วม กองทัพภาคที่ 2 ภายในค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมาไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น