วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เข้าร่วมประชุม Intersessional Meetings ของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ประจำปี ๒๕๖๒ และการประชุมเตรียมการ ครั้งที่ ๑ ของการประชุมทบทวนอนุสัญญาฯ ครั้งที่ ๔


พล.ท. สิทธิพล นิ่มนวล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และ พ.อ. วิษณุ ชะบาทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ฯ พร้อมผู้แทน กระทรวงการต่างประเทศและกระทางการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมประชุม Intersessional Meetings ของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ประจำปี ๒๕๖๒ และการประชุมเตรียมการ ครั้งที่ ๑ ของการประชุมทบทวนอนุสัญญาฯ ครั้งที่ ๔ (1st Preparatory Meeting for the Fourth Review Conference) ระหว่าง ๒๐ - ๒๖ พ.ค.๖๒ ณ อาคารองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และได้รายงานผลการปฏิบัติงานเก็บกู้ และแผนปฏิบัติ ๕ ปี ของประเทศไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น